Óvodavezető Sényő A Mikulások sokáig élnek – állapította meg nem kis büszkeséggel a hangjában a sényői óvodavezető, aki négy évtizede kötelezte el magát a kisgyermekek nevelésével, gondozásával. Nyugodtan mondhatja, mert az édesapja, Mikulás István 86 éves. Az apai nagymama, lánykori nevén Tőkési…

Szerző: Napkelet Népe  2017.06.01. 16:43

Óvodapedagógus, a Lions Klub elnöke Nyírbátor A borostyán óarany színét sugárzó szemű, élénk tekintetű, derűs mosolyú, halk szavú, kiegyensúlyozott lélekkel élő asszonyra méltán illik a kifejezés: hivatása az ő személyében találta meg azt, akit sokak között…

Szerző: Napkelet Népe  2015.03.29. 08:13

Óvodavezető Ököritófülpös Menedzser szemlélet nélkül a társadalmi munkamegosztásban egyre kevesebb helyen lehet boldogulni – szűröm le szavaiból. Még a kisdedóvóban sem, ahol persze ebben a mai világban is mindent megelőz a gyermeket szerető alaptermészet. Nyár közepe…

Szerző: Napkelet Népe  2014.07.17. 15:49

Óvodavezető, egyesületi elnök, Berettyóújfalu Szemet gyönyörködtetőek a kisváros óvodái. Különösen igaz ez a Radnóti úti óvodára. A környezet barátságos: emberközeli, pontosabban még több: gyermekközeli. Az óvoda vezetője, Török Istvánné kétszeresen ünnepelt a millennium évében: huszonöt…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.31. 22:00

Az egyesített óvodai intézmény vezetője, Püspökladány Egy éve nevezték ki a püspökladányi bölcsődét és nyolc tagóvodát egybefogó intézmény élére. Agilis, nagy munkabírású, innovatív egyéniség. 1998 óta a város önkormányzatának oktatási és kulturális bizottságának tagja. Bárándi gyermekkor…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.29. 18:47

Vezető óvónő, Téglás Éppen három évtizede, hogy az óvodai nevelés tölti ki az életét Szabó Sándornénak. A téglási városi óvoda vezetője már a második generáció tagjait neveli a kisváros intézményében. Jó kapcsolatot ápol a fenntartó önkormányzattal, a szülőkkel, a szponzorként megjelenő…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.27. 18:47

Óvodavezető, Újszentmargita Pedagógusként és vezetőként is sok örömöt talált munkájában, ami azért is nyilvánvaló, mert nagyon szereti a gyerekeket, és tiszteli a felnőtteket. Immáron hatodik éve irányítja az 1700 lakosú település óvodáját a gyerekek és a település megelégedésére, ahol nem…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.21. 11:21

Nyugalmazott óvodapedagógus, Báránd Gyűjtögető, őrzős típus vagyok, de már kezdem elosztogatni a dolgaimat. Én már tudom, hogy semmit nem fogok magammal vinni. – Váradi Zoltánné óvónő a hatvankilencedik évét tapossa. Ötszáz évre visszamenőleg tősgyökeres bárándi. „Olyan gyönyörű életem…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.15. 19:27

Óvodavezető, Tiszatarján Ritkaságszámba megy, ha valakit – mint Burainé Hajdu Évát – alig 22 évesen neveznek ki intézményvezetőnek, ráadásul munkáját máig közmegelégedésre végzi, úgy, hogy lakóhelye közéletén túl komoly és aktív szerepet tölt be megyei szakmai szervezetekben is. 1969.…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.08. 15:08

Óvodavezető, Porcsalma Rajongásig szeretni valakit vagy valamit − az élet leggazdagabb ajándékai közé sorolható. Ezt a képességet sajnos, sokan nélkülözik, ám akinek megadatik, az tűzön-vízen át imádja, például a szakmáját. Ezt a vonást családi örökségként könyvelheti el Juhász Lászlóné,…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.07. 19:42

Vezető óvónő, Fényeslitke Biztonságban érezheti magát az a gyerek, akit ő szeretettel felemel és gyengéden a vállához szorít. Szülők, felcseperedett gyerekek, kartársnők, gazdasági és önkormányzati vezetők ismerik és tisztelik szűkebb és tágabb környezetében. Szeretet övezi. S a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.08.06. 20:19

Óvodavezető, Nagydobos Több mint három évtizede dolgozik vezető beosztásban. Napjait elsősorban a vezetés feladatainak megoldása tölti ki, de ha van egy kis ideje szívesen tartózkodik a gyermekcsoportokban. Ottjártamkor is az egyik csoportszobából jött ki, hogy üdvözöljön, megszakítva egy…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.20. 15:16

Óvodavezető, Nyírcsaholy Gyermekek százai nőttek fel keze alatt az elmúlt harmincöt évben. A legszebb hivatást választotta, óvónő lett. Ma már a Nyírcsaholyi Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét tisztelik Madarasi Istvánnéban, de egykori kisóvodásainak ő most is a kedves Rozika néni. Meleg…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.19. 15:40

