Református lelkipásztor, kuratóriumi elnök Vaja 150 év és egy református lelkipásztor családja öt generációjának élete, küzdelme, tárgyi és szellemi emlékei elevenednek meg a koraőszi péntek délutánon, amint Bencze Tamás lelkész úrral a teraszon idézzük múltat, vázolja a jelent és bepillanthatunk…

Szerző: Napkelet Népe  2017.09.15. 18:38

Református lelkipásztor Tiszalök Széles mosollyal, magabiztosan nyújt kezet. Lőrinczyné Harászi Andrea, a Tiszalöki Református Gyülekezet vezetője örömteli kisugárzással szolgálja az Urat. Ez a hozzáállás érződik az istentiszteleteken, és a hívek hétköznapi, közösségi életében. Mint a lelkésznő…

Szerző: Napkelet Népe  2017.09.12. 11:18

Református lelkész, intézményvezető Nyíregyháza, Kálmánháza Szeretetteljes fiatal házaspár irányítja a Nyíregyháza-Kertvárosi Gyülekezetet és a fenntartásukban működtetett Irgalmas Samaritánus Központot. A lelkész asszonnyal ülünk le a szolid eleganciával berendezett, kötetektől roskadozó…

Szerző: Napkelet Népe  2017.09.06. 17:47

Lelkész, cégvezető Újfehértó, Nyírtét Ég és Föld között, repülj velem, vezess át az életen, vezess át a túlsó partra – örökbecsű gondolatok és szívet melengető dallamok Koncz Zsuzsa énekművésztől. Vissza-visszatérnek a teret és időt keretbe foglaló sorok, amikor Papp Krisztián lelkész és sikeres…

Szerző: Napkelet Népe  2017.02.13. 16:01

Református lelkész Egri  Édesapámtól a nemzetem iránti szeretet, édesanyámtól a hitet kaptam örökül – tárja elém, milyen gazdag útravalóval vágott neki az életnek. – A hepe-hupás vén Szilágyból származom – idézi Ady sorait. – Szilágyzoványban születtem 1954. november hatodikán. A virágokkal…

Szerző: Napkelet Népe  2014.07.05. 21:30

 Újszászy Kálmán professzorról beszél Barsi Ernő főiskolai tanár Újszászy Kálmán a sárospataki teológiai akadémia tanára, rektora, a pataki népfőiskola egyik alapítója, szervezője volt, aki a teológiai akadémia és a népfőiskola megszűnése után a Nagykönyvtár…

Szerző: Napkelet Népe  2014.06.10. 19:03

Címkék: ü:Újszászi Kálmán

Református lelkipásztor Varsolc Ünnep ez a mai nap. Nemcsak azért, mert egy boldog, háromgyermekes református tiszteletes úr vár terített asztallal vasárnapi ebédre. A Nyírcsászári és az erdélyi Varsolc közti testvértelepülési szerződés gyümölcsöző voltának újabb…

Szerző: Napkelet Népe  2014.06.08. 17:01

Református lelkész Fehérgyarmat Úgy nyúljon hozzám, hogy énértem nagyon sokan imádkoznak – intette az orvost a műtét előtti utolsó beszélgetésen. Nyílván nem akárkire bízta a szívét, amikor sor került a koszorúerei közül háromnak az áthidalására. A doktor anatómiai…

Szerző: Napkelet Népe  2014.02.05. 17:45

Református lelkész Piskolt E fiúból pap lesz, akárki meglássa – idézi Arany Jánost. Stílusosan szólva a családi körből szakítom ki ezen az újév-közeli délutánon. A parókia halljának sarkában karácsonyfa várja a Vízkeresztet. A feleség előbb egy kisebb, majd egy nagyobb…

Szerző: Napkelet Népe  2014.01.20. 20:40

Református lelkész Márosjára A szépséges táj látható csodái és rejtőzködő történetei magukkal ragadtak azon a gyönyörű őszi vasárnapon, amikor Erdélyen végighajtottunk, hogy felkeressük Marosjárán Gergelyfi György református lelkészt. Sietni kellett, hogy a tiszteletes…

Szerző: Napkelet Népe  2013.11.30. 07:05

Református lelkész Szárazberek Semmibe vezető járhatatlan zsákutcák, a végükön tövises bokrok, régebben szögesdrót. A keleti határszél településein a helybéliek se nagyon mentek el arra, pedig egy-két kilométerre – igaz, egy másik országban – anyanyelvükön…

Szerző: Napkelet Népe  2013.11.07. 08:02

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke  Nagyvárad  A magyar nép zivataros századaiból – ötlik eszembe a fennkölt helyen leírt mondat. Lehangoló fagyos eső verdesi a feltört kövű Kálvin János utcát. Negyedszázada forradalmi indulatoktól volt…

