Nyugdíjas főesperes – prépost, Ináncs – Miskolc Szalay József katolikus és magyar, és mind a kettőért megszenvedett. Mivel a trianoni döntés miatt nem valósulhatott meg élete nagy álma, hogy szülőföldjén pap lehessen, Abaúj megye több településén szolgált lelkipásztorként a szocializmus…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.06. 20:11