Lelkész, cégvezető Újfehértó, Nyírtét Ég és Föld között, repülj velem, vezess át az életen, vezess át a túlsó partra – örökbecsű gondolatok és szívet melengető dallamok Koncz Zsuzsa énekművésztől. Vissza-visszatérnek a teret és időt keretbe foglaló sorok, amikor Papp Krisztián lelkész és sikeres…

Szerző: Napkelet Népe  2017.02.13. 16:01

Életmű-díjas gyümölcsnemesítő, agrármérnök, díszpolgár Újfehértó A tudományt nemcsak műveli, hanem inkább szolgálja közel félévszázada dr. Szabó Tibor, az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. PhD-fokozatot szerzett,…

Szerző: Napkelet Népe  2013.11.26. 08:09

Vállalkozó, Újfehértó A véletlen  − amit rendszerváltásnak hívtak  − hozta a textiles szakmába. Nem bánta meg, mert sikeresen gyakorolja e szakmát, a tervei biztatóak. Ha elöljáróban röviden kellene megfogalmazni a terveit, ezt írhatnánk: exportálni nyugatra és…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.03. 17:34

Országgyűlési képviselő, polgármester, Újfehértó Tősgyökeres újfehértói, még akkor is, ha egy közeli tanyán nőtt fel, mert ezer szállal kötődik ide. Ez a fajta hűség jellemző az egész családra, hiszen két testvére is a városban él. Az általános iskolát…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.31. 21:09

Jegyző, Újfehértó Érpatakon született, mind mondja, az Oroszlán jegyében. Édesapja géplakatos volt, édesanyja pedig háztartásbeli. Három évvel idősebb bátyja jelenleg vállalkozó. Az általános iskolát szülőfalujában végezte el, majd Újfehértón…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.30. 20:00

Vállalkozó, Újfehértó Ki gondolta volna, hogy a pirított tökmag, a pirított napraforgó és a kukoricapehely aranyat ér a nemzetközi piacon? Nem alapvető élelmiszerek ezek, őszintén szólva megvagyunk nélkülük. Az igazsághoz, a jobb megértéshez tartozik, hogy az orvosok,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.25. 16:04

Vállalkozó, Újfehértó Új édesipari termékeket gyártanak március második felétől Újfehértón. Humánus dolog, hogy az üzemben négy megváltozott munkaképességű dolgozót is foglalkoztatnak, a jövőben még több ilyen embernek adnak munkát és kenyeret. Remény van…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.25. 16:00

Vállalkozó, Újfehértó   Testet, lelket melengető a cserépkályha és a kandalló. Főleg akkor, ha kellő színű anyagból, mutatós formában építették. Németországban, Ausztriában és hazánkban is a reneszánszát éli mind a két fűtőtest. Talán azért is, mert…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.24. 17:06

Ügyvéd, Nyíregyháza, Újfehértó Gazdag szakmai és emberi tapasztalatokkal rendelkezik. Azt is mondhatjuk: gyermekkorától napjainkig kijárta az élet egyetemét is. Zötyögő vonatokon is tanult általános iskolás korától a diploma megszerzéséig. Még legénytoll sem…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.23. 20:51

Nyugalmazott iskolaigazgató, Újfehértó Mostohagyermeknek számított Mályváskert Újfehértó életében. Jó két évtizede még nem használhattak angol WC-t a gyerekek, nélkülözték a legelemibb technikai feltételeket is az iskolában. Amikor Antal Jánosné idekerült,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.22. 13:06

Iskolaigazgató, Újfehértó A Mályváskerti-iskola több évtizeden át igen mostoha körülményeket nyújtott úgy a tanulóknak, mint a pedagógusoknak. Hiányzott az angol WC-től a szaktantermekig minden. Ami viszont összetartotta ezt a közösséget, az a helybeli és a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.22. 12:59

Iskolaigazgató, Újfehértó Igen rangos elismerésben részesült a minap Szénás Józsefné, az újfehértói Vasvári Pál Általános Iskola igazgatója: a kollégái terjesztették fel, és ennek alapján ő kapta meg elsőként a város önkormányzata által tavaly alapított…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.22. 12:57

Jegyző, Újfehértó A fiatalság lendülete egészen sajátos lehetőséget teremt Mátyás B. Szabolcs jegyzőnek a megye egyik legnagyobb településén, Újfehértón. Nem mindennapi lehetőség, hogy két generációval idősebb korosztálynak a főnöke mint hivatalvezető. Éppen…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.20. 14:00

