Hamvas Béla író-filozófusról beszél Darabos Pál könyvtáros, monográfus A huszadik század egyik legnagyobb magyar gondolkodójának, Hamvas Bélának a munkásságát még kevéssé ismeri a magyar elit. Igaz – mintegy műveltségük fitogtatásaként – szoktak rá is hivatkozni elég…

Szerző: Napkelet Népe  2013.05.17. 18:58

Címkék: ü:Hamvas Béla

Országggyűlési képviselő – MSZP-frakcióvezető-helyettes, Tiszaújváros Az egyéni parlamenti képviselőtől szinte azt várják el választói, hogy legyen „polihisztor”, értsen mindenhez, ami természetesen nem lehetséges. A sokoldalú felkészültség, a tapasztalat nélkülözhetetlen az országos…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.09. 07:48

A TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezető igazgatója, Tiszaújváros Azzal a nyilvánvaló ténnyel, miszerint Tiszaújváros gazdasági helyzetét, szerepét, fejlettségét, infrastruktúráját, a térségben betöltött szerepét tekintve napjainkban az ország „élenjáró” települései közé tartozik, valószínűleg senki…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.07. 21:14

Polgármester, Tiszaújváros Mosolya és töretlen optimizmusa, a jó ügy érdekében fáradhatatlan tenni akarása, lényeglátása és problémamegoldó-, szervezőkészsége, valamint egy kis szerencse is szükségeltetett ahhoz, hogy Koscsó Lajos élete eddigi legnagyobb kihívásával szembenézzen, és…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.07. 21:11

Jegyző – címzetes főjegyző, Tiszaújváros Négy évtized a közigazgatásban figyelemreméltó idő, különösen akkor, ha valaki olyan eredményesen munkálkodik, ahogyan dr. Heiszman Géza tette ezt. Kiemelkedő tevékenységet végzett a választások eredményes előkészítésében és lebonyolításban, tudatos…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.05. 20:19

A Városgazda Kht. ügyvezető igazgatója, Tiszaújváros Miután már iskoláskorában a biológiát kedvelte legjobban, teljesen természetes, hogy egész eddigi tevékenysége a növénytermeléshez, a zöldség- és gyümölcstermesztéshez, a kertészethez, a parkosításhoz és…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.05. 20:09

Vállalkozó, Folyás–Tiszaújváros Valószínűleg ő az egyetlen templomrom-tulajdonos Magyarországon, hisz a kárpótlási jegyek révén megvásárolt húszhektárnyi földterületén található az 1768-ban épített római katolikus templom romja, amely több mint fél évszázada emlékezteti az arra járót a nagy…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.29. 19:39

Polgármester, Tiszaújváros Az útnak indító környezet korán eldöntheti az ember pályára állását, közvetlen és közvetett hatásai pedig akár egy életen át elkísérhetnek bennünket. Farkas Zoltánt hallgatva kiderül, nála ennek felismerése nagyon is korán megfogalmazódott, egészen kicsi gyerek…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.13. 12:25

Alpolgármester, Tiszaújváros Abaúj szívében, Encsen született, ott töltötte gyermekkorát is, ahová őseit is kötötte ez a szigorúságra kényszerítő vidék. Amikor szakmát adó iskolát kellett választania az általános után, Miskolcra, a Berzeviczybe vezetett az útja. Ma is mindig hálásan gondol…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.13. 11:25

Önkormányzati képviselő, Tiszaújváros Rudabányától a Tiszaújvárosig tartó úton – a mellészegődött szerencsének is köszönhetően – kátyúk nélkül haladt előre. Életének negyvenhét éve alatt túlsúlyban a derűsebb napok váltották egymást. Kamaszkoráig alapozódott meg benne az igazságérzet,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.12. 12:59

A Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója, Tiszaújváros Alig volt négyéves, amikor Rimaszombatból átköltözött szüleivel Miskolcra. Az általános és a középiskoláit Miskolcon végezte, majd a fővárosban folytatott bábszínészi tanulmányt. Érett fejjel, s a munka mellett…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.12. 12:57

Iskolaigazgató, Tiszaújváros Azon a Bodrogközi kistelepülésen, Karoson, látta meg a napvilágot ezerkilencszázötvenben, amely honfoglalási leletei révén vált közismerté. Tanult szülőfalujában, Sátoraljaújhelyen, majd Nyíregyházán. A friss tanári diploma birtokában, Igriciben kezdte…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.12. 12:53

A T-Contraktor Kft. ügyvezető igazgatója, Tiszaújváros Azon lokálpatrióták közé tartozik, akiket bárhová irányít sorsuk, mindig visszatérnek szűkebb szülőföldjükre. Az építészmérnök Tábori Gyula a hajdan nevezett Tiszaszederkény városból indult a „nagybetűs élet”-be, s aztán egy nagy ívű…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.12. 12:51

Ügyvezető igazgató, Tiszaújváros A vegyész szakmát választotta diákkorában, de a vízgazdálkodás, a környezetvédelem volt számára az igazi kihívás, a meghatározó életcél. Hosszú és tartalmas utat járt be a hatvanadik életévéhez közeledő elismert szakember. Ózdról, az egykori kohászvárosból…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.09. 16:34

Általános igazgatóhelyettes, Tiszaújváros Vasutas családból származik. Gyermekként őt is erre a pályára igyekezett irányítani a családfő, ami csak kis mértékben valósult meg. Tizenhét évesen döntött és módosította a szülők elképzelését. Vasút helyett a kultúra, a művelődés felé vette az „irányt.”…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.09. 16:32

Ügyvezető igazgató, Tiszaújváros Vegyészmérnökként több mint húsz évet dolgozott állami tulajdonú vegyipari nagyvállalatoknál. A privatizáció kezdeti időszakában váltott s lett vállalkozó. Személyes tapasztalatai alapján azt vallja, hogy egy magántulajdonú cégnél meghatározó feltétel a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.09. 16:29

A Hádész Bt. ügyvezetője, Tiszaújváros, Sajószöged Dolgos éveinek nagyobbik részét a mezőgazdaságban töltötte, a megye egyik legnagyobb és legjobb termelőszövetkezetét irányította, majd a rendszerváltás után  – egy nagy fordulatot téve – vállalkozó lett, az elhunyt tiszaújvárosi és…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.09. 16:27

Fogszakorvos, Tiszaújváros Vannak emberek, akiket lehetetlen egyetlen tevékenységgel azonosítani. A pozíciók felsorolása jellemezhet valakit, de ha dr. Márkus Gáborról elmondjuk, hogy köztiszteletben álló orvos, a triatlonsport tiszaújvárosi megteremtője, neves szakembere, és egyben közéleti…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.09. 16:13

Képzési menedzser, Tiszaújváros Valójában mindig egyetlen foglalkozás illett rá, amit ő maga a néptanítóval azonosít, aki mindig kész a munkára, nyitott az új tudásra, és maga keres megoldásra váró feladatot. Harangozó Lászlót ilyen embernek tartja a környezete, és még azok is tisztelik…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.04. 13:30