Intézményvezető Porcsalma Rend és fegyelem fogad, amikor belépek a Porcsalmai Kiss Áron Általános Iskolába. Nagyon szép iskola, ahol ragyog minden. Gyerekzsivaj árad felém, még szét sem tudok nézni az aulában, máris kedves portás fogad és kísér Balogh Attila igazgató úrhoz.  Nyugodt higgadtsággal…

Szerző: Napkelet Népe  2017.04.07. 10:23

Porcsalma Galvácsi Pál a maga 62 esztendejével törődött, borostás arcával, bütykös kezefogásával, éppen olyan parasztember, mint amilyenből tizenkettő egy tucat errefelé Szatmárban, de alighanem távolabbi vidékeken is. Kerékpárjának gumija tapadósan sistereg a fényes…

Szerző: Napkelet Népe  2012.12.30. 10:08

Iskolaigazgató-helyettes, Porcsalma A szegények, az elesettek, a szociálisan rászorulók iránt nemcsak sajnálkozást érzett Barna József, hanem azon fáradozott, hogy segítsen rajtuk. Ha kellett, pártbizottsági titkárként, ha úgy hozta az élet, önkormányzati képviselőként és a szociális…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.07. 20:57

Iskolaigazgató, Porcsalma Talán nincs egyetlen értelmiségi pálya sem, ahol a végzettséget csak megelőlegezve, bedobják a mélyvízbe a fiatalt. Boldoguljon, ahogy tud, tanítsa, nevelje a felnövekvő generációt, közben persze, szerezze meg a szakmája gyakorlásához szükséges felsőfokú…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.07. 20:50

Polgármester, Porcsalma Ízig-vérig pedagógus, de a sors különös rendelése folytán egy évtizede, hogy nem a katedráról szolgálja a felnövekvő generációkat Fehér Zoltán. A halkszavú, de határozott hangú tanár úr egy egészen másfajta közszereplésre vállalkozott, amikor megkeresték: vállalja el…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.07. 20:26

Óvodavezető, Porcsalma Rajongásig szeretni valakit vagy valamit − az élet leggazdagabb ajándékai közé sorolható. Ezt a képességet sajnos, sokan nélkülözik, ám akinek megadatik, az tűzön-vízen át imádja, például a szakmáját. Ezt a vonást családi örökségként könyvelheti el Juhász Lászlóné,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.07. 19:42

Szövetkezeti elnök, Porcsalma A Szénás família tősgyökeres porcsalmai család, több dinasztia itt élte le életét, és ez a szép családi hagyomány ma is él, annak ellenére, hogy elég sokan elkerültek a községből. Szénás Ignác is, mint a vele egykorú társai a falusi gyermekkor minden örömét…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.31. 17:02

Polgármester, Porcsalma Őszinte, nyílt demokráciát igyekszik megvalósítani a hétköznapokban Csehi Kálmánné, Porcsalma polgármestere. Mint mondja, őszinteséget kap cserébe, s ez jól eső érzés számára. A 2002-es önkormányzati választáson kapta meg a helybeliek szavazatának nagyobbik hányadát…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.11. 18:30

Mb. iskolaigazgató, Porcsalma A más helyett is szívesen dolgozó, mindenkivel kedves, de ugyanakkor a reflektorfényből, a szerepléstől visszahúzódó tanárember mintapéldája Habaricsné Boros Irén, aki Porcsalmán, 1954. december 3-án látta meg a napvilágot Sarkadi Róza és Boros István harmadik…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.11. 18:27

Óvodavezető, Porcsalma Szerencsés ember az, aki a munkájában megtalálja mindazt, amit szeret és örömmel végzi azt, nem terhet jelent számára a munka, hanem hivatásának tekinti. Már kisgyerekként is mindig olyan foglalkozást, pályát képzeltem magamnak, ahol a gyerekeké volt a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.11. 18:25

Jegyző, Porcsalma Mindkét kezében egy-egy nyomtatott lap, a felirat ugyanaz: nincs ügyfélfélfogadás. Az egyiket most vette le irodája ajtajáról, a másikat most ragasztja ki. Jöjjön csak, jöjjön, mosolyodik el. Kicsit enyhül bizonytalanságom, de ahogy belépek, megdermedek: Gajdics…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.15. 07:43

Polgármester, Porcsalma Majdnem kilátástalan a próbálkozások sora, amelyek arra irányulnak, hogy egy órácskát elraboljak az életéből. Hetek, hónapok telnek el, hogy mindig az a válasz: jaj, mindjárt kifutunk a határidőből, le kell adnunk a pályázatot. Ha elkésünk, nem kapjuk…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.14. 18:36

