A Szamos Kft. ügyvezető igazgatója Csenger  A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át nemzeti ünnepünk alkalmából a magyar cipőgyártás innovatív fejlesztése mellett a helyi gazdasági élet élénkítését is szolgáló, sikeres vállalatvezetői tevékenysége, valamint a város közéletében…

Szerző: Napkelet Népe  2017.04.07. 16:30

Főépítész, Csenger Ezerkilencszáznyolcvanhét óta dolgozik Csernyus Lőrinc  Csenger város főépítészeként. A Budapesten élő és dolgozó tervező akkor ismerkedett meg a településsel, mikor Makovecz Imrével 1986-ban hozzákezdett Csenger revitalizációs munkájához. Tette mindezt azzal a céllal,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.25. 19:54

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Csenger Mosolygós, kedves asszony, a lénye megnyugtató, bizalomgerjesztő. Talán pontosan ilyen alkatra van szükség egy olyan szolgálat élén, amely a társadalom perifériájára szorult emberek ügyeit karolja fel. Az élet árnyoldalával…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.25. 19:02

Szakfőtanácsos, Csenger Vannak emberek, akik a háttérben, észrevétlenül segítik a vezetők munkáját. Rájuk ritkán irányul a reflektorfény, tevékenységük súlyát éppen akkor érzékeli a környezet, mikor már nem sürögnek-forognak megszokott helyükön. Közéjük tartozik Medgyesy Róza, a csengeri…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.25. 16:11

Alpolgármester, Csenger A szatmári városban évek óta helyi önkormányzati képviselőként vállal közéleti feladatokat Vincze József. A matematika, technika, informatika szakos tanár a helyi gimnáziumban tanít. Már pedagógusként is arra törekedett, hogy a diákjainak többet, jobbat adjon, mint…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.24. 16:32

Kertészmérnök, Csenger Paposon az Illés családban négy fiúgyermeket neveltek. 1954. május 12-én született Ottó. A család a mezőgazdaságból élt, így természetesnek tűnt, hogy a paposi általános iskola után mezőgazdasági szakirányú tanulmányokba kezdett Nyíregyházán, hű maradva a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.23. 16:11

Mezőgazdasági vállalkozó, Csenger Ereje teljében lévő, egyenes testtartású, határozott ember Gaál Gedeon. Büszkén említi, hogy tősgyökeres csengeri, s ha az 1700-as évekbeli tűzvészben nem semmisülnek meg a templom anyakönyvei, még visszább tudná vezetni elei…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.20. 20:55

Vállalkozó, Csenger   Bizony kevés ember életében fordul elő, hogy az egyre érlelődő, iránymutatássá formálódó gondolatok egyszer csak valóban körvonalazódni kezdenek, majd szép lassan a mindennapi élet gyakorlatává válnak. Gaál József ezek közé a szerencsés emberek közé…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.20. 20:53

Gyógyszerész, Csenger   Kislétán látta meg a napvilágot 1937. október 6-án, de már Nyírbátorban cseperedett fel, ahová lakatos-gépész édesapját és családját az új munkahely kötötte. Szülei katolikus szellemben nevelték, s azokat a konvencionális emberi értékeket igyekeztek beléplántálni,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.20. 20:51

Termelési igazgató, Csenger Erdőhátnak nevezik azt a tájegységet Szatmárban, ahonnan Orosz Tibor indult, ahol a természet adta közegben élte gyermekéveit, s amelyet azóta sem tud elfelejteni. Kishodoson élt családja, ahol édesapja a termelőszövetkezetben igyekezett megteremteni a négytagú…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.17. 18:20

Határrendészeti kirendeltség-vezető, Csenger Kanyó Gábor határőr őrnagynak, a Csengeri Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének nem idegen a határ menti város levegőjének illata. 1965. szeptember 5-én Csengerben született, de Hermánszegen nevelkedett. Általános…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.05. 13:52

Középiskolai igazgató, Csenger A magyar–román határ mentén fekvő kisváros középiskolája, az Ady Endre Gimnázium, amely közel négyszáz diáknak ad ma otthont, szó szerint a „végeken” található. Évfolyamonként négy osztályuk működik: a gimnáziumi osztályuk informatika- és nyelv szakos, a két…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.05. 13:50

Polgármester, Csenger Bátran kihívhatná egy szokatlan szépségversenyre Csenger a hasonló nagyságú városokat széles e hazában: mutassák meg, hogy egy közel 7 ezer lelkes kisvárosban hogyan lehet egyedi arculatot kialakítani, széppé, vonzóvá tenni a települést az ott élő lokálpatriótáknak? Ha…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.03. 19:01

