112. Kinyílik a tér, megáll az idő KEMO_20141022_008a.jpg

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.22. 20:06

dühös zöldség.jpgJól emlékszem arra a történetre, amit a nyíregyházi Finn–Magyar Baráti Egyesület elnök asszonya mesélt el egy alkalommal. Kajaani város vezetősége, amikor testvérvárost választott, érdekes kérdés előtt állt. Tata vagy Nyíregyháza legyen a testvérváros? Tatát nagyon könnyű kiejteni finnül: Tátá, nem úgy Nyíregyházát, ami ekképpen hangzik: nüregüháza. Ugyanis egyrészt a finn nyelvben nincs ny hang, másrészt az ipszilon az ű hangnak felel meg. Azonban Kajaaniban úgy döntöttek, nehéz ejtés ide vagy oda, ők az északkelet-magyarországi város mellett teszik le a voksukat.

Egyébként a nyelvek hangzó- és betűkészletet tekintve természetesen nagy változatosságot mutatnak. Maradva a finn és a magyar nyelvnél, a hangjainak a száma majdnem egyforma, sőt a magán- és mássalhangzó aránya is, ezért tűnhet távolról hallgatva hasonlóan dallamosnak a két nyelv. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a nyelvek között nagy különbség van a tekintetben, hogy hány beszédhangból építkeznek, a legkevesebb a rotokasz és a mura, nyelveknek van, mindössze 11, a legtöbb beszédhanggal pedig az úgynevezett !xu rendelkezik, 141-gyel. Egyébként a beszédhangok száma egy nyelvben 20 és 37 közé esik.

Visszatérve a 32 beszédhanggal és 16 kettőshangzóval rendelkező finn nyelvre, elmondhatjuk, hogy mint minden nyelvben, nyilván itt is ügyelni kell arra, hogy ne keverjünk össze hasonló alakú szavakat. Íme néhány példa: a tilkku rongydarabot jelent, a tulkki tolmácsot, az anoppi anyóst, míg az apina majmot. Az általam megalkotott vihaisia vihanneksia pedig azt jelent, hogy dühös zöldségek. Nagyon hangzatos az egészségedre finnül, a következő: hölökyn kölögyn, igaz, ez már némi itóka elfogyasztása után használatos.

Nagyon sajátosan hangzó mondatokkal is találkozhatunk, így például: Miksi kaksi taksia? ami egyszerűen annyit tesz, hogy Miért két taxi? Ha képzeletben megrendeznék a játékos hangzású finn szavak versenyét, akkor a dobogósok nálam a következők lennének: möhömaha, ami pocakot jelent, a pakoputki, ami kipufogócsövet, a töttörö, ami tölcsért és a hattara, ami vattacukrot. S e szabálytalan nyelvi jegyzet végén a tolmácsolásaim emlékei közül két magyar szót hadd említsek meg, azokat, amelyeket a finnek a legnehezebben tudtak kiejteni. Íme: kedves megegészségesedésedre és a Sátoraljaújhely.

***  minya_karoly.jpg

Nyelvünkben élünk

Dr.  Minya Károly rovata

 

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.19. 19:22

Bíró Ernő akvarelljeBíró   Ernő.   Duna  kanyar..jpg

50 x 35 cm. papír 2013

***  57225_181534258529928_4405572_o.jpg

Virág, csend, élet

Hargitai Beáta rovata

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.18. 05:45

A Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója

Sátoraljaújhely

Komporday Levente 400.jpgFellebben a történelmi emlékezet fátyla a fiatal iskolaigazgató szobájában. Önmagában is egyedülálló, hogy 29 évesen vehette át a hosszú nevű, nagy múltú intézmény irányítását Komporday Levente. Felmenői iránti tiszteletét mutatja, hány és hány ősét idézi név, születési év, foglalkozás, beosztás szerint. Nem véletlen, hisz a múlt iránti érdeklődés vezette a családfakutatáshoz. Egészen 1655-ig vezette vissza a família történetét. Anyai ágon dédapja, palocsai dr. Pauliczky István Zemplén vármegye főjegyzőjeként szolgált, másik dédapja kádármester volt. Anyai dédanyja Reviczky-lányként született. A Palocsayak II. Rákóczi György erdélyi fejedelemtől kapták meg a nemesi címet. Apai nagyapját, vitéz Komporday Pált már Kolozsváron találjuk, mint MÁV-hivatalnokot, vasúti főintéző beosztásban. Édesapja néhai Komporday Pál üzemmérnök volt, édesanyja, lánynevén Palocsay Éva óvónő, Budapesten él. Öccse, Péter, Miskolcon dolgozik.

Ennyit a múltról, mert sokkal érdekesebb számára a ma megélhető jelen, amely majd a kései utódok számára lesz kutatható múlt. Szabályos életút, amelyben a középiskolát az esztergomi Ferences Gimnáziumban kezdte, majd a miskolci Katolikus Gimnáziumban tett érettségivel zárta. Történelem-latin szakos diplomát szerzett a Debreceni Egyetemen 2002-ben. Rögtön beiratkozott a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Posztgraduális Doktori Képzésére, PhD fokozat elérésére. A doktori fokozat levelezőn folytatott tanulmányai mellett sikerült elhelyezkednie a Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskolában történelem tanárként. A két világháború közötti magyar közigazgatásról és a magyar katonai tisztképzés történetéről tartott szemináriumot a debreceni egyetemistáknak. Párhuzamosan oktatta a sátoraljaújhelyi szakközép- és szakiskolai diákokat. Belevetette magát az elitkutatásba, kíváncsian fedezte fel az elitnek mondott családok történetét, ki, miért, milyen karriert futott be.

Az intézményben töltött 11 év alatt alaposabban megismerte a régiót, kapcsolatokat szerzett, barátságokat kötött. Ma már otthon érzi magát Zemplénben.

Intézményük ismét a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alá tartozik. Többszöri átszervezés, összevonás, profilváltás jelzi az útkeresést. Igyekeztek a térség szakmai képzését iskolai keretek között a gazdaság igényeihez igazítani. Ám a rohamléptekben változó társadalmi, gazdasági elvárásoknak nehezen tud eleget tenni egy intézmény, amely meg akar felelni a szülői igényeknek, és piacképes szakmát, ezáltal megélhetést akar adni az ide jelentkező diákoknak. Kiragadás szerűen néhány mondat az agrár-szakképző iskolákat bemutató minisztériumi kiadványból: érettségi vizsgával zárul az élelmiszeripari és mezőgazdasági képzés. Technikusokat képeznek bor- és pezsgőgyártásban, cukor- és édesiparban, sütő- és cukrász szaktechnikusok, kertészek, szőlészek-borászok, pékek, húsipari termékgyártók kerülnek ki az intézményből. A gyakorlati helyeket az iskola biztosítja a tangazdaságában, tanműhelyében, illetve külső vállalkozónál. Az iskola tanulói a Leonardo program keretében összefüggő gyakorlaton vehetnek részt Norvégiában, Franciaországban és Dániában. Felnőttképzést is szerveznek az intézményben: érettségizhetnek a 8 osztállyal rendelkezők 3, míg a 10 osztályt végzettek 2 év alatt. Kollégiumi elhelyezést biztosítanak minden igénylőnek. Ösztöndíjjal segítik a kiválóakat és a rászorulókat egyaránt. Szakmai ösztöndíjban részesülhetnek a tangazdaságban és a külső gyakorlati helyeken az Oremus Alapítvány a Középfokú Szakképzésért támogatása keretében a jó tanulmányi eredményért.

Színes képekkel bőven illusztrált, magyar, angol, francia nyelvű tájékoztató füzet mutatja be az intézmény szerteágazó tevékenységét.  A részletes ismertetéstől helyhiány miatt tekintsünk el, annyit azonban feltétlenül fontos kiemelni, hogy minden diák szinte igény szerint szakmai képzést, utat választhat a nagybetűs Élethez. A gyakorlati helyeket külföldön is megismerhetik, a 3 nyelvű kiadvány a nemzetközi trendekhez is igazodik. Büszkék arra is, hogy a szövegértési hátránnyal küzdő diszlexiás fiatalok érdekében bekapcsolódtak az Európai Unió egyik programjába, és a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetével közösen elnyerték a Diszlexiás-barát Iskola nemzetközi védjegyet.

A diákok cselekvő részesei az intézmény közéletének, hiszen a diákönkormányzat aktívan szervezi a Szepsi Napokat, a diáktréningeket, diákközgyűléseket, jutalom-kirándulásokat, szerkesztik az iskolaújságot, gyakorolják a társadalmi szerepvállalást a diákképviseleten keresztül. Zemplén vármegye múltját így köti össze a jelen és készül a jövő kihívásainak megfelelni.

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.16. 19:45


Szemelvények Hajdu Imre Regényes Dél-Borsod című művéből

img895.jpgAz út innen nem megy tovább... Akik ezt említik Isten háta mögöttiséget sejtetve, mi tagadás, lekicsinylően vélekednek e helyről.

Hadd mondjam erre s nekik, ha ez az út beszélni tudna, azt mondaná: miért mennék tovább? Nagyon jó nekem itt.

A holland háza, egyszerű népiességével ezúttal is megkap. Néha-néha hátrapillan­tok rá, be a gyepes udvarra, az ámbitusra, a barna lócára, a csendre, amit sugároz, tükröz ez a fehérből, barnából, pirosból harmonizáló épület. Ám szememet innen, a csendesen és kristálytisztán csörgedező Kács-patak hűsítő leheletű partjáról, az el­lenkező irány még inkább vonzza. A számomra legjellegzetesebb kácsi kép, a domb­ra szaladt háztetőkkel, s az ezek fölé magasodó templomtoronnyal. Itt, ezen a ponton állva, s nézve a fák lombjai között felfelé, mindmáig azt hiszem, Szentendrén va­gyok.