Szerző: Napkelet Népe  2013.10.14. 16:28

Református lelkész, Debrecen Az egyetemes és örök értékek tiszteletét hozta a hitvallásos református keresztyén szülői házból.  A biblia történetein, tanításain, az Ószövetség szentiratain, az Újszövetség írásain nőtt fel, amelyeknek a legfőbb és közös üzenete…

Szerző: Napkelet Népe  2013.08.23. 09:26

Polgármester, országgyűlési képviselő Bánhorváti Családjában mindig a hit, a hazaszeretet és a keresztény értékrend dominált, így természetesnek tűnik, hogy mindkét testvérével egyházi pályát választottak. Református lelkészi tevékenységét országgyűlési…

Szerző: Napkelet Népe  2012.12.03. 08:33

Református lelkész Szatmárcseke  A “nagytiszteletű úr”... Így hozta szóba Sarkady Pál polgármester Tiba Zsoltot, egyik beszélgetésünk alkalmával. Ugyanitt, a hivatali szobájában, melynek ablakában állva várom az érkezését. Kicsit megilletődve gondolok arra, milyen…

Szerző: Napkelet Népe  2012.10.28. 10:43

Református lelkész, zsinati bíró, Vámosújfalu Boldogok, akik békét teremtenek. Ez a felirat szerepel a vámosújfalui református templom gyönyörű bársonyterítőjén, ahol dr. Sándor Endre lelkész immár 37 éve pásztorolja gyülekezetét. Béke, valódi lelki béke az, ami árad a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.10.25. 12:10

Református lelkész Mátészalka A tekintélyes méretű szoba bal sarkában gyermekágy színes játékokkal, jobb oldalon egy gondosan vállfára akasztott papi palást. A szemmel láthatóan nem egy célra használatos helyiség közepén íróasztal. Bal oldalán szűz-fehér mozdulatlan…

Szerző: Napkelet Népe  2012.10.08. 11:47

Református lelkipásztor-esperes, Mezőcsát Két évtized történelmi léptékkel nézve nem nagy idő. Ám az a két évtized, amelyet Gazda István református lelkészként eddig Mezőcsáton eltöltött, különösen fontossá válik, ha számba vesszük az eredményeket: a templom…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.08. 17:28

Református lelkipásztor – jogász, Tiszalúc Tiszalúc szülötte, ahol 1944. április 6-án látta meg a napvilágot. Életének első meghatározó eleme, hogy ősei egyfelől bodrogköziek, másfelől csallóköziek, a család legtöbb tagja református lelkipásztor és tanító volt…

Szerző: Napkelet Népe  2012.09.07. 21:23

Református lelkész, intézetvezető, Bagamér Szabó Zsolt egyetértőleg vette tudomásul, hogy építkező papnak titulálják. Miközben energiák és kapcsolatok garmadáit mozgósította a bagaméri református templomépület külső és belső felújításáért, az igények hívó…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.27. 21:16

Református lelkész, Balmazújváros Én és az én házam népe az úrnak szolgálunk – mondja eddigi tevékenységét összegezve Szabadi Árpád balmazújvárosi lelkész, aki megbízottként az esperesi teendőket is ellátja az egyházmegyei tisztújító gyűlésig. – A…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.27. 21:13

Református lelkész, intézetvezető, Nádudvar Ebből a fiúból lelkész lesz – jövendölte már születésekor, 1973. augusztus 16-án nagyapja, Takács Ferenc, Vaja község cipészmestere, hívő református ember. Hogy az ide vezető út sorsszerű-e, azon el lehet tűnődni. Az…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.27. 19:47

Református lelkipásztor, Debrecen Az Isten népének az a csodálatos kiváltsága, hogy gyülekezet, közösség lehetünk, vagyis önként, egy szívvel, egy lélekkel, minden erőszak, minden pillanatnyi anyagi kényszer nélkül. Közösség lehetünk, de ez a kiváltság feladat és…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.26. 18:55

Református lelkipásztor, Debrecen Legfőbb feladatomnak és küldetésemnek tartom Isten igéjének hirdetését, az igehirdetésekre történő felkészülést. A szolgálatomban elengedhetetlenül fontos az emberi kapcsolatok építése, mélyítése és ápolása, a lelki gondozás,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.26. 18:01

Református lelkipásztor, Komádi Kínai bölcselettel összegzi 37 éves lelkipásztori pályájának esszenciáját a Komádiban szolgáló Makay Lehel György: „Szép, ha nevünk megistenül, | Szép, ha dicsértetünk. | De még szebb, ha sejtetlenül, | Hasznos magot vetünk.”, s…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.22. 15:19