Nagydobos egyike a legrégebbi falvaknak a Nyírség keleti végén. Itt rendezték meg immár 16-ik alkalommal a Nagydobosi Sütőtök Fesztivált. A jeles esemény főzőversenyét egy mindössze 12 éves fiú, Kovács Péter nyerte. A versenyen való részvétel feltétele mindössze annyi, hogy a benevezett étel egyik…

Szerző: Napkelet Népe  2016.10.01. 08:08

Gyermekgyógyász hematológus, díszpolgár Miskolc            Eddigi életében háttérbe szorult a saját érdeke, mert mindig elsők voltak a betegei. Sosem dolgozott…

Szerző: Napkelet Népe  2015.08.14. 08:10

A Vásárosnamény Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója, Nagydobos  Katalinnal való találkozásom annak a bizonyos sorsszerűségnek köszönhető… A több mint fél éve Nagydobos polgármesteri székében ülő Kovács Gáborral folytatott beszélgetés végeredménye … a fiú…

Szerző: Napkelet Népe  2013.07.27. 18:36

Nyugdíjas, Nagydobos Nagydobos csinos falu, Szatmár, s a Nyírség határán. Tulajdonképpen maga a főutca a vízválasztó. A keleti oldalán sorakozó házak kertjei már a kövér, fekete földekre nyúlnak, az átellenben sorakozó porták pedig szelíd dombokra kapaszkodnak. Itt lakik a Kópis család is,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.07. 19:11

Jegyző, Nagydobos   Korábban az 1848-as szabadságharc és az ahhoz kapcsolódó események, mostanság az Árpád-kori történelem tartozik kedvenc olvasmányai közé Varga Zoltánnak, Nagydobos jegyzőjének. A Vásárosnaményhoz közeli község jegyzője 1997. július elsejétől foglalta el munkahelyét.…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.26. 12:35

Igazgató, Nagydobos A Mátészalka és Vásárosnamény között félúton fekvő Nagydobos egyik ékessége a Perényiek kúriája, mely ma a középsúlyos értelmi fogyatékosok diákotthona. Éppen huszonöt éve, hogy az épület falai között megalakult a Perényi Péter Általános Iskola és Diákotthon. Az…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.25. 18:35

A Független Női Szövetség helyi elnöke, Nagydobos A Független Női Szövetség Nagydobosi Szervezete 1999 októberében alakult. Egy helyi édesanyát, Andrási Györgynét, választotta elnökévé a közösség. Október 4-én a református parókia gyülekezeti termében gyűltek össze a nagydobosi hölgyek.…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.22. 17:42

Jegyző, Nagydobos   Egy település megítélésében nagy szerepet játszik, hogy annak vezetői mennyire ismerik az ott élők gondjait, problémáit, s mit tesznek azok megoldásáért. A polgármesteri hivatal az együttmunkálkodás napi színtere. A munkák koordinálója az önkormányzat jegyzője. Báthori…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.20. 15:20

Óvodavezető, Nagydobos Több mint három évtizede dolgozik vezető beosztásban. Napjait elsősorban a vezetés feladatainak megoldása tölti ki, de ha van egy kis ideje szívesen tartózkodik a gyermekcsoportokban. Ottjártamkor is az egyik csoportszobából jött ki, hogy üdvözöljön, megszakítva egy…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.20. 15:16

Iskolaigazgató, Nagydobos Egy édesanya számára gyermeke, egy pedagógus számára tanítványai életben való helyt állása, boldogulása a legnagyobb öröm. Görög Demeterné, a nagydobosi általános iskola igazgatója számára mindkettő megadatott. Tanítványai kiváló szakmai eredménnyel végzik…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.19. 17:16

Állatorvos, Nagydobos díszpolgára, Nagydobos A sütőtök hazájában végzett sokrétű közéleti tevékenységével, negyven éven át becsülettel végzett állatorvosi munkájával kivívta a nagydobosi emberek megbecsülését, tiszteletét. Áldozatos munkáját a település vezetősége idén díszpolgári cím…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.19. 17:14

Alpolgármester, Nagydobos Egy városiasodó település mindennapjainak szervezése bőven ad tennivalót. A nagydobosi születésű, évtizedeket helyben élő ember sok-sok tapasztalatra tehetett szert. Ennek hasznosítása szinte kötelesség. Vastag György és felesége, László Erzsébet gyermekeként 1939.…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.08. 19:12

Polgármester, Nagydobos Csóválták a fejüket a nagy időket megélt gazdák: mit akar ez a még gyerekember tanácselnök, méghogy autóversenyt rendezni a legelőn? Szegény teheneket, juhokat nem lesz hova kihajtani. Bár ahogy belegondoltak, lelki szemeik előtt megjelentek a nagy lapok címoldalai.…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.03. 18:39