A holland, ki eredetileg magyar, de nem idevalósi, lám itt vett házat. Itt áll mögöt­tem az épület, udvaráról ugyanaz látszódik, mint innen a patakpartról: a bükkaljai Szentendre. Neki is nagyon tetszhet, mert egyébként miért jött volna ide?

Hogy még ki mindenki szerette ezt a helyet? Például az a bizonyos bárány... – Szóval, úgy volt ezzel a bizonyos báránnyal, amely állítólag Árpád apánké volt − hallom Dósa Sándor barátomtól, a tibolddaróci és kácsi közös termelőszövetkezet egykori elnökétől −, hogy elengedték szabadjára, s úgy döntöttek, ahol majd megáll legelni, oda falu települ, templom épül. Állítólag ennek a barikának igazán ízlett a kácsi fű. Gondolom, azután még inkább, hogy jókat is kortyolt az itteni források vizéből. Az sem kizárt, hogy a víz még jobban ízlett neki. Ezt azért gyanítom, mert az Öcsöd vezér fia, Örösúr alapította község forrásai mellé még az Árpád-korban idete­lepültek a bencés atyák, kik termesztett gyógyfüveik katlanban kifőzött párlatával fokozták ezeknek a szubtermális hévizeknek a gyógyító hatását.

Később itt, a község észak-nyugati szélén kialakított ősparkban, a román-kori kolos­tor töredékein épült fel a barokk stílusú apátság árkádos, tornácos épülete. A ma látható épületegyüttes ebben a formában az 1933-34-es átépítéskor alakult ki. Némedy Gyula és Lajos építészek munkája nyomán.

Fényes Elek 1851-ben azt írta a 14 forrás táplálta fürdőtelepről: „A helység felső részein, a völgy torkolatánál ered több lágymeleg forrás, mellyeknél csinos fürdőház emelkedik. E víz köszvényes, és csúzos nyavalyák ellen igen hasznos.” E víz hasznát ma is élvezi a mára megkopott ruhás üdülőtelep, a szabadtéri strandmedence, s az a 12 település, amelyik az itteni főforrásról kapja vezetéken keresztül a vizet.

De térjünk vissza a patakpartra, a Bodnár-féle vízimalom aljába (apropó, nem is említettem: annak idején 11 kilométernyi szakaszon, tizenegy vízimalom kerekét hajtotta ez a kristálytiszta víz). Mára ez az egyetlen maradt meg, ez a Bodnár-féle. Nevét legutolsó tulajdonosáról nyerte. Szerencsére ez most már véglegesen megma­rad, mint ipartörténeti emlék.

Innen a malomtól indultunk el akkor is, mint egy két évtizeddel ezelőtt. Kísérőnk Dósa Sándor mellett Harangi Jánosné, a közös községi tanács kácsi kirendeltség vezetője volt. Tőle tudjuk, a falu összlakossága akkor 854 lélek. A korábban itt is jelentkező fogyatkozás akkorra megállt, sőt, a sok új épület, amit sétánk során látunk,

arra engedett következtetni; a falu jövője nem hogy nem kilátástalan, hanem egye­nesen biztató.

−Ezek szerint Kácsot kezdik felfedezni, s ez számomra nem is meglepő. Ám arra azért mégis kíváncsi lennék, mi Kács vonzereje?

− Egyszerűen a jó levegő, a hegyvidéki szép környezet. Évek óta nagyon sok aszt­más gyereket üdültetünk. A légzőszervi betegségekre kiváló ez a klíma − mondja a kirendeltség vezetője.

S ugye, hogy nemcsak erre?− kacsintok a téeszelnökre.

Ő nevet.

− Valóban. Ez a klíma a szőlőnek is nagy barátja. S bár a kácsi bort nem emlegetik, nem ismerik annyira, mint a darócit, én mondom, itt is nemes nedűk alapanyagát érlelik a domboldalak...

...amelyek egyik-másik helyen rettentően meredekek. S lám mégis, ott is díszük a szőlő.

Pedig elég oda felgyalogolni. Már attól elfárad az ember jegyzem meg.

− Hát ez az − bólogat az elnök. − A szőlő megválogatja a barátját. Csak ott marad meg tartósan, ahol tudnak vele bánni. A szőlő az embertől tudást, jellemet és kitar­tást egyaránt kíván. Nézd meg, bármerre az országban, a jó szőlősgazdák jellemesek, rendesek, dolgos emberek.

Ami azt illeti, ez így igaz. Én is tisztelem például Gácsi József kőművesmestert, azért, mert pincéjében, abban a szörnyű kánikulában jó szóval vendégül látott, s mert nemes, karakteres, igazi kácsi borral kínált bennünket, de még inkább tisztelem azért, mert tudom, onnan a pince hűséből a szőlőhegy poklába igyekezett permetezni.

Szóval Kács megválogatja a lakóit! Következésképp ott, a Kács-patak partján − hol a kristálytiszta vízben a tarajos gőte szinte utolsó otthonra lelt − magaslik, s nem porlad a megtartó példa.

Úgy mondják − visszautalva bevezetőmre −, régen innen a drótostót is visszafor­dult. Napjainkban Kácsra sem téved már drótostót, aki viszont idejön, tudatosan te­szi, s nem azért, hogy visszaforduljon, hanem, hogy itt töltsön el legalább néhány szép napot. Azzal a bizonyos úttal együtt, amelyik már rég nem akar innen tovább menni. S lám milyen igaza van. Ha én út lehetnék...!

(Szerkesztette M. Szlávik Tünde) 

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.14. 17:10

plakat.jpgA fiatalok bulvársajtójában előforduló sajátos kifejezéseket, amelyek egyúttal e műfaj sajátos stílusát hozzák létre, két szempontból lehet megközelíteni. Egyrészt az idő szempontjából: így gyakran találkozhatunk neologizmusokkal, azaz az új szavakkal. Ez természetes, hiszen az előforduló jellegzetes kifejezései elsősorban az ifjúsági nyelv szókincsébe tartoznak, amelynek alapjellemzője a változás, az újdonság, a meghökkentés és a szókimondás. A másik megközelítésben, stiláris szempontból pedig a bizalmas, familiáris, szleng minősítést kaphatják. Az ilyen stílusú szavak használatával közelít az élőszóhoz, így e stílus is az írott beszéltnyelviséghez közelít, igaz nem olyan mértékben, mint az sms vagy a cset. A sajátos bulvárstílust megteremtő szavak leggyakrabban szóösszetétellel és szóképzéssel jönnek létre, ugyanakkor előfordulnak idegen szavak és szórövidítések is.

Nézzünk néhány példát először a szórövidítésre és képzésre!

Oké, a pophercegnő tényleg összekapta magát, de azért az öltözködésén még van mit csiszolni. Főleg a mintás, szakadt rövidnaci súlyos!

Húsz olyan progit találsz benne, amelyeket egyetlen közös felületről indíthatsz el.

Úgy látszik, a Jones bratyók világéletükben cowboyok szerettek volna lenni. Most valaki vagy adjon alájuk egy lovat, vagy szóljon nekik, hogy gázok ezek a csizmik.

A rövidnaci, a progi, azaz a program, a bratyók és a csizmik, azaz a csizmák a két legkedveltebb terület, a számítástechnika és a divat témaszavai. Ugyanakkor érdemes figyelni a divatos és átvitt értelmű jelzőkre: súlyos rövidnaci, gáz csizmik, azaz cikik ezek a ruhadarabok stílusosan szólva. S még egy példa:

Biztosan lesznek, akik megijednek, amikor azt mondjuk, hogy ez egy politikai tartalommal bíró album, de nem kell parázni.

A parázni valószínűleg a paranoia szó rövidülése és továbbképzése, jelentése: megijedni, izgulni.

A divatos jelzők sorába tartozik a brutális és a durva:

Nagyon durva, de ezek a srácok elkezdtek hívogatni, amikor befutottam. Zenecsatornán csak a brutálisan félbevágott változat fut…

Ez a korong nem hoz brutális stílusváltást, de a rajongók tutira kajálni fogják.

Igen kedveltek a túlzásokat tartalmazó szóösszetételek, mint például a médiamogul, a rappercsászár és a fogyiguru. Következzenek a mondatok, mert ezek a kifejezések igazából szövegkörnyezetben érthetők meg.

A hajdani rádióriporter, aki vonattal járt az interjúkra, mára médiamogullá nőtte ki magát.

Azt akarom, hogy most mindenki vegye elő a mobilját vagy a kameráját. Exkluzív cuccot fogok nyomni. Eljátszom nektek az új albumom első dalát – mondta a mikrofonba a rappercsászár.

Jennifer Lopez szülés után drasztikus diétába kezdett, ezenkívül hipnózisra jár egy fogyiguruhoz.

Eddig csak a randigurut ismerhettük meg egy filmben, de úgy tűnik, a guru összetételi utótagként igen kelendő

A bulvárstílus a neologizmus-szleng-divatszó hármasában ragadható meg elsősorban. Zárásul következzék még egy mondat, amelyik mindezt a jellemzőt magán hordozza. Ha valaki nem értené, kérdezze gyermekét, unokáját!

Igazi bevállalós klippel támadnak a punk-rock arcok. Az eredeti, vágatlan, bevállalósabb verziót csak a neten nézhetitek meg.

