Református lelkipásztor Nyírcsászári Áldás, békességgel köszöntek a leggyakoribb vendégek a Tárnok családban. A szülők, Tárnok Ferenc Attila és Török Márta Anikó, református lelkészek gyakran nyitottak ajtót a híveknek. A hat fiú és a három lánytestvér, Márta, Ferenc, Péter, Tamás, Dávid, János,…

Szerző: Napkelet Népe  2017.12.06. 08:48

Református lelkipásztor Nyírbátor, Mezőtelki A matematikához vonzódott, ám akkor még nem sejtette, hogy egyszer áldja majd a gondviselést a reáltárgyak iránti kötődése miatt. Fazakas Ferenc Sándor református lelkipásztor valószínűleg nem gondolta, mennyi és milyen teher nehezedik a vállára, ha egy…

Szerző: Napkelet Népe  2017.11.16. 18:17

A Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke Beregszász Ezer éve lettek őseink keresztyének, és csak fél évezrede, hogy az anyanyelvünkön ismerhetjük meg a Szentírást! Erre gondoltam, miközben Mátészalkára igyekeztem a Reformátusok Szatmárért Egyesület reformációra emlékező ünnepségére, hogy…

Szerző: Napkelet Népe  2017.11.03. 14:53

Református lelkipásztor Ózd Rokonságában több református lelkipásztort is találunk, szülei szintén mindketten református lelkipásztorok voltak. Az ő munkásságuk részben meghatározta legkisebb lányuk életútját, akiket példaképnek tekintett. A papi hivatás azonban nem garantál állandó lakóhelyet,…

Szerző: Napkelet Népe  2017.10.03. 16:16

Református lelkipásztor, kuratóriumi elnök Vaja 150 év és egy református lelkipásztor családja öt generációjának élete, küzdelme, tárgyi és szellemi emlékei elevenednek meg a koraőszi péntek délutánon, amint Bencze Tamás lelkész úrral a teraszon idézzük múltat, vázolja a jelent és bepillanthatunk…

Szerző: Napkelet Népe  2017.09.15. 18:38

Református lelkipásztor Tiszalök Széles mosollyal, magabiztosan nyújt kezet. Lőrinczyné Harászi Andrea, a Tiszalöki Református Gyülekezet vezetője örömteli kisugárzással szolgálja az Urat. Ez a hozzáállás érződik az istentiszteleteken, és a hívek hétköznapi, közösségi életében. Mint a lelkésznő…

Szerző: Napkelet Népe  2017.09.12. 11:18

Református lelkész, intézményvezető Nyíregyháza, Kálmánháza Szeretetteljes fiatal házaspár irányítja a Nyíregyháza-Kertvárosi Gyülekezetet és a fenntartásukban működtetett Irgalmas Samaritánus Központot. A lelkész asszonnyal ülünk le a szolid eleganciával berendezett, kötetektől roskadozó…

Szerző: Napkelet Népe  2017.09.06. 17:47

Lelkész, cégvezető Újfehértó, Nyírtét Ég és Föld között, repülj velem, vezess át az életen, vezess át a túlsó partra – örökbecsű gondolatok és szívet melengető dallamok Koncz Zsuzsa énekművésztől. Vissza-visszatérnek a teret és időt keretbe foglaló sorok, amikor Papp Krisztián lelkész és sikeres…

Szerző: Napkelet Népe  2017.02.13. 16:01

Református lelkész Egri  Édesapámtól a nemzetem iránti szeretet, édesanyámtól a hitet kaptam örökül – tárja elém, milyen gazdag útravalóval vágott neki az életnek. – A hepe-hupás vén Szilágyból származom – idézi Ady sorait. – Szilágyzoványban születtem 1954. november hatodikán. A virágokkal…

Szerző: Napkelet Népe  2014.07.05. 21:30

 Újszászy Kálmán professzorról beszél Barsi Ernő főiskolai tanár Újszászy Kálmán a sárospataki teológiai akadémia tanára, rektora, a pataki népfőiskola egyik alapítója, szervezője volt, aki a teológiai akadémia és a népfőiskola megszűnése után a Nagykönyvtár…

Szerző: Napkelet Népe  2014.06.10. 19:03

Címkék: ü:Újszászi Kálmán

Református lelkipásztor Varsolc Ünnep ez a mai nap. Nemcsak azért, mert egy boldog, háromgyermekes református tiszteletes úr vár terített asztallal vasárnapi ebédre. A Nyírcsászári és az erdélyi Varsolc közti testvértelepülési szerződés gyümölcsöző voltának újabb…

Szerző: Napkelet Népe  2014.06.08. 17:01

Református lelkész Fehérgyarmat Úgy nyúljon hozzám, hogy énértem nagyon sokan imádkoznak – intette az orvost a műtét előtti utolsó beszélgetésen. Nyílván nem akárkire bízta a szívét, amikor sor került a koszorúerei közül háromnak az áthidalására. A doktor anatómiai…

