A Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke  Nagyvárad  A magyar nép zivataros századaiból – ötlik eszembe a fennkölt helyen leírt mondat. Lehangoló fagyos eső verdesi a feltört kövű Kálvin János utcát. Negyedszázada forradalmi indulatoktól volt…

Szerző: Napkelet Népe  2013.10.14. 16:28