Nyugalmazott emigráns, Fót Láczay László, egykori füzérradványi tanító úr szerint „fölöttébb eleven gyermek” volt az ifjú Károlyi gróf, és ebben a megállapításban sok igazságnak kell lennie, mert most, első találkozásunk alkalmával, közel hetvenévesen is nagyon eleven. Sugárzik belőle az…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.13. 15:23