Óvodavezető, Nyírtét Nagycsaládból származik Illés Sándorné óvodapedagógus, a nyírtéti óvoda vezetője. Csakúgy, mint a férje, Illés Sándor iskolaigazgató. A beszélgetés idején éppen jeles alkalomra, a feleség névnapjára készült a házaspár: családi találkozót szerveztek a hétvégére, amelyre…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.19. 15:16

Vezető óvónő, Záhony Szeretetben, játékban, együttműködésben, hagyományőrzés és környezeti nevelés az óvodában. Ez a szlogenje a záhonyi Hétszínvirág Óvodának. Dallosné Rozgonyi Mária vezeti ezt a jó hírű gyermekintézményt. Három diplomája van, de a tanulást még nem fejezte be. A…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.16. 16:54

Vezető óvónő, Nyíregyháza-Sóstóhegy Az óvoda Nyíregyháza peremkerületén, Sóstóhegyen két, egymástól távol lévő szervezeti egységben integrált intézményként működik. A városhoz tartozás, a Sóstó közelsége és a kertvárosi jellegű, családi házas beépítésű környezet együttesen kínálják a gazdag…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.16. 14:00

Vezető óvónő, Nyíregyháza A Százszorszép Óvoda anyaintézménye Borbányán, Nyíregyháza kertvárosában, míg az integrált intézmény tagóvodája Nyíregyháza belvárosában, a Benczúr tér patinás villájában található. Bárány Dezsőné, született Váczi Ibolya vezető óvónő jó pedagógiai és vezetői…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.16. 13:58

Vezető óvónő, Nyíregyháza Mit nem adna érte Harcsa Zoltánné, a nyíregyházi Gyermekkert Óvoda vezetője, ha még birtokában lenne az a verseskötet, amelyet édesanyja, lánynevén Leveleki Julianna óvónő megjelentetett. Sajnos egy költözésnél eltűnt, de megmaradt a családban a pedagógus pálya…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.16. 13:27

Óvodavezető, Nyíregyháza Ízig-vérig pedagóguscsaládból származott Kiss Józsefné, született Kirilla Erzsébet, a nyíregyházi Ligeti Óvoda vezetője. Leveleken 1947-ben született néhai Majláth Julianna háztartásbeli és néhai Kirilla László betanított munkás családjában. A vezető óvónő mai…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.16. 13:11

Vezető óvónő, Nyíregyháza Mezőtúrról jött Nyíregyházára Kléninger Lászlóné, az Aranykörte Óvoda vezető óvónője. A férjét a sportszerető közönség ismeri és becsüli, Kléninger László még az első osztályba jutott nagycsapat eredményes játékosa volt. Ma pénzügyi, biztosítási szakterületen…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.16. 13:10

Vezető óvónő, Nyíregyháza–Oros Ma, közel három évtizedes óvónői pályafutással a háta mögött Kun Endréné, született Budai Olga, az orosi Nefelejcs Óvoda vezetőnője igen hálás Kiss László egykori magyi iskolaigazgatónak, aki – bár öntudatlanul – elindította őt ezen a pályán. Az iskolaigazgató…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.16. 13:05

Vezető óvónő, Nyíregyháza Régen a gyerekek tudtak játszani, sok élményt szereztek. Ma az egykék bőven kapnak játékot a szülőktől, de az mind az övék. Jól elvannak egyedül, a tévé, a videó, a számítógép az elszigetelődés, a bezárkózás, a külvilágtól való elfordulás újabb eszköze. Ma nehéz a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.16. 11:02

Vezető óvónő, Nyíregyháza Betört a piaci szemlélet az óvodába – ezzel a meghökkentő kijelentéssel Padláné Bodnár Júlia, a nyíregyházi Eszterlánc Óvoda vezetője összegezte negyedszázados tapasztalatait. Magyarázattal is szolgált: ma már az óvoda is a szolgáltató létesítmények sorába…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.16. 11:00

Vezető óvónő, Nyíregyháza Gondolatban már akkor a huszonegyedik században jártak, amikor még az előző végén jártunk. A nyíregyházi Kincskereső Óvoda integrált intézmény és két tagóvodát jelent. Az Árpád utcai még a demográfiai hullám idején létesült, nagy gyermeklétszámot láttak el. Az…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.16. 10:55

Vezető óvónő, Nyíregyháza A tevékenységközpontú óvodai nevelést fogalmazza meg célként a nyíregyházi Örökösföld legnagyobb óvodája, a Margaréta. A vezető óvónő, Szalka Gézáné ízig-vérig pedagógus. Abban tud gondolkodni, miként lehet a kisgyerekeket a legoptimálisabban megismertetni a…

Szerző: Napkelet Népe  2012.07.16. 10:47