Polgármester Petneháza A falun átutazó idegennek is feltűnik a község címerében lévő, az oroszlánnal küzdő, élet-halál harcot vívó hős, aki Petneházy Dávid. Hőstette sorsfordító volt a magyar nemzet történelmében, hiszen Buda várának visszafoglalásánál a magyar…

Szerző: Napkelet Népe  2012.12.13. 09:00

Volt iskolaigazgató, Petneháza Ahol a családi összetartozás a vezérlő elv, ott könnyebb a munkahelyen is ezeket a tulajdonságokat képviselni, mi több, megkövetelni. Anderkó Endréné három cikluson keresztül igazgatóként tevékenykedett a petneházi iskolában. Azon kevés pedagógus egyike, aki…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.18. 17:18

Igazgatóhelyettes, Petneháza Ha vannak még igazi nagy tanáregyéniségek, akkor Gyüre Mária minden bizonnyal közéjük tartozik. Olyan ember és olyan tanár, akire egy életen át visszaemlékeznek még az öregdiákok is. Szerénysége, kedvessége roppant határozott belsőt takar, aki keresztülviszi az…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.18. 17:16

Iskolaigazgató, Petneháza Ritkán talál az ember olyan kollektívát, amelynek tagjai nemcsak szavakban hangoztatják a közös munka fontosságát, az egymásrautaltságot, hanem napi gyakorlatként élik meg, amit Goda Gábor költő így fogalmazott meg: „egész létemmel van a másik létéhez közöm…” A…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.18. 17:15

Polgármester, Petneháza A magyar történelem egyik legfontosabb fordulópontjához egy Petneházáról elszármazott jeles férfiúnak is köze volt. Ez a nyírségi község azonban nemcsak a múltjára lehet büszke, hanem a jelenére is. Az ígéretes jövő is felvázolódott, hiszen száz embert foglalkoztató…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.15. 14:14

Volt önkormányzati képviselő, Petneháza A „KÖZ”-ért dolgozó embert mindig is elhivatottsága, megszállottsága, tenni akarása, s az igazság iránti érzete hajtja előre. Így van ez Ács Antal életében is, kit falujában szintén ez tart mozgásban, s ez adja az energiát számára. Nincs is a faluban…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.12. 20:09

Polgármester, Petneháza Élhetőbb települést szeretne varázsolni Petneházából Majoros Péter Pál, a 2002 őszén újraválasztott polgármester. Ízig-vérig tősgyökeres lokálpatriótának vallja magát és ismét nagy lendülettel vetette magát munkába. Örömmel és szívesen sorolja az eredményeket,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.12. 20:07

Nyugdíjas óvodavezető, Petneháza Egy nagycsalád olyan kincs, amelybe ha beleszületik az ember, a testvérkapcsolatok során emberi értékeket szeretetet, segítségadást, bölcsességet szerez az ember. Az odaadás, az egymásra figyelés, a törődés mind velejárója, egyúttal a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.30. 20:17

Jegyző, Petneháza Ha számba vesszük, menyi minden történt az utóbbi három évben Petneházán, ezen a közel 2000 lelkes településen, tény és való, hogy sikeresek a beruházási, a munkahelyteremtő programok. Ahogy a jegyző úr is fogalmaz, olyan volumenű beruházássorozat történt, melyet előtte…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.19. 07:04

 Óvodavezető, önkormányzati képviselő, Petneháza Vajon mire képes a gyermeki elme és emlékezés? Vajon az óvodáskor mennyire hat a gyerek későbbi éveire? A gyermekek emlékezete nagyon jó, és képzeletük rendkívül eleven. Minden bizonnyal a jó és a rossz emlékek örökre…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.17. 21:05