Szerző: Napkelet Népe  2014.02.05. 17:45

Református lelkész Piskolt E fiúból pap lesz, akárki meglássa – idézi Arany Jánost. Stílusosan szólva a családi körből szakítom ki ezen az újév-közeli délutánon. A parókia halljának sarkában karácsonyfa várja a Vízkeresztet. A feleség előbb egy kisebb, majd egy nagyobb…

Szerző: Napkelet Népe  2014.01.20. 20:40

Református lelkész Márosjára A szépséges táj látható csodái és rejtőzködő történetei magukkal ragadtak azon a gyönyörű őszi vasárnapon, amikor Erdélyen végighajtottunk, hogy felkeressük Marosjárán Gergelyfi György református lelkészt. Sietni kellett, hogy a tiszteletes…

Szerző: Napkelet Népe  2013.11.30. 07:05

Református lelkész Szárazberek Semmibe vezető járhatatlan zsákutcák, a végükön tövises bokrok, régebben szögesdrót. A keleti határszél településein a helybéliek se nagyon mentek el arra, pedig egy-két kilométerre – igaz, egy másik országban – anyanyelvükön…

Szerző: Napkelet Népe  2013.11.07. 08:02

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke  Nagyvárad  A magyar nép zivataros századaiból – ötlik eszembe a fennkölt helyen leírt mondat. Lehangoló fagyos eső verdesi a feltört kövű Kálvin János utcát. Negyedszázada forradalmi indulatoktól volt…

Szerző: Napkelet Népe  2013.10.14. 16:28

Református lelkész, Debrecen Az egyetemes és örök értékek tiszteletét hozta a hitvallásos református keresztyén szülői házból.  A biblia történetein, tanításain, az Ószövetség szentiratain, az Újszövetség írásain nőtt fel, amelyeknek a legfőbb és közös üzenete…

Szerző: Napkelet Népe  2013.08.23. 09:26

Polgármester, országgyűlési képviselő Bánhorváti Családjában mindig a hit, a hazaszeretet és a keresztény értékrend dominált, így természetesnek tűnik, hogy mindkét testvérével egyházi pályát választottak. Református lelkészi tevékenységét országgyűlési…

Szerző: Napkelet Népe  2012.12.03. 08:33

Református lelkész Szatmárcseke  A “nagytiszteletű úr”... Így hozta szóba Sarkady Pál polgármester Tiba Zsoltot, egyik beszélgetésünk alkalmával. Ugyanitt, a hivatali szobájában, melynek ablakában állva várom az érkezését. Kicsit megilletődve gondolok arra, milyen…

Szerző: Napkelet Népe  2012.10.28. 10:43

Református lelkész, zsinati bíró, Vámosújfalu Boldogok, akik békét teremtenek. Ez a felirat szerepel a vámosújfalui református templom gyönyörű bársonyterítőjén, ahol dr. Sándor Endre lelkész immár 37 éve pásztorolja gyülekezetét. Béke, valódi lelki béke az, ami árad a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.10.25. 12:10

Református lelkész Mátészalka A tekintélyes méretű szoba bal sarkában gyermekágy színes játékokkal, jobb oldalon egy gondosan vállfára akasztott papi palást. A szemmel láthatóan nem egy célra használatos helyiség közepén íróasztal. Bal oldalán szűz-fehér mozdulatlan…

Szerző: Napkelet Népe  2012.10.08. 11:47

Református lelkipásztor-esperes, Mezőcsát Két évtized történelmi léptékkel nézve nem nagy idő. Ám az a két évtized, amelyet Gazda István református lelkészként eddig Mezőcsáton eltöltött, különösen fontossá válik, ha számba vesszük az eredményeket: a templom fakazettás mennyezetének…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.08. 17:28

Református lelkipásztor – jogász, Tiszalúc Tiszalúc szülötte, ahol 1944. április 6-án látta meg a napvilágot. Életének első meghatározó eleme, hogy ősei egyfelől bodrogköziek, másfelől csallóköziek, a család legtöbb tagja református lelkipásztor és tanító volt az elmúlt négy évszázadban.…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.07. 21:23

Református lelkész, intézetvezető, Bagamér Szabó Zsolt egyetértőleg vette tudomásul, hogy építkező papnak titulálják. Miközben energiák és kapcsolatok garmadáit mozgósította a bagaméri református templomépület külső és belső felújításáért, az igények hívó szavára a helybeli gyülekezet…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.27. 21:16

Református lelkész, Balmazújváros Én és az én házam népe az úrnak szolgálunk – mondja eddigi tevékenységét összegezve Szabadi Árpád balmazújvárosi lelkész, aki megbízottként az esperesi teendőket is ellátja az egyházmegyei tisztújító gyűlésig. – A megélt ige a legteljesebb élet, ha az…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.27. 21:13