Önkormányzati képviselő, Porcsalma Ha valakire el lehet mondani, hogy tűzrőlpattant, az Turbucz Andrásné, Éva asszony. Filigrán alkata is megengedi, hogy leüljön, felugorjon, keresse vendége kedvét. A község főutcája egyik tekintélyes családi házának barátságos…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.14. 17:56

A Református Szeretetszolgálat főigazgatója, Budapest Áldás, békesség! – köszöntenek a munkatársai az előszobájában. Ő maga telefonál, hangja kiszűrődik irodájából. Puritán egyszerűséggel berendezett helyiség – állapítom meg, amint szívélyes gesztusokkal…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.14. 17:52

Esperes, görög katolikus lelkész, Porcsalma Hét sugárzó szempár. Az esperes úr, felesége és öt gyermeke néz rám a fényképről. A fényposta hozta, vagyis e-mailben jött, ahogyan az ma már természetes. A vaku miatt vörösen izzanak a tekintetek. Amint rám néztek, azonnal…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.14. 17:48

Háziorvos, Porcsalma A harmadik vagy negyedik időpontot egyeztetjük, és valahogy ez sem akar összejönni. A holnap délután talán jó lenne, de be kell menni Nyíregyházára továbbképzésre – mondja egy nevetős hang a telefonba. Tudja, én még nem égtem ki, ha csak tehetem,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.11. 21:35

Polgármester, Porcsalma Negyvenévesnek lenni a legszebb férfikor. Különösen akkor, ha az ember erre az időszakra szülőfaluja polgármestere, bőségesen volt ideje a közigazgatás hivatali oldalát is megismerni, egy 6, és egy 11 éves fiú apja… És még lehetne sorolni, miért…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.11. 21:09

Vállalkozó, Porcsalma Hivalkodónak egyáltalán nem nevezhető helyen és épületben található a Kemény Kft. A községen keresztülvezető főút mentén a cég boltja mellett kanyarodok be. Benn egy szőke fiatalasszony fogad, mint később kiderül, a tulajdonos menye. Addig is, amíg…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.11. 20:50

Református lelkipásztor, Porcsalma Tétován találgatom a hivatal kapujában, melyik úton menjek be, és melyik ajtón csengessek. A kérdést vendéglátóm dönti el, aki megjelenik az egyikben. Bizonytalanul nézek vissza, aztán oldja a zavaromat: a püspöki úton jött, mosolyog, Isten…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.11. 20:47

Iskolaigazgató, Porcsalma Az életem 1968. július elsején kezdődött Budapesten. Igazi történetem jó tizenhét évvel később. A mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola negyedikes tanulójaként komoly dilemma előtt álltam. Hogyan tovább? A megszerzett érettségivel és szakmával…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.11. 20:46

Polgármester, Porcsalma Kanyó Imre, Porcsalma polgármestere igazi, szülőfalujához hűséges, azért folyamatosan tenni akaró tősgyökeres szat­mári ember. Öt éve a nagyközség első embere, de a település vezetésének több mint húsz esztendeje részese. Az egyik…

Szerző: Napkelet Népe  2012.05.28. 15:22

  Önkormányzati képviselő, Porcsalma A községben új ruhát öltött néhány épület az utóbbi néhány évben, közöttük magánházak is. Ilyen porta az is, amelyikből Papp Zoltán siet elém. A szülők otthona azonban belül, ha lehet, még szebb, rendezettebb. A délutáni…

Szerző: Napkelet Népe  2012.05.28. 10:26

Önkormányzati képviselő, Porcsalma Találkoztam már büszke tanárral, aki sorolta, hány tanítványának gyermeke jár az osztályába, de Szénás Erzsébet az első óvónő, aki nevén nevezi azt a kollégáját, Farkasné Kun Andreát, akit annak idején még mint kisóvodást ismert…

Szerző: Napkelet Népe  2012.05.28. 10:24

Önkormányzati képviselő, Porcsalma A tágas, meghitt lakásbelső minden eleme nyugalmat áraszt. Az asztalon liliomos csokor illatozik, a falon idilli képek, a fehér kandallóban szépen tornyozott fahasábok alatt egy darab papír egy szál gyufára vár. A nyugodt enteriőr mégis…

Szerző: Napkelet Népe  2012.05.28. 10:02

Önkormányzati képviselő, Porcsalma Szombaton, késő délután egy váratlan vendég áldás és átok egy olyan nagy családban, mint a Juhász Andrásnéé. Az előző hétvégén még a nagylány, Adrienn esküvőjének, lakodalmának volt a motorja, és most is itt van mindenki. Az ő…

Szerző: Napkelet Népe  2012.05.28. 10:01