A népjóléti intézmény vezetője, Csenger Szmogos iparváros puritán szellemű kálvinista családjában tárulkozott ki a világ dr. Arday András előtt. Édesapja, Arday László a miskolci egyetemváros református lelkészeként missziói szolgálatot vállalt magára. Édesanyja, Osváth Piroska életének…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.03. 18:54

Református lelkipásztor, Csenger Bereg csücskében, Tiszakerecsenyben töltötte az első gyermekéveket Bartha Gyula református lelkipásztor, de az álmait kiteljesítő felnőtt már szívvel-lélekkel Szatmárhoz, közelebbről Csengerhez kötődik. Bár jellembeli különbségeket azért felfedezett a beregi…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.03. 17:56

Gimnáziumigazgató, Csenger A legfiatalabb tanácstag címet is magáénak mondhatta egykor Bokor László, az Ady Endre Gimnázium igazgatója. Biztosan így rendelték az égi hatalmak, hiszen a Bokor család generációkon át Csenger közéletének meghatározó tényezője volt. A romantikus családfakutatás…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.03. 17:52

A művelődési központ igazgatója, Csenger Ha nemcsak egymás melletti házak sokaságát jelenti egy település, akkor a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán − fordíthatnánk le a költő sorait a hétköznapokra. A határszélre sodródott Csenger különösen sokat tesz azért, hogy értelmisége ne…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.03. 17:23

Ügyvezető igazgató, Csenger Az utóbbi egy év legnagyobb változásaként a 38 éves Juhász János nem a Nyugatra készített lábbelik modellváltását vagy mennyiségi növekedését, még nem is Anita és Andrea lánya tanulmányi előmenetelét, továbbtanulási terveit, hanem Gábor születését említi. Az…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.03. 15:33

Nyugdíjas téeszelnök, Csenger Bármilyen politikai, közéleti kérdést tennék fel, Lengyel György naprakészen tudna rá válaszolni. Barátokkal, ismerősökkel, egykori téeszmunkatársaival naponta rágják át magukat a honi politikai és gazdasági élet történésein. Bevásárlás közben, vagy a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.02. 21:34

Állatorvos, Csenger Nyíregyháza háta mögött, az aprócska Bujon látta meg a napvilágot dr. Nóta József 1932. november 27-én. Édesapja szintén erre a névre hallgat, gép- és épületlakatosként cséplőgépet javított, szikvízüzemet működtetett. Édesanyja Dobránszky Erzsébet szülésznő, sajnos, két…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.02. 20:17

Jegyző, Csenger A népszerű amerikai filmsorozatban szereplő Petrocellihez csak annyiban hasonlítaná magát Simai Zoltán, a csengeri városháza jegyzője, hogy a családi házuk valóban régóta, három éve épül, és a segédmunkás feladatokat a főszereplőhöz hasonlóan vállalja, de míg Petrocelli…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.02. 19:24

Vállalkozó, Csenger Az indiánnyár szép verőfényes szombattal köszönt a piacra. Délelőtt háziasszonyok járják a boltokat, a hétvégi bevásárlást intézik. Mások tanszereket vagy ajándéktárgyakat keresnek. Kereskedő legyen a talpán, aki valamennyi igénynek eleget tud tenni. Nem ma kezdte a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.02. 17:24

Iskolaigazgató, Csenger Talán igaz se volt, hogy éveken át egyik szükségtanteremből futottak a másikba a pedagógusok a csengetés után. Mint szegény rokon a kinőtt ruhát, úgy viselték a nebulók az elöregedett, szerteszét levő épületekben a tanulással járó kényelmetlenséget. Legfeljebb álmodhattak…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.02. 17:02

Gyermekorvos, Csenger A szegények orvosa legyél, ezért imádkozom – idézi emlékezetébe dr. Séllyei Katalin gyermekorvos a nagynénje, az Irgalmas Apácák rendjébe tartozó, ma nyolcvanhat éves Vincze Ilona szavait. Öntudatára ébredve, amikor a pályaválasztás komoly megfontolás tárgya lett, már nem is…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.20. 15:05

Igazgatóhelyettes, Csenger Cipők az íróasztalon. Furcsa lenne bárhol, kivétel egy cipőgyár. Így van ez Csengerben, a Szamos Cipőipari és Kereskedelmi Kft.-ben. 1976 óta a cipőgyártás fellegvárának számít a román határközeli kisváros. Ahogy Orosz Tibor igazgatóhelyettessel fellapozzuk a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.20. 15:04