Szemelvények Hajdu Imre Regényes Dél-Borsod című művéből Pesthy Frigyes számára, aki Magyarország geográfiai szótárát a 19. század dere­kán elkészítette, s aki ehhez, az ország összes helyiségéből adatokat kért a települé­sek elöljáróitól, a következőket írta Ároktőről Ruttencz Márton községi…

Szerző: Napkelet Népe  2014.08.19. 18:33