***  minya_karoly.jpg

Nyelvünkben élünk

Dr.  Minya Károly rovata

 

 

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.13. 08:45

Hargitai Beáta akvarellje

Papír. 2011. 30x21 cm.

10509468_954055011277845_763332381_o.jpg

 ***  57225_181534258529928_4405572_o.jpg

Virág, csend, élet

Hargitai Beáta rovata

 

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.11. 17:14

Írta: Szilvási Csaba

 

10428441_10203439561122703_8694748631938379488_n.jpgEz a szokásos, őszi, szatmári utunk, amelyet most egy érettségi találkozó kapcsán tettünk meg Tatabányáról, még a korábbiaknál is rövidebbre, igazán csak „dakszlikutyafuttányira” sikeredett. De azért a kis Túrt és a Tiszát meg tudtam nézni. A Tisza, a hajdani szőke, cserfes fiatalasszony, gyermek- és kamaszkorom ilyenkor ősszel is tiszta tekintetű menyecske-folyója most, az alacsony vízállás ellenére is szívszorítóan piszkosan, lomposan, unottan, koravén-asszonyosan hömpölyög lefelé. Nem is bírom sokáig nézni. Inkább visszafordulok Gyarmat irányába, és lehorgonyozok egy kicsit a Birhó erdő mellett, az öreg Túr partján, ahol az alig csordogáló víz valóságos perzsaszőnyeget sodort össze a felszínén magának, s körülöttem mindent áthat a csodálatos, fanyar avarillat.

Nincs ilyen gyönyörű hely sehol a világon! Tíz évvel ezelőtt, júliusban itt töltöttem életem legfeledhetetlenebb napját. Kiscsikóként száguldoztam és hemperegtem a meleg nyári záportól füstölgő réten. Olyan szabadnak, boldognak még soha nem éreztem magam, mint akkor. Most is egyedül vagyok, de körülvesznek a régiek. Ezerkilencszázhatvanban itt horgászott Kun Sanyi bácsi, hetvenhétben pedig Nagy Sanyi.

Sanyi bácsi, az öreg, aki pecázás közben bele-belecsusszant a vízbe, a Túr vizének gyógyhatásáról, később általam is tapasztalt „étvágyzsöndölyítő” erejéről beszélt, Sanyitól pedig, aki akkor főiskolás volt, és tehetséges festőnek indult, egy frissen fogott gyönyörű csukát kaptam ajándékba. Már régóta mindketten „odaát”, a Styx folyó túlsó partján horgásznak. A harmadik Sanyi − ő már hál’ istennek a közeli valóságból −, Katona Sanyi is megjelenik előttem egy mosoly erejéig. „Hazajössz te még ide, pajtás” − mondja, mondogatja állandóan, azóta is bennem, ahogy néhány perce a gyarmati „lokálpatrióta klubban” biliárddákó-krétázás közben megjegyezte. Mármint hogy „végleg” haza. Mosolyogtam rajta, most is mosolygok, de azért jólesett.

Alszik a folyócska. Szunyókál. Csak egy-egy csuka (talán a Nagy Sanyitól egykor ajándékba kapott kapitális példány ki tudja hányadízigleni ivadéka) meg-megvillanó foltos háta s a lefelé mozgó levél-futószőnyeg mutatja, hogy él a víz.

Él a természet is, csak oda kell figyelnünk, hogy ezt észrevegyük. Néhány lépésnyire tőlem két fácánkakas pompázik büszke hím-együttlétben. Más élőlények férfiegyedeitől eltérően ők nem kakaskodnak egymással. Tudják, tele van bájosabbnál bájosabb tojókkal a Kökényes, a Csipkerózsás és a Rekettyés. Nem szalad el a két tapsifüles sem, csak egy kicsit óvatosabban figyelnek, messziről, lelapulva a barázdában.

A madarak nyugalomról és békéről szólnak. Kórusuk úgy harsog itt lent, a bokrokon, mintha július lenne, s tüdőm lombos bokrai boldogan nyújtózkodnak az ózondús, csodálatos szatmári levegőben.

***  2cm user_15153816_1286461986515_tn2.jpg

Próza és piktúra

M. Szlávik Tünde rovata

***

Tetszett az írás? A Megosztás gombra kattintva ajánlja ismerőseinek! 

Olvassa el a szerző további műveit is: Szilvási Csaba tárcái

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.10. 18:19


Szemelvények Hajdu Imre Regényes Dél-Borsod című művéből

img892.jpgKi géppel száll fölébe, annak térkép e táj, s nem tudhatja, hogy hol építette vitéz leveldi Kozma Miklós, Magyarország hajdani belügyminisztere az első házat, ame­lyet a barlanglakok kitelepítésére szánt. S nem tudta hol terem és milyen ízű a daróci bor. Ám aki géppel száll fel e táj fölébe, az előbb ámul, szájtátva a természet e nagyszerű, emberléptékű térformáit látva. Egészen pontosan a kecsesen völgybe simuló, zöld üstökű hegyeket, a mélyben kanyargó, fénytől csillogó patakokat, piros tetős házakat, mezők, rétek, szántók, szőlők és újra csak szőlők kavalkádját látja. Nos, az előbb ámul odafent, aztán lekívánkozik nagyon gyorsan ide a földre átélni mindazt, amit e táj szépsége s egyedisége testközelből kínál minden emberfiának.

„Idegenvezetőnk” ezúttal megyénk egy újabb mikrotájegységére kalauzolja el Önöket. Ezúttal a Kácsi-patak völgyébe, hol egy ősi, történelmi község, Tibolddaróc nevezetességéivel, látnivalóival ismertetem meg az olvasóimat. Jó barangolást!

*

Fényes Elek, aki 1851-ben elkészítette a történelmi Magyarország geographiai szótárát, a kis településeket 4-5, esetleg 10 sor terjedelemre méltatta. Ám e könyv­ben voltak kivételek is, természetesen történelmi múltjuk, rangjuk alapján. Ilyen rangos falu mostani kirándulásunk helyszíne. Tibolddarócról 92 sor leírás olvasható a nevezett könyvben, mind-mind csupa érdekes adat.

Anonymus szerint e tájon átvonuló honfoglaló magyarok itt tartottak pihenőt. Ár­pád fejedelem pedig Örösúr apjának szállásbirtokot adott. Ezen a helyen − egészen pontosan a Tibolddaróccal szomszédos Kácson−, az Örösúr nemzetség holtestjeinek őrzésére a nemzetség tagjai monostort alapítottak. De nemcsak a honfoglaló magya­rok telepedtek meg e tájon! Századokkal később, egészen pontosan 1706. október utolsó napjaiban, majd valamivel később, 1710. január 9-15. között, tehát kétszer is tábort vert Tibolddarócon II. Rákóczi Ferenc.

E néhány történelmi példa is igazolja, jeles települések múltját és jelenét kutatjuk kirándulásunk során. Bükkábrányi északi, északnyugati irányban elhagyva, az addig alföldi jellegű táj előbb észrevétlenül, majd egyre inkább szembetűnően domborod­ni kezd, s mire feltűnnek Tibolddaróc házai, már egy, két nagy part között nyugvó települést látunk, melyre merőlegesen, a látóhatárt mintegy lezárva, a Bükk terme­tes hegyvonulata látható.

Az első, ami a változatos térformák mellett a szemünkbe tűnik, a nekünk balkézre eső partoldalon húzódó és fehérlő pincék nagy száma. Tibolddaróc ősi, neves borter­melőhely, ám e pincék funkciója koránt sem ilyen egyértelmű. Mert ugyan ma már e pincék 90 százaléka jóféle leánykát, zweigeltet, vagy rizlinget őriz, korábban a szá­zadforduló táján, sőt még utána is évtizedekig, emberi lakhelyül szolgáltak ezek a mésztufába (ahogy errefelé nevezik kőporba) vájt üregek. Ezek voltak a barlangla­kások, s Bükkalján itt Darócon volt belőlük legtöbb. Szabó Zoltán híres szociográfiá­jában, a Cifra nyomorúságban írja:

„Az a borsodi falu, ahol legtöbb a barlanglakás és ahol mintegy összegyűjtve és kristályosán jelennek meg a föld alá szorult szegényparasztság bajai: Tibolddaróc. A Bükk lábainál fekszik a „partokon”. Lépcsőszerű lejtőn vájódnak odúi a talajba és ha valami óriás ezen a lépcsőn indulna fölfelé a Bükkbe, úgy járhatna, hogy minden lépését házak tetején teszi meg.”

A másik szociográfus Kovács Imre meg azt írja: „sok lakás a ferde hegyoldalakban oly szerencsétlenül helyezkedik el, hogy a szomszédos disznóól valamivel magasab­ban van, és a disznók áttörték a vékony falat, s most a szűk nyíláson állandóan szivá­rog a trágyalé a lakásba.” Mindez ma már szerencsére csak történelem. A barlangla­kások felszámolása a Horthy korszakban elkezdődött. Szabó Zoltánnál olvasható: „Egy miniszter Tibolddarócon átutazván megrémült e látványtól és építtetett egy házat saját költségén.”