Gimnáziumigazgató, Újfehértó Óriási változáson megy keresztül napjainkban a szakközépiskolai képzési rendszer. Azok a megmondhatói, akik hosszú évek óta irányítják, szervezik a középiskolások általános műveltségének és szakmai ismereteinek megszerzését. Az…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.20. 13:58

Alpolgármester, Újfehértó Az Erkel Ferenc Általános Iskola új épülete még nélkülözi a feliratok egy részét, a kivitelezők nemrég vonultak le. A díszburkolatú udvar a későre nyúlt őszben, péntek délhez közeledve elköszön a vidám gyermekseregtől. Juhász…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.15. 13:55

Könyvtár- és művelődésiközpont-igazgató, Újfehértó A veszprémi születésű igazgatónő soha nem gondolta volna, hogy egyszer búcsút int a lankás dombok közt felépített, ékszerdobozhoz hasonlító dunántúli városkának, és az alföld egyik, akkor még…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.15. 13:53

Vezető óvónő, Újfehértó A helytörténeti kutatások során bukkantak rá Lengyel Laura nevére, akinek az édesanyja is a maga korában ismert író volt. Lengyel Laurát lokálpatriotizmusa, gyermekszeretete miatt névadójává választotta a megye legnagyobb óvodája, az…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.15. 13:51

Gimnáziumigazgató, Újfehértó Nyírlövőn született a néhai postamester fia, Molnár Károly. Nem gondolta, hogy egyszer búcsút int szűkebb pátriájának. Szenvedélyesen szereti ugyanis a szülőföldjét, és soha nem tervezte, hogy az ország másik végén telepszik le. Pedig…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.12. 18:54

Iskolaigazgató, Újfehértó Az Erkel Ferenc Általános Iskola igazgatója, Aknay András még azok közé a nagy tanáregyéniségek közé tartozik, akikre generációk büszkék, hogy tőle tanulhattak. A hihetetlenül gazdag életpálya néhány állomását felvillantva a tanév végén nyugalomba vonulni készülő…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.10. 13:55

Zeneiskola-igazgató, Újfehértó A hivatását művészi fokon űző zenész-tanár, a mindig jó kedélyű Mondik Béla 1943. augusztus 6-án született Munkácson, Szmocskó Mária és Mondik Béla gyermekeként. Testvére, Pál, építész. Családjával együtt a fővárosban él.…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.10. 13:52

GAMESZ-vezető, Újfehértó Nincs olyan ember Újfehértón, akinek az élete – közvetve vagy közvetlenül – ne kerülne kapcsolatba valamikor a GAMESZ-szel. Az önkormányzati intézmények anyagi, technikai működését segítő szervezet, különösen nagy hangsúlyt kapott a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.10. 13:48

Jegyző, Újfehértó A rápolti újsoron lakott egy család, amelynek nyalka fiatal tisztje tengerésznek szegődött. Ha végigment − mit ment, vonult − az utcán, minden szem rászegeződött. A lányok a messze kék ég, a haragos tenger fenséges voltát érezték benne, a falubeli…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.02. 17:10

Nyugdíjas szikvízgyártó, Újfehértó Egy élet munkájának nyomait követheti lépésről lépésre a látogató Török Imréné, született Kocsis Jolán otthonában. A Szent István utcára a kisüzem ablakai nyílnak, az udvaron a késő őszi délutánon is pompázó virágoskert, a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.20. 19:15

 Házi gyermekorvos, Újfehértó Mire a világról nagyjából körvonalazódtak az elképzelései, orvosnak készült dr. Kiss Magdolna, Újfehértó házi gyermekorvosa. Mint mondja, meg akarta gyógyítani az embereket. Ezen törekvése soha nem változott, legfeljebb módosult azzal, hogy a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.20. 19:14

Vállalkozó, ügyvezető igazgató, Újfehértó A jó nevű Szikes-Rét Kft.-t jegyző fiatal és lendületes szakember genetikailag kötődik mindenhez, ami a mezőgazdasággal, a zöldség- és gyümölcstermeléssel kapcsolatos. Édesapja, dr. Szabó Tibor tudós-kutatóként dolgozik…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.17. 21:43