Görög katolikus parochus Nyírcsászári Élet és halál misztériumának örök körforgását boncolgatjuk Zolcsák István görög katolikus parochussal Nyírcsászáriban. Karácsony közeledtén különös aktualitást érez mindenki a lelkében. Nincs olyan ember, aki legalább egyszer, ne tenné fel magának ezeket a…

Szerző: Napkelet Népe  2017.11.24. 15:36

Görög katolikus parochus, esperes Balsa A megbeszélt időpontban a soproni Corvinus Rádióban, a vele készült interjú hangfelvételével vár. Gyógykezelése miatt gyakran tölt itt időt, s az ország másik végéig is terjedő kapcsolatrendszerében a hitéletiség mellett a közéleti…

Szerző: Napkelet Népe  2012.12.21. 11:09

Görögkatolikus parochus, Pátyod Igazságot, jogot, szeretettel − így foglalhatnánk össze röviden Szimicsku Ferenc hitvallását. Ezt a gondolatot fogalmazta meg magának, amikor 12 esztendővel ezelőtt a sors rendeléséből és egyházi elöljáróihoz benyújtott pályázat alapján a püspök úr őrá bízta…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.06. 15:10

A Püspöki Konferencia titkárságvezetője, Budapest Belső harmóniája, emberszeretete, a meghallgatás képessége Isten elkötelezett szolgájává tette. S szolgálni kíván embertársai körében is dr. Pregun István, mert meggyőződéssel vallja: szomjúhozzák a szépet, a jót, az igazat a felemás…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.31. 20:18

Görög katolikus esperes, Csegöld Sereghy János esperest nem nagyon lehet nem észrevenni. Problémaérzékenysége, ügybuzgalma, segíteni akarása előbb-utóbb meghallgatásra talál. 1953. január 27-én Debrecenben született, a nagylétai görög katolikus segédlelkész második gyermekeként. Édesanyjuk…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.23. 16:17

Parókus, Kisvárda Ősei közül a nemesi származású Mosolygó György még Napóleont is őrizte Szent Ilona szigetén, mivel a család férfitagjai több generációig visszamenőleg a papi hivatást választották. Mosolygó Béla 1949. június 21-én született Aporligeten (ma Bátorliget). Bár a parókián…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.19. 19:03

Költő, író, tanár,                                   pap, tanár, ikonfestő, Penészlek Sorsuk, életük és pályájuk példa lehetne s biztatás. Példa arra, hogy itt, ebben a határ menti falucskában, a nagy szellemi központoktól távol is lehet jót, szépet alkotni, biztatás, hogy az igazi…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.16. 19:49

Görög katolikus esperes, Hodász  Ötgyermekes családból származik, édesapja gazdálkodó volt, édesanyja a háztartást vezette, a gyermekeket nevelte. Harmadik gyerekként 1912. május 18-án született Tímáron. Elemi iskolai tanulmányai után tanítónője javaslatára a nagykállói gimnáziumba került,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.15. 16:14

Esperes, görög katolikus lelkész, Porcsalma Hét sugárzó szempár. Az esperes úr, felesége és öt gyermeke néz rám a fényképről. A fényposta hozta, vagyis e-mailben jött, ahogyan az ma már természetes. A vaku miatt vörösen izzanak a tekintetek. Amint rám néztek, azonnal…

Szerző: Napkelet Népe  2012.06.14. 17:48

Görög katolikus parókus, Balkány Keressétek először az Isten országát, és hozzá minden megadatik – mutatja az utat Jézus, és Sándor atya élete kiváló példa ennek bizonyságára, és annak bizonyságára is, hogy „az eltört csont összeforrása jó, de sokkal jobb, ha nem…

Szerző: Napkelet Népe  2012.05.28. 13:30

A Magyar Görögkatolikus Egyház megyéspüspöke, és a Miskolci Apostoli Exarchátus kormányzója, Nyíregyháza–Hajdúdorog–Miskolc Szegeden, 1963. január 13-án született. Annak az ünnepkörnek a fényében, amikor az Isten Fia eljött e világra; akkor, amikor a megtestesülés…

Szerző: Napkelet Népe  2012.05.28. 10:37

    A templomépítő görög katolikus parókus, Bátorliget Bátorligeten a görög katolikus pap családban a péntek este a család egymásra találását jelenti. Béres Gábor és felesége Szilvia asszony, Dávid, Gergő és Máté szüleiként már csak a hétvégeken látják együtt…

Szerző: Napkelet Népe  2012.05.28. 09:56

Görögkatolikus pap, Komlóska Amikor a fiamat keresztelte, még nem ismertem, azt hittem ez már a sokadik keresztelője. Később kiderült, ez volt az első. Fiatal kora ellenére teljes biztonsággal tartotta a kezében a pár hónapos csecsemőt, aki talán szívesebben aludt volna azon a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.05.26. 14:04

Görögkatolikus esperes, Rozsály Termetes, dörgő hangú, satukézfogású férfi fogad a parókia ajtajában. Megfontolt léptű, kevés szavú embert képzelek hozzá az első pillanatban, de a következőben már át is kell alakítani magamban az elhamarkodott értékelést.…

Szerző: Napkelet Népe  2012.05.23. 14:48

Görög katolikus parochus, Ópályi – Nicsak, az a gyerek meg én vagyok – lepte meg a diavetítés közönségét Esztergomban, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban egy kisdiák. A nyíregyházi Hittudományi Egyetem növendékei vendégeskedtek a Duna-parti városban, a képek…

Szerző: Napkelet Népe  2012.05.22. 20:29