Ez az első ház − alig változott a külleme − ma is áll a Sályi út 2. szám alatt. Kriston József lakik most benne. Az ő apósa Szulányi Miklós és családja kapta ezt az épületet vitéz leveldi Kozma Miklóstól, Magyarország akkori belügyminiszterétől. Az egy­kori házavatásról fotó is készült, Frish Oszkár miskolci fotográfus jóvoltából. A meg­sárgult fotót azóta is ereklyeként őrzi a Kriston család. Kozma Miklós példáját pedig követte az akkori Borsod megyei főispán, vitéz Borbély-Maczky Emil is. O építtetett házat, majd pedig a Révay Irodalmi Rt. − afféle reklámcélra − 40 ezer pengőt ado­mányozott házépítésre, azzal a kikötéssel, hogy az új házakkal beépített falurészt Mikszáthfalvának nevezzék. így van ma is Tibolddarócon belül Mikszáthfalva, vagy népiesen Mikszárd.

Persze Daróc nemcsak e „cs-lakásairól” volt ismert. Már Fényes is írja 1851-ben, hogy „épületei közt a Majthényiak, gróf Péchy, Szalay, Fáy urak csinos lakházaik kitűnnek.”

E kastélyok, kúriák neve tulajdonosonként változott. Ma Bottlik, Majthényi, Halassy, Gencsi kúria neveket emlegetnek. Mert az épületek ma is állnak, igaz többségük kopott ruhában, kihasználatlanul. Külön is szólok a műemlék jellegű Bottlik kastély­ról. Amikor legutoljára ott jártam, ennek azért már több éve, a Lion Crest Kft. volt a tulajdonosa. Akkor eladásra kínálta a nemsokkal korábban nagy pénzeken felújított, ám mégis lakatlan épületet. Az 1830 körül klasszicista stílusban épült kastély nagy, több hektáros, de elhanyagolt park közepén fekvő impozáns épületét szemrevételez­ni, megtekinteni minden erre járó turistának feltétlen javasoljuk.

Miként a falu közepén található ugyancsak védett XVIII. századi rokokó Nepomuki Szent János szobrot, mely megkopottságában is impozáns alkotás. Ettől ötven méter­re Kossuth Lajos bronz mellszobra található (körülbelül másfél évtizede avatták), száz méterre pedig későbarokk-klasszicizáló római katolikus templom. 1816-ban kezdték építeni Répássy András plébános kezdeményezésére, Zwenger József egri kőműves tervei alapján. A falakat csak félig tudták felhúzni, mert időközben a pénz elfogyott. S csak jóval később, 1831-ben sikerült végleg befejezni az építkezést. A nagyméretű épület dísze a főoltárkép, Jakobey Károly alkotása és Árpádházi Szent Erzsébetet, a templom védőszentjét ábrázolja.

A templomhoz közel kezdődik a hírimg8921.jpges daróci pincesor sok szép régi présházzal, melyek közé az utóbbi években néhány igazán ronda „tájidegen” hétvégi ház építé­sét is engedélyezték. Nagyon sajnálatos, mert itt egy építészeti rendezéssel Magyarország egyik legszebb, leghangulatosabb pincesorát, vendéglátó helyét lehetne ki­alakítani. Így is megéri oda fellátogatni egyik-másik pincébe és felhörpinteni egy pohárkával a daróci borokból, amelyeket rangjuknak megfelelően legjobb ünnep­kor inni (például, mikor az anyós beugrik a kútba), de ha nincs ilyen ünnepnap, akkor sem ártalmas. Sőt... Kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben pedig orvosság.

 
(Szerkesztette M. Szlávik Tünde)

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.07. 18:14

 Portik Sándor festménye

portik.jpg

30x40 cm. olaj, farost  2014.

***  57225_181534258529928_4405572_o.jpg

Virág, csend, élet

Hargitai Beáta rovata

 

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.05. 17:16

gólszimat.jpgA futball az a sport, amelyik egyértelműen megosztja az embereket: van, aki imádja, és van, aki elutasítja. Közömbösen kevesen viszonyulnak hozzá. Aki elutasítja, joggal bosszankodik a futballhuliganizmus és az indokolatlan erőszak miatt, ugyanakkor ez a sport nagyon látványos, és a legnagyobb tömegeket érinti mind játékosként, mind nézőként. A futball, vagyis a labdarúgás a legnépszerűbb labdajáték. Több más nyelvben is van arra törekvés, hogy önálló hazai szóval fejezzék ki. A horvátban nogomet, vagyis lábbal rúgás, a csehben kopana, rúgásos játék, a lengyelben pilka nozna, azaz lábilabda a megfelelője. Az angol futball szó azonban minden próbálkozás ellenére nemzetközi lett. A focizsargon, a futballal kapcsolatos sajátos kifejezések legfrissebb forrása az egyik számítógépes játék, amelynek sportriporterei gyakran élnek azzal a lehetőséggel hogy mintegy eposzi kellékkel, állandó jelzőkkel illetik a játékosokat. Íme, néhány példa:

az aranylábú Christiano Ronaldo vagy Christiano Ronaldo, a bűvész

a táncos lábú Tóni

Adebayor, a kecses gazella

az ördöngös, brazil Kaká

a spanyol ágyús, Fabregas

Kanuté, a két lábon járó gólgép

a gólszimatú David Villa (Vijja)

a dupla tüdejű Gerald (Dzserald)

Ronaldino, a fogorvosok kedvence vagy a csábos mosolyú Ronaldino

Essiennek vélhetőleg kőfal volt a jele az óvodában

Kenyeres pajtásunk, Hleb

Rooney, a pukkancs

a smirgliember, Frinks

Daniel Alves, a brazil gyalogkakukk

Csavaros  Xavi (Csavi)

Az írást pedig Minya Károly jegyzi, aki futballrajongó, állandó jelző nélkül.

***  minya_karoly.jpg

Nyelvünkben élünk

Dr.  Minya Károly rovata

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.04. 14:10

Kollégiumvezető

Sátoraljaújhely

szszb 31 tk Dr. Sinka Lászlóné .jpgA Molnár család 1952 tavaszán egy új családtag érkezését várta izgatottan. A Teremtőt minden bizonnyal jókedvében találta az egyik Angyalkája, aki ajándékul azt kapta, hogy jótevő varázspálcájával születése pillanatában megérintheti egy újszülött homlokát, aki ennek hatására földi életében sok-sok jót és szeretet ad majdan embertársainak. A március 28-án megszületett csecsemő a keresztségben a Magdolna nevet kapta. Édesanyja, Majer Magdolna könyvelőként dolgozott. Édesapja, dr. Molnár Nándor  a nyelvészettudományok doktora   a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen tanított. Nyugdíjazása után Timkó Imre Püspök úrral közösen több könyvet készített. Tíz éven át felszentelt papként hirdette az igét. Molnár Magdolna nővére Ágnes és öccse Albert, vállalkozók.

Magdolnát a gyerekek iránti szeretete és segíteni akarása a tanári pályára vezette. Gödöllőn meg férjét, dr. Sinka Lászlót, akivel együtt kerültek Sátoraljaújhelyre, Zemplén fővárosába. Itt születtek gyermekeik: Magdolna matematika-pedagógia szakos középiskolai tanár (38) és László informatikai igazgató (37). Mindketten családjukkal együtt Budapesten élnek és dolgoznak. Maguk és szüleik örömére békében nevelik a tágabb család ifjú tagjait: a 3 éves András-Benedeket, a kétéves Laurát és a legfiatalabbat, a hat hónapos Fanni-Magdolnát.

Dr. Sinka Lászlóné, Magdika férjével, dr. Sinka László sebészorvossal 1975-ben érkezett Gödöllőről a „térkép szélére”, Újhelybe. Meglátták, megszerették az itt élő embereket, gondjaikon vállvetve igyekeztek segíteni. Szikével a műtőben, jó szóval a katedrán. A zempléniek a szívükbe zárták az önzetlenül segítő házaspárt. Az első munkahely varázsa őket is lángra gyújtotta, és most, négy évtized múltán, Sinka főorvos úr osztályvezető-helyettesként vonult nyugdíjba. Hivatásszeretete okán most Göncön a szakrendelőben, egyedüli sebészként látja el a betegeket. Magdika pedig a támogató családi háttérrel mindent elért, ami pedagógus csak kívánhat: a gyermekek szeretetét, a szülők, a kollegák tiszteletét. A városvezetés elismeréseként 2010-ben ő kapta meg Pedagógus Napon a Nevelői Díjat, amelyet évente egy kollega vehet át a városban.

Kertész-üzemmérnök, majd műszaki tanár, így szakmai tárgyakat  borászati technológia, munkaszervezés – tanított, gyakorlatot vezetett. Öt cikluson keresztül osztályfőnökként szakközépiskolai és szakmunkás osztályokat vitt. A hátrányos helyzetű tanulóknak sokat jelentett és jelent ma is a másik elfogadását, az őszinte szeretetet sugárzó tanári magatartás.

 A társadalmi változások az iskola, a kollégium falai közé is bejutottak. A perifériára szorult családokból érkezők még inkább rászorultak a segítségére. Szociálpedagógusi diplomát szerzett az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, majd az ELTE-n egyetemi szintre emelte végzettségét szociálpolitikusi diplomájával. Kollégiumvezetői kinevezését 1998-ban vette át. Letette a közoktatás vezetői szakvizsgát is. Gyermek- és ifjúságvédelmi téren sokat tett a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni felzárkóztatásáért és fejlesztéséért. Az iskolai Alapítvány, a Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, valamint az Egyházak képviselőinek bevonásával krízishelyzetben lévő családoknak segített, adománygyűjtést szervezett.

Karitatív tevékenységét értékelve a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézet felkérte, hogy vegyen részt a „Magyar – szlovák összehasonlító képzési program a romák felzárkóztatásáért”, 2004 – 2007 közötti időszakban végzett programban, koordinátorként, szakmai tanácsadóként és mentorként. Még többet tett a mélyszegénységben élő gyerekek megsegítéséért, társadalmi és gazdasági integrációjáért. Egy projekt megnyerése további esélyt biztosított a kollégiumi bentlakásra építve, 6 osztályos végzettséggel bíró tanulóknak a szakmaszerzésre, a munka világába történő visszailleszkedésre. Magdika vezeti az egyetemről, a főiskoláról hozzá irányított végzős hallgatók terepgyakorlatait. Tapasztalatait szeretettel és szívesen adja át fiatalabb pályatársainak. Javasolta a hétvégi kollégiumot. Az elképzelés létjogosultságát Magdika így indokolja: ”Amit hétfőtől péntekig felépítünk, azt a hétvégi távollét lerombolja.” Egy általa patronált, 30 fős, tartósan munkanélküli, kisebbségi csoportnak vezetett képzése eredményeként valamennyi résztvevő „Tapasztalati szakértői tanúsítvány”- t kapott. A csoport szószólója úgy fogalmazott: ”Köszönjük, hogy segített abban, újra embernek érezhetjük magunkat.” Nyugdíjas évei alatt többet foglalkozhat majd a családjával, unokáival. Mint mondja: ”A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyetlen titka van, csak adni és adni jó szót, hitet, bátorítást és önzetlen, sok-sok tiszta szeretetet.”

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.03. 18:20

Nyugalmazott tanítónő,

Gávavencsellő

Krámer GyulánéIMG_8907.jpgDó-ré-mi-ré-dó… Mint egy harangjáték bronzcsengettyűinek, úgy ébred a hangja. Kicsit kérette magát, de utána már kérés nélkül ismétli az újabb hangokkal a Kodály-módszer bővülő kottáját.
Régi míves bútorok között ülünk, egy hosszú tartalmas élet számtalan kisebb-nagyobb emléktárgya vesz körül bennünket. Krámer Gyuláné, született Vinnai Erzsébet pedig lelkes mosollyal kezd bele újabb és újabb történetekbe.
– A Zrínyiben érettségiztem, utána szereztem tanító diplomát ugyancsak Nyíregyházán – szedem most sorba a jegyzeteimet, és próbálom időrendbe rakni.  – A pályakezdésem legszebb emléke, hogy egy osztállyal, amely felmenő rendszerben négy évig velem maradt, megismertettem a Kodály-módszert. Megalapítottam a Tiszavirág furulya-együttest, és sikert sikerre halmoztunk. Alsó tagozatos munkaközösségi elnök is voltam.
– Roma osztályt is tanítottam. Első osztályban 35 tanuló volt. 20 normál korú, jól előkészített, 15 a csipet-csapatban. Én jártam a telepen, és összeszedtem a 15 gyereket, volt olyan, aki még anyakönyvezve sem volt. Én kértem a tanácselnököt és az igazgatót, hogy engedjenek még egy osztályt indítani. Délelőtt a 20 jól előkészített gyereket, délután a roma gyerekeket tanítottam. Csipet-csapatnak hívtam, 14 éves is volt köztük.
Erzsike osztálya úgy szolmizált, hogy a megyeszékhely tanulmányi versenyén a zsűri nem akart hinni szemének fülének.
A ma 78 esztendős szép vonású asszony 1990 óta nyugdíjas. Nyugdíjasként a Keleti Ébredés szervezett felnőtteknek iskolát. Akiknek megvolt a 4 osztálya, 6 hónap alatt megszerezhették a 8 általánost. Őket is nagyon szerette, nagyon hálás tanítványok voltak. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, közöttük a Szolgálati Érdeméremmel. Pedig a kezdet, amely történelmünk borús évtizedeire esik, egyáltalán nem volt biztató. Osztályidegen volt a jövendőbeli. Krámer Gyula felmenői megjárták Amerikát a ’29-es válság után, és itthon korcsmájuk, mozijuk volt a hazahozott pénzből. 
– Férjem, Gyuszi volt burgonyafelvásárló is, és utolsó éveiben a Szabadság TSZ-ben dolgozott. Most derült ki, hogy a néhány évig egy munkahelyen dolgoztam vele, és évtizedek múltán egészülnek ki a fejemben a mozaikok: mitől volt olyan jó kereskedő az a sváb ember. Mert hát sajnos már múlt időben beszélhetünk róla. Húsz éve, hogy megözvegyült Erzsike.
– Emlékszem, a férjem vadkacsát főzött egy alkalommal, amikor a szerkesztő úr is megfordult nálunk – idéz fel egy nekem is kedves délutánt.
Témát váltunk. Fiatalos lendülettel ugrik fel, és egy vaskos kiadványt ad a kezembe. „Vencsellő zivataros XX. százada” áll a címoldalán. Egy szokványos helytörténeti munkát várok, amikor belelapozok. Egy lelkes pedagógus pedáns dolgozatát. Ám már az első néhány lap után kiderül, jóval többről van szó. Alapos, hiánypótló munka. Pontokba szedi a helység tragikus eseményeit. A Szibériába hurcolt sváb nevű embereket. A tűzvészt, amit a román megszállóktól szenvedtek el és porig égett minden. A válság utáni kivándorlási hullám… Aztán egy mondat a vége felé: Mégis él Vencsellő.
– Nem inkább ezt kellett volna címéül adni – nézek fel a könyvből.
– Igaza van – mondja elgondolkodva, boldogan.
Sorolja ki biztatta, ki segítette a munkában, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a levéltár is értékelte, amit írt. De ebben és másban is legnagyobb elismerésnek az Oszkár-díja. Megint elnémulok, aztán együtt nevetünk. A komódról egy Oszkár-díj másolatot vesz le.
– Az unokáim azt mondják, én már rég megérdemeltem volna, hát megleptek eggyel. Nekem ér annyit, mint az igazi – simogatja meg szeretettel a szobrocskát.
Krámeréknek három gyermekük született. Erzsébet ’55-ben, ő matematika-rajz tanár Nyíregyházán, Julianna, aki megbecsült fogorvos Ibrányban, ’61-ben. Gyula ’69-es.
– Nézze meg ezt a találmányt – vesz elő egy műszaki rajzokkal tűzdelt dolgozatot. Ez az ő munkája. Műegyetemet végzett az én fiam.
A nagyobbik lány rajzaiból az előszobában nézhetek meg néhány portrét.  Kinn az udvaron pedig egy Trabant vonja magára a figyelmemet. Fel se merül bennem, hogy érvényes műszakija van, és azon se töröm a fejem, vajon használja e valaki.  Erzsike gondolatolvasó, bepattan a volán mögé. A muzeális korú jármű pöccintésre  pürrögni kezd, vezetője megugratja, mint kamaszgyerek a mopedet.
– Semmi baja, használom, amikor szükséges – száll ki belőle elégedetten.
Tele optimizmussal, pedig szomorkodhatna is. Legyőzött egy vastagbélrákot. Már több mint öt éve, hogy kiállta a műtétet, és a többi procedúrát. Elég magas a cukra. Meg se jegyeztem, miket sorolt még, csak azt, hogy mosolygott közben. Azt gondolom, az unokazsűri nagyon jól döntött ebben az Oszkár-dologban. Szupernagyiból sok van a világban, de egy ilyen díjhoz kellenek a pluszpontok. Erzsike kiugrik a Trabantból. Jókedvvel búcsúzunk. Hazafelé azon kapom magam, hogy dúdolok: dó-ré-mi-ré-dó…

(Északkeleti Almanach 28. kötet In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2012.)

Szerző: Napkelet Népe  2014.10.02. 15:09

kecskefarm.jpgTöbbször volt már alkalmam megtekinteni divatbemutatót. Természetesen a férfitekintet szívesen időzik a hölgyek kecses léptein és alakján, jó közelről látni a szép ruhákat a közönség közé benyúló kifutón. Azonban később már apróbb elemekre is figyelni kezdtem: milyen az összhang a modell karaktere és a ruha között, mennyire erőltetett vagy természetes a lányok mosolya a divatot bemutató deszkákon és a többi.

E hosszasnak tűnő bevezetés után természetesen egy másik divatról, az üzletnévdivatról kívánok szólni. Egy jó elnevezés fél siker. Ha találó és könnyen megjegyezhető, sőt a név és a vállalkozás között van valami összefüggés is, a legfontosabb kritériumoknak már eleget tettünk. Kétségtelen, hogy bizonyos esetekben nehéz mindennek megfelelni, azonban a következő példák azt bizonyítják, hogy nem lehetetlen.

Az utóbbi években egyre több olyan üzlet, pontosabban udvar, illetve kert nyílott, ahol díszköveket és egyéb, a kertet ékesítő kiegészítőket lehet vásárolni. Íme, néhány konkrét elnevezés: nyilván a két kőkorszaki szakira, Frédire és Bénire gondolt az egyik tulajdonosa, amikor kitalálta a Kőkorszak díszkő- és kertcentrum elnevezést. A Kincses kert név pedig nemcsak azért találó, mert Verne regényét, a Kincses szigetet juttatja eszünkbe, hanem azért is, mert a tulajdonos vezetéknevével is megegyezik. Nagyon sajátos a Szevasz, Gyula! Kft. elnevezés, olyan, mint a Csá! Misi zenekaré. Jobb, mint otthon, ezt a nevet adta az egyik vendéglő tulajdonosa, amivel nyilván vitatkozna jó néhány háziasszony, még akkor is, ha a férfiak poharazgatás közben egyetértenek azzal, hogy ott ücsörögve, beszélgetve a világot megváltani (idézőjelben) jobb, mint otthon lenni. A Csillagvizsgáló kocsmanév pedig onnan ered, hogy akik oda járnak, igen gyakran emelgetik a poharat, így a mozdulat olyan, mintha egész este a csillagokat nézegetnék. Ugyancsak kocsmanév a Fröccsöntő, és itt természetesen nem a műanyag termékek gyártójára kell gondolni, hanem a bor és a szóda különböző arányú elegyére. A Szomjas Postás sörözőből pedig át lehet menni a Puncsos Mancsok palacsintabárba vagy a Falánk Fanni cukrászdába, bár igaz, eléggé eltérő vendéglátó szolgáltatók. A Zár-bazár vagy Zárba zár lakatot, zárakat, vasalatokat árusító és rögzítéstechnikával foglalkozó üzlet. A Dobdoktor kipufogószerviz, a Sarkantyú pedig cipészet. A Tingli-Tanga fehérneműbolt nyilván alsóneműket árul, míg a Kerek Perec pékségben bizonyára kapható sós perec is. Óriási névözönnel árasztanak el bennünket a turkálók, azaz a használtruha-kereskedések. Most csak egyet említenék. Nyilván Móricz a kedvence annak a tulajdonosnak, aki a Turimuri nevet adta üzletének.

Haj! Vágod? Elnézést kérek, ha valaki úgy gondolná, hogy ilyen bizalmas stílusban akarok hozzá szólni, ráadásul tegező formában, mindössze arról van szó, hogy egy fodrászat nevét kívántam bemutatni. Fiatalos, szellemes. S mielőtt locsifecsinek tűnnék, zárom gondolataimat a Locsifecsi fodrászattal, és már is rohanok a Létrahuszár festékboltba…

***  minya_karoly.jpg

Nyelvünkben élünk

Dr.  Minya Károly rovata

Szerző: Napkelet Népe  2014.09.28. 18:00

Írta: Ésik Sándor


Christine Comyn Intimitás.jpgAz év első irodalomórája lassan a feléhez közeledett. Az egész osztály lelkesen körmölt.

Ilyen gyorsan soha nem telt a papír – emlékezett vissza a nyár elején befejezett harmadik esztendőre. És a nyár sem – tűnődött tovább. Nézte a többieket: milyen könnyen szalad a tolluk, egyikük sincs itt. Átélik újra a legszebb nyári élményüket, erről szól majd a mai dolgozat.

Sóhajtott egy nagyot, és kicserélte a másikra elzsibbadt karját az álla alatt. A tanár úr felnézett az asztalnál, találkozott a tekintetük. Csak egy pillanatig persze, mert ő rögtön a papírra meredt, mintha írna. Gondolatai nem bírtak elszabadulni az előző hét végétől. Vajon mit szólna az öreg, ha leírná, úgy, ahogy volt. Na, mit – próbálta elhessenteni magától a gondolatot. Jót nevetne a maga kimért módján, felemelné a szemüvegét, és megkérdezné szokása szerint: −„Maga pálinkát reggelizett?” Ez nála a határozott rosszallás jele. De vajon rosszallná-e?

Szorítást érzett a gyomra körül, mint akkor. Morzsolgatta a tollat, morzsolgatta, majd fél kezével elővett egy mézédes szőlőszemet a tízórais zacskójából. Ez még az a szőlő – rohanták meg az emlékek –, amelyet együtt szedtek. A korai szüreten, amely még a legöregebbek szerint is megelőzött vagy két héttel minden eddigit. A fogával óvatosan nyomogatta a feszes szemet, az pedig egy ízlelésnyi levet engedett magából. Tovább forgatta a nyelvével, óvatosan, nehogy baja essék. A szemét is behunyta, hogy hitelesebb legyen a látomás. Már nem csak a gyomra szorított, érezte, hogy az arca is lángol.

Milyen lehetett neki? – gondolt sokadszor kínos feszengéssel arra az édes dulakodásra az elhagyott csőszkunyhó tövében. Arra, amikor hallgatva a szóra, abba akarta hagyni az ostromot. Milyen ostoba vagyok, jött rá, amint érezte, hogy a karok mégsem engednek.

Azt a kis sikkantást, azzal a harmatos sóhajtással a nyaka körül... Azt kéne megírni, az volt ám az élmény… Ahogy… És ekkor a szőlőszem halk roppanással szétpattant a nyelve és a szájpadlása között. Az agyongyötört héj megadóan engedte útjára a mézes nektárt, elborítva valamennyi érzékét.

Csengettek. Az osztály nem tört ki zajongásban, mint mindig, szinte mindenki tovább rótta a sorokat. A hátán a tanár úr kezét érezte. „Még a dátumot sem írta fel” −hangzott a szemrehányás.

Maga elé húzta a füzetet, majd egy hirtelen ötlettől vezetve odaírta a jobb sarokba: A Szűz havában.

 

***  2cm user_15153816_1286461986515_tn2.jpg

Próza és piktúra

M. Szlávik Tünde rovata

***

Tetszett az írás? A Megosztás gombra kattintva ajánlja ismerőseinek! 

Olvassa el a szerző további műveit is: Ésik Sándor tárcái

 

 

Szerző: Napkelet Népe  2014.09.26. 18:37

Szemelvények Hajdu Imre Regényes Dél-Borsod című művéből

 

img886.jpgVan annak vagy harminc esztendeje, hogy újságíróként az első riportomat írtam Szentistvánról. Augusztus 20-a alkalmából „főszerkesztői rendelésre” készült a ri­port a nagy király nevét viselő faluban, hol mellesleg kiválóan gazdálkodó, s földraj­zi adottságaiból adódóan kenyérgabonát nagy területen és eredményesen termesztő szövetkezet is működött. Márpedig augusztus 20-a akkortájt hangsúlyozottan az új­kenyér ünnepe is volt.

Emlékszem, fényesen, melegen tűzött a nap, miközben róttam a község utcáit be­szélgetőpartnereket keresve. Rendhagyó módon nem a termelőszövetkezet akkori vezetőitől kértem nyilatkozatokat, hanem a kenyerük javát már elfogyasztó idős emberektől, 70 év körüli, hajdani summásoktól, akik innen a sűrűn lakott, követke­zésképpen földszűke Bükkaljáról − a kenyéréért − elszegődtek az ország különböző részeire négy-hat hónapos summásnak.

Soha nem felejtem el azt az idős asszonyt, aki − miközben idézte a dologban, mun­kában leélt ifjúságát a szépen rendbe tett udvaron, a módos, takaros ház melletti szőlőlugas árnyékában − azt mondta nekem: − boldog világ van ma, aranyoskám!

Bevallom, nem tudom él-e még ez az idős asszony, azt sem tudom, hogy ha él, akkor ma mit mondana. Akkor ott, harminc évvel ezelőtt ezt mondta nekem, hogy „boldog világ van ma, aranyoskám!”

Miért is ne mondta volna! ? Az ember mindig, mindent valamihez viszonyít. S azt a gyermekkort, mely javarészt csak a kevés látszattal járó, kevés gyarapodást hozó munkával telt, nem volt nehéz összevetnie, viszonyítania egy viszonylagos jóléttel.

Szentistván harminc évvel ezelőtt is és ma is− most én is viszonyítom sok más hasonló nagyságú településhez −, a gazdagabb −, de itt mindjárt hozzáteszek egy másik minősítést is −, az iparkodóbb községek sorába tartozott, tartozik. Igyekvő, szorgalmas nép lakik errefelé, akik nagyon szeretik a tisztát, a szépet.

Takaros község. Ezt a megállapítást szépen parkosított, fásított utcái, gondozott kertjei, s nem utolsó sorban, szinte naprakészen rendbe tett épületállománya együt­tesen mondatják velem.

Érdekes, én ide bármikor is jövök, itt fényesen süt a nap. S valahogy olyan egészsé­gesen lüktet az élet. Él ez a falu. A jó földű kertekben ilyenkor tavasz végén, „mint a kender” nyílik a mák, a burgonya, a bab, a borsó. Kaszás, kapás emberekkel találko­zunk lépten-nyomon, egyikük éppen jön a munkából, másikuk éppen oda megy, igyek­szik. Simon Istvánéknál − ahová a népviselet, a szentistváni hímzésvilág titkait kutat­ni megyünk be − pedig festik az egész házat.

Ami a házakat illeti, kevés helyen látni annyi régi, nádfedeles házat, mint itt. De ezek szinte mindegyike rendben van! Van köztük hétvégi ház, lakóház, tájház vagy a nagy, többszintes kőház mellett melléképület. Persze, ezeknek a nádfedeles házak­nak a száma elenyésző a „ma lakóépületeihez” képest. Az utóbbiak többsége az el­múlt két évtizedben épült. Itt, Szentistvánon is azzal a „mesével”, hogy majd jó lesz a gyerekeknek is. Természetesen − természetesen? − a gyerekek itt sem maradtak a szülői nagyházban, nekik is megépült a még nagyobb ház. Csak a magyarázat maradt meg náluk is: itt majd a gyerekek is ellakhatnak.

Látva ezeket a nagy házakat, amelyek − mert megtapasztaljuk − nagyon szépek, sok helyen elegánsan vannak berendezve, az jut eszembe, milyen kár, hogy nincs Szentistvánnak például egy olyan termálfürdője, mint például a közeli Bogácsnak, mert akkor ezeknek a szobáknak egyike sem állna üresen, jönne ide a hazai és külföl­di vendég. S ezzel együtt a pénz is, amely még további, még látványosabb gyarapo­dást tenne lehetővé.

Persze a falusi vendéglátást Nyugat-Európában − termálfürdő nélkül is − feltalál­ták. Talán itt is fel kellene találni, és szervezéssel, propagálással beindítani. Szentistvánra el kell, Szentistvánra be kell csalogatni a vendégeket! Mert ha eljön, mert ha ide bejön, szerintem megkedveli, s itt marad. A falukép lélektani hatása: hogy vonz, hogy marasztal. S alapjában véve, innen semmi sincs messze! Sőt, Eger, Kövesd, Bogács, Miskolc, a Bükk, a Kis-Hortobágy, Tisza-tó sugarasan elérhető kö­zelségben vannak.

Javaslom: tegyenek egy kirándulást Szentistvánra, s maguk döntsék el: igazat mondtam-e.

*

img8861.jpgFényes Elek 1851-es geographiai szótárában Szent-István címszó alatt hat telepü­lést és két pusztát nevez meg a történelmi Magyarország területéről. A megyénkbeli Szentistvánról a következőket találja feljegyzésre érdemesnek a szótár szerkesztője.

„Szent-István magyar falu, Borsod vármegyében, Miskolctól délre 28/16 állomásra, utolsó posta: Mezőkövesd. Róna határa 6833 hold, mellyből beltelek 188, szántó 3444, rét 1301, legelő 1900 hold. Ezekből ismét majorsági szántó 246, rét 42 hold, a legelő közös. Földei fekete agyagos jó minőségűek, fő termékük a rozs; legelője sovány. Lak­ja 2295 római katholikus, parochia templommal. Határában sok apró tavak s vízál­lások vannak. Országútban feküdvén, fuvaroznak. Bírja az egri káptalan.”

Matyók. Így említik őket. Mezőkövesd, Tard, Szentistván népét. 1857-ben a Nap­kelet folyóiratban fogalmazta meg egy ,,-y” szignóval valaki, hogy „Mezőkövesd, Szent-István és Tard népes községek egy tájszólás-, viselet-, szokás-, jellemvonás tekintetében, mintegy különváló fajtáját képezi a magyar népnek.”

E három matyónak tudott település etnikus összetartozása, az idők folyamán a néprajz általánosan vallott nézetévé vált.

Pedig... és ezt Sándor István írta le Mezőkövesd város monográfiájában: bizonyos fokú művelődésbeli kiegyenlítődés ugyan létezik, a három település kultúrájában megfigyelhetők a közös elemek, de nincs szorosabb „az etnográfiai csoportokra jel­lemző vérségi-származási, közös művelődési alapból, mélyebb történelmi gyökérzet­ből származó kötelék.”

Tard, Szentistván soha nem tartozott birtokilag Mezőkövesdhez. Szentistván az egri káptalan. Tard a cserépi vár birtoka volt, Mezőkövesd pedig a diósgyőri várhoz tartozott.

A három településen két évszázadon át íratlan törvény volt az endogámia, vagyis, hogy falubeli csak falubelivel kötött házasságot, tehát nincs a községek lakói között vérségi kapcsolat.

A kövesdiek egyébként úgy vélik, csak ők a matyók. A tardiakat tatároknak neve­zik, a szentistvániak neve pedig gehó.

Ami a három település népművészetét, mindenekelőtt hímzésvilágát illeti, az át­lagember is tud különbséget tenni közöttük. A kövesdi matyót általában mindenki felismeri, a tardi keresztszemes hímzést viszont gyakran keverik a beregivel, s a szentistváni hímzett textíliákat pedig nem kevesen összekeverik a kalocsaival.

*

Szentistván legértékesebb építészeti látnivalója az 1759-ben elkészült nagymére­tű barokk templom. Az egyház jelenléte természetesen az Árpád-korra nyúlik vissza, hisz’ maga a falu is temploma védőszentjéről, Szent István királyról kapta a nevét. A falu sokáig az egri káptalan birtoka volt. Egyházának papja 1332-ben 10 garas pápai tizedet fizetett. A község határában fekszik Tilaj puszta (hajdan falu), ennek templo­máról 1279-ben történik először említés. Az ugyancsak közelében lévő Montaj nevű középkori falu birtokosa, 1319-ben végrendeletében az egri káptalannak adomá­nyozza a községet.

Szentistván, mivel egyházi birtok volt, itt a reformáció nem tudott gyökeret verni. A török időkben többször feldúlták a települést.

Olyannyira, hogy 1544-ben, 1586-ban, 1637-ben és 1641-ben (ekkor voltak össze­írások) teljesen lakatlan. A következő összeírás 1672-ben már mint újra népes tele­pülést említi.

Megrongált templomában 1699-ben pap hiányában egy Geszti István nevű licenciátus működik, viszont 1719-től már felszentelt pap vezeti az anyakönyveket. A plébánia visszaállítása ezekben az időkben történhetett. 1732-ben felépült a pap­iak, méghozzá fából, náddal fedve.

Az 1746. évi egyházlátogatáskor egy kis kőtemplomot találtak a községben, bolto­zott szentéllyel, s egyetlen oltárán Szent István képével.

A káptalani kegyúr ekkor már megkezdte egy barokk stílusú, tágas, szép új temp­lom építését. 1768-ban áldották meg, s három oltárt helyeztek el benne.

A templom, mint az a megye képes műemlékjegyzékében olvasható: Magas lába­zaton álló főhomlokzatából enyhén előreugrik a lemetszett élű torony. A templom főpárkánya fölött a torony két oldalán íves orommezők, széleiken vázák. A kőkeretes, félköríves záródású bejárat fölött egyenes szemöldökpárkány, fölötte ovális ablak. A két oldalsó falmezőben üres szoborfülkék. A torony legfelső szintjén félköríves abla­kok, két oldalsó falmezőben üres szoborfülkék. A torony legfelső szintjén félköríves ablakok, a homlokoldal alatti fülkében Szent István szobra. Az oldalhomlokzatokon, a hajó osztásának megfelelően, két-két szegmensívű ablak. Párnatagos, bádog to­ronysisak.

A hajó két boltszakaszát és a keskenyebb szentélyt a falpillérek gazdagon tagolt párkányára támaszkodó hevederívek között, csehboltozatok fedik. A torony alatti orgonakarzat, amelyet a tornyot alátámasztó fapillérekkel elválasztott árkádok nyit­nak meg a hajó felé.”

(A templom főoltárképén Szent István fölajánlja a koronát Szűz Máriának. Az elsőt Kracker János Lukács festette 1754-ben, 1887-ben Sajósy Alajos a védőszentnek új képét festette meg. A főoltártól balra rokokó mellékoltár és szószék található.)

 

(Szerkesztette M. Szlávik Tünde)

 

Szerző: Napkelet Népe  2014.09.24. 18:41

Kurucz Albert múzeumépítőről beszél Ujváry Zoltán néprajzprofesszor

Kurucz Albert.jpg1975 és 1986 között dr. Kurucz Albert volt a Szentendrei Szabadtéri Múzeum főigazgatója. A múzeumok között sajátos hely illeti meg a skanzeneket, melyek egy néprajzi terület vagy egy egész ország hagyományos népi építészetét és lakáskultúráját mutatják be. Ezekben a múzeumokban a múlt idők tárgyai, a hagyományos életforma, a gazdálkodás emlékei eredeti, hiteles környezetbe kerülnek, a látogatók számára élővé válnak, s átfogó képet adnak egy-egy terület népi kultúrájáról.

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum hazánk központi gyűjteménye, ahol a magyar népi építészet és lakáskultúra hagyományos formáit, a XVIII–XIX. századi falusi és mezővárosi anyagi műveltséget mutatják be. Ehhez a néprajztudósok hazánkat tíz tájegységre bontották. Mint ismeretes, a múzeum telepítési tervét 1970-ben hagyták jóvá, 1972-ben kezdődött az építkezés, 1974-től a csodálatos környezetben a skanzen már látogatókat is fogadott.

Kurucz Albert nagy lendülettel fogott neki a tájegységek építésének. 1986-ban az egykori bihari tanító váratlanul kidőlt a sorból, betegsége miatt meg kellett váljon munkájától. Alakját, tevékenységét, emberségét fiatalkori barátja, Ujváry Zoltán professzor, a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének nyugalmazott tanára idézi fel.

– Mikor ismerte meg Kurucz Albertet? Tudomásom szerint ő tanító, ön pedig fiatal kutató volt a debreceni Néprajzi Intézetben.

– Berci 1946-tól Konyáron és Mikepércsen volt kántortanító, majd beiratkozott a Kossuth Lajos Tudományegyetemre, s 1954-ben szerzett diplomát. De egyetemista korában felvett néprajzi kollégiumokat is. Az ismeretségünk úgy kezdődött, hogy mint fiatal néprajzos elmentem Konyárra, kutatóútra. Az természetes, hogyha az ember elmegy egy faluba néprajzi gyűjtőútra, először vagy a lelkészhez kopogtat be, vagy a tanítóhoz, tehát egy értelmiségi emberhez. Konyáron hozzá irányítottak, mert tudták róla, hogy őt érdeklik a népszokások, a népdalok, annál inkább, mert mint később kiderült, Berci kórusvezető volt. S rögtön az első pillanatban baráti kapcsolat alakult ki köztünk, ami az ő haláláig tartott. Meghívott a lakásába, megismertetett a szüleivel.

– Milyen családból származott ő? A szülei parasztok voltak?

– Elég szegény, sőt mondhatnám, kifejezetten szegényparaszti családból származott. Gyermek- és ifjúkorában nyilván megismerkedett a mezei munka nehézségeivel. Az egyik nekrológban írta valaki, hogy egyszer kaszások érkeztek a szabadtéri múzeumba, s Berci beállt segíteni nekik. Egyikük megjegyezte, hogy főigazgató kezébe nem illik a kasza, mire Berci az egész csapatot lekörözte. Hárman voltak testvérek. Az egyik testvér szintén tanító volt, a másik magmaradt a kis gazdaságukban, de már egyikük sem él. Tehát így ismerkedtem meg vele s rajta keresztül Konyárral. Több cikket írtam Konyár néprajzáról, ő mindig segített, támogatott az anyaggyűjtésben. A barátságunk mind inkább elmélyült, olyannyira, hogy amikor megszületett a kislánya, akkor a feleségemet és engem kért fel keresztszülőknek. Tehát ilyen szoros, mondhatni családi kapcsolat jött létre közöttünk.

– Ezek szerint ő erősen érdeklődött a népművészet, a folklór iránt, mint a legtöbb néptanító. A régi tanítóképzőkben kiváló oktatás folyt. Vagy ön keltette fel benne az érdeklődést?

– Nem, amikor megismertem, ő már gyűjtötte a helyi népdalokat, le is kottázta őket, mert kitűnő zenei hallása volt. Szépen énekelt, harmóniumon, orgonán is játszott. Hallottam, hogy néha múzeumi kirándulásokon, hivatalos utakon falusi műemlék templomokban járva leült a harmóniumhoz, és játszott. A többiek körülállták, és együtt énekeltek. Ezek templomi énekek lehettek. Ne feledjük, ő 1986-ban beteg lett, mindez tehát előtte történt. De a tudatos néprajzi tevékenységet az én hatásomra, pontosabban biztatásomra kezdte el. Ő ugyanis közben levelezőúton elvégezte az egyetemet, s nálunk, a néprajzi tanszéken is felvett néhány speciálkollégiumot. Ajánlottam neki, hogy doktoráljon le. Ő ezt a tanácsot örömmel fogadta, azonnal belátta, hogy a doktori cím majd előrehaladásának előnyére válik. Részben Gunda Béla professzor, részben az én tanácsomra a konyári szőlőművelés néprajzának feldolgozását választotta disszertációja tárgyául. A disszertáció elkészült, s meg is jelent önálló kiadványként, s ezzel megszerezte a doktori címet is. Ez valóban segítséget jelentett neki abban, hogy feljebb lépjen. Konyárról be is került Debrecenbe, a városi tanácshoz, majd rövidesen a megyei tanácshoz, mindkét helyen helyettes vezetője volt a művelődési osztálynak, aztán 1963-ban a Debreceni Tanítóképző Főiskola főigazgató-helyettese lett. Ez akkor új intézménytípusnak számított, mert a felsőfokú tanítóképzés mellett népművelőket és könyvtárosokat is képeztek. Berci ez utóbbiért volt felelős, ami azzal járt, hogy részt vett az országos program, illetve tanterv kidolgozásában. De 1975-ben onnan is továbblépett, s a Szentendrei Szabadtéri Múzeum főigazgatójaként fejezte be pályafutását. Sokat beszélgettünk szakmai kérdésekről, néprajzi témákról, s ez is inspirálta őt arra, hogy egyiket-másikat megírja. Rendszeresen dolgozott a Dankó Imre szerkesztette Múzeumi Kurír c. szaklapba, olykor más folyóiratokba is. Életművének még nem készült el a bibliográfiája, jó lenne, ha valaki hozzákezdene, és összegyűjtené szétszórtan megjelent írásait.

– Már Konyáron kitűnő pedagógus és népművelő lehetett, másrészt egy kicsit a mozgalomban is forgolódhatott, ha már 1950-ben a Debrecen városi, majd a megyei tanácshoz hívták munkatársnak, illetve osztályvezető-helyettesnek.

– Ő nem volt párttag, távol tartotta magát a direkt politizálástól, soha senkinek politikai kérdésekben nem adott utasítást. Olvasom egy róla szólóújságcikkben, hogy főigazgató korában állást adott politikailag problémás fiatalembereknek, s többen az akkori teremőrök és raktárosok közül ma országosan ismert zenészek. A népi mozgalomban mint falusi tanító természetesen részt vett, de az abban az időben kötelező volt. Ő a mozgalomnak a kulturális szférájában tevékenykedett, nyilván eredményesen, ezért esett rá a választás. A megyei pártbizottság oktatási igazgatósága, ahogy akkoriban röviden nevezték, a pártiskola, 1969 decemberében egy tudományos konferenciát rendezett az ideiglenes nemzetgyűlés és kormány megalakulásának huszonötödik évfordulója alkalmából. A tanácskozás anyagát kiadták két kötetben. Több egyetemi, főiskolai tanár és közéleti ember mellett Bercit is felkérték előadónak. Ő a művelődéspolitika kialakulásának, fejlődésének néhány kérdését vette górcső alá. Jellemző megállapítása: „már 1947-ben ma is elfogadható módon megfogalmazódott a művelődéspolitika egyik-másik részterületére vonatkozó program, javaslat.” A dolgozat persze nem mentes az akkori politikai közbeszéd bizonyos fordulataitól, de ahogy a kisgazdapárt 1945-ös oktatási programját méltatta, vagy ahogy minden demokratikus párt iskolakoncepcióját haladónak minősítette, ahhoz tárgyilagos látásmód és bátorság kellett. De úgy vélte, a tudománypolitikai fejlődésének is „az irányító pártok”és nem „a párt!” felismerése volt a záloga. Ugyanebben a tanulmányban a művészetpolitikáról szólva kárhoztatta a sematizmust, amely nemcsak leegyszerűsítette, de meg is hamisította a társadalmi valóságot, elsősorban a paraszti életet. Ezt csak az tudja értékelni, aki akkoriban maga is közszereplő volt. Említettem, amint lehetett, továbbállt a tanácstól, s a felsőoktatásban, illetve a muzeológiában találta meg élethivatását. A tanácsnál is mindent elkövetett, hogy valódi értékeket hozzon létre. Indított például egy folyóiratot Élet és Művelődés címen. Noha a neve nem szerepel sem kiadóként, sem szerkesztőként, mindenki tudta, hogy ez az ő alkotása. Ez abban az időben nagy bravúr volt, mert az ilyesmitől idegenkedett az akkori kultúrpolitika. Sajnos, csak egy pár szám jelent meg belőle, de legalább valami elindult. A kérészéletű folyóiratban sok értékes cikk napvilágot látott. Kiadott egy kötetet a debreceni képzőművészeti életről is. Tervezte, hogy az általa Konyáron összegyűjtött népdalokat kottával együtt megjelenteti, de amikor Szentendrére került, az ottani munka elsodorta ettől a tervétől, később pedig betegsége miatt már nem volt rá ereje. Tehát elmondhatjuk, hogy rövid, néhány éves tanácsi tevékenysége során nyomokat hagyott a megye, s elsősorban Debrecen kulturális életében. Az egészséges tudományos vérkeringés szempontjából nagyon fontosnak tartotta a folyóiratformát, hiszen Szentendrén előbb a Téka, egy évvel később, 1980-ban megjelentette az intézet tudományos periodikáját Ház és Ember címen.

– Jellemző rá, hogy 1953-ban legfontosabb feladatának a Csokonai-évforduló megünneplését tartotta. Az előzetes újságcikket is ő írta, méghozzá lírai tónusban.

– Hadd idézzek belőle:„Emlékezzünk Csokonai Vitéz Mihályra! Babonás, bolond világban, szeretve és kitaszítva, csillogó és elboruló szemmel, könyörögve és ostorozva, de mindig a jövőbe vetett hittel zengett a szava. (…) Álmodott-e vagy a jövőbe látott? Mindegy. A késő század, a boldog kor, amelyet siettetett, kezd megvalósulni. S e kor emberei felelettel tartoznak Csokonai Vitéz Mihálynak… (…) Debrecen dolgozói! November 17-én Csokonai Vitéz Mihály születésének 180. évfordulóját készülünk megünnepelni. A mi városunk szülötte, s a mi városunk száműzöttje volt. Ha nem értették meg a sötétség képviselői, akik ellen harcolt, azt nekünk annál inkább meg kell értenünk. Jóvá kell tenni és jóvá is tesszük azt a sok igazságtalanságot, ami őt érte (…)”.

– Milyen ember volt ő az ön emlékezete szerint?

– Rendkívül szerény. Ezzel lehet őt tömören jellemezni. Soha nem törekedett arra, hogy előtérbe kerüljön. Amit a pályáján elért, azt a szorgalmának, tudásának köszönhette. Igen erős akaratú, következetes személyiség volt azonban, akinek lételeme a munka. Nem járt mulatni, piknikezni, enni-inni, pedig beosztásánál fogva alkalma lett volna rá. Nem is emlékszem arra, hogy valaha is társaságban ivott volna. Teljes életét a családjának és a szakmájának szentelte. Annál inkább, mert RH negatív-pozitív problémák miatt úgy volt, hogy nem lehet gyermekük, de később megszületett a lánya, aki szintén néprajzos lett. Másrészt pozícióit meg kellett becsülnie, tekintettel arra, hogy alulról küzdötte fel magát, s végül nem megvetendő szakmai csúcsra érkezett.

– S milyen vezető volt?

– Erről természetesen csak közvetett értesüléseim vannak, de azok megbízhatóak. Célja az volt, hogy a szabadtéri múzeumok legteljesebbjét építse fel, amely nem csak az egyes tájegységek jellegzetes építészetét, az épületek berendezését, hanem az