Háziorvos – üzemorvos, Encs Hosszúnak és ugyancsak rögösnek tűnt az az út, amelyet 14 éves korában – édesanyja súlyos betegsége után – titokban kijelölt magának. Ekkor gondolt ugyanis először arra, hogy az orvosi pályát választja. Ma már elmondhatja, hogy jól döntött, hiszen szépen ívelő…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.08. 19:07

A Polgármesteri Hivatal igazgatási irodavezetője, Encs Az ő életpályája is azt igazolja, hogy a sors útjai kifürkészhetetlenek: Zsiga Józsefné tizennyolc éves diákként tanítóképzőbe készült, ám végül az államigazgatásban kötött ki, ahol közel négy évtizedet töltött eredményes és sikeres…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.08. 19:05

Polgármester, Encs Az Abaúj központjának számító 7200 lelkes kisváros új polgármestert választott az elmúlt ősszel Bratu László személyében, aki 1951. október 14-én született Encsen. Édesapja kőművesmester volt, ma már sajnos nincs az élők sorában. Édesanyja a négy gyermeket – három fiút és…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.06. 20:51

A Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet vezetője, Encs Ezerkilencszázötvennégy november 14-én született Miskolcon. Gyermekkorát Sajókeresztúron töltötte, mert a szülők ott építettek családi házat, a nagyszülői portán. Apja jogász, közgazdász, az akkori Kelet-bükki Állami Erdőgazdaság,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.06. 20:48

A Paul és Társa Kft. ügyvezetője, Encs Minden úgy történt, mint a mesében: a hetedik gyermek, a legkisebb fiú elindult, hogy szerencsét próbáljon, és elsajátított egy olyan szakmát, amelyre évezredek óta szüksége van az embereknek. Előbb kőművesként, majd építési vállalkozóként tanulta meg,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.06. 20:46

Kollégiumvezető – alpolgármester, Encs Szakmai előmenetelében és politikai pályafutásában is a fokozatosság elvét tartotta mindig szem előtt, így jutott megfontoltan és következetesen előbbre. Folyamatosan bővítette szakmai és általános ismereteit, hiszen mindig nyitott volt az újdonságokra,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.06. 20:41

Intézményvezető – alpolgármester, Encs – Onga Bár gyermekkori álma – orvos szeretett volna lenni – nem teljesült, egész eddigi három és fél évtizedes tevékenysége az egészségügyhöz, az idősek ellátásához kapcsolódik, immáron negyedszázada intézményvezetőként. Az ehhez szükséges alapvető…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.06. 20:36

A Forró és Vidéke Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője, Forró–Encs Ritka szép jubileumához érkezett az elmúlt évben a Forró és Vidéke Takarékszövetkezet, hiszen a Forrón 1958. február 9-én 82 taggal alakult pénzintézet fennállásának 50. évfordulóját ünnepelhette. A kezdeti szerény, de…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.06. 20:25

Polgármester, Encs Aki ismeri Menyhért Bélát, Encs város polgármesterét, semmi meglepőt nem talál abban, hogy, reggel hat órakor már a polgármesteri hivatalban találja. Beszélgetésünkre is ebben a korai időpontban tud csak időt szakítani, hiszen délelőtt már ötnapos környezetvédelmi…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.13. 15:37

Ügyvezető igazgató, Encs Egész eddigi életében meghatározó szerepet játszott a szülőföldért, Abaújért, érzett felelősség és szeretet. 1952. április 5-én született Mogyoróskán. Édesapja földművesként, gazdálkodóként nehéz munkával kereste meg a család kenyerét. Édesanyja több mint két…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.11. 17:28

Középiskolai igazgató, Encs A tokaji gimnázium kihelyezett tagozataként indult 1962-ben a középfokú oktatás Encsen, ma az Abaúj központjában található Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola az ország északi határáig félszáz település általános iskolás diákjának teremt továbbtanulási…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.11. 17:27

Polgármester, Encs Az Abaúj központjának számító közel 7000 lelkes kisváros új polgármestert választott 2002. évben Bratu László személyében, aki 1951. október 14-én született Encsen. Nemcsak szülei, de felmenői is itt éltek. Egyike azoknak a városban, akik még elmondhatják, tősgyökeres…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.10. 18:27

A Kurek Bt. ügyvezetője, Encs A Száraz-völgyben fekvő kis településen, Bereten látta meg a napvilágot 1950. január 26-án. A mezőgazdaságban dolgozó édesapja (a Mezőkernél, később a termelőszövetkezetben volt könyvelő) nagyon fiatalon, 36 éves korában meghalt, az orosz fogságban szerzett…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.10. 18:25

Alezredes, kapitányságvezető, Encs Szikszón született 1946. február 7-én. Szülei postások voltak, 1946-ban, születése után kerültek Hidasnémetibe. Édesapja a Miskolci Postaigazgatóságon dolgozott, sajnos nagyon fiatalon, 49 éves korában eltávozott az élők sorából. Édesanyja ma már nyugdíjas.…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.10. 18:23

Ügyvezető, Encs A mai világban a hosszabb távon sikerre apelláló vállalkozó elsősorban a következetes, becsületes munkával érheti el célját. Nincs ez másképp Podráczki Tibor esetében sem, aki 1962. július 26-án született Abaújszántón. Édesapja – akitől a szakma első fogásait tanulta –…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.10. 18:20

Ügyvezető igazgató, Encs Már a címből kiderül, melyik megye közismert (ismertebb) polgárait próbálja e könyv bemutatni. Ezen életutak nagy többsége ebben a megyében kezdődött és valószínűleg itt is fog véget érni. Polgári Illés is itt, ebben a megyében született Monokon – hatvanöt évvel…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.10. 18:18

Alpolgármester, Encs Az 1998-as és a 2002-es önkormányzati választáson is a legtöbb szavazatot kapta dr. Vidákovics Béla, így népszerűségéhez kétség nem férhet az abaúji kisvárosban. A frissen választott képviselő-testület óhajára most nagy fába vágta fejszéjét, hisz főorvosi állásáról…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.10. 18:16

Ügyvezető igazgató, vállalkozó, Encs Ritka az az ember, akinek olyan szép és nemes feladat adatik meg, hogy Magyarországon zöldmezős beruházásként bútorgyárat építhessen, és az avatás után annak üzemeltetésében tizenkét éven keresztül részt vegyen. A Bika jegyében született Szabó Dénes…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.10. 18:14

Jegyző, Encs Az elmúlt évtizedben az önkormányzatokra háruló feladatok száma növekedett, amit általában nem követett az anyagi és személyi feltételek bővülése. Így az önkormányzatoknál dolgozókra, az ott működő hivatalokra egyre több munka hárul. Nincs ez másképp dr. Halász Ferenc esetében…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.09. 19:16

Aljegyző, Encs Fiatal, agilis, emberszerető, a szakmájából kiválóan felkészült szakember. Mindemellett megbízható, jó kommunikációs készséggel rendelkezik, és szívesen dolgozik csapatban, ahol igyekszik jó „csapatjátékossá” válni. 1972. április 15-én született Szikszón egy…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.08. 20:20

A V. Kertesz Kft. ügyvezetője, Encs Életében sokféle dologgal foglalkozott, rendkívül sokoldalú ember. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy összesen 13 szakmából szerzett szakképesítést. Többek között vendéglátó-eladó, üzletvezető, építésztechnikus, magasépítő, tervező, hideg-meleg…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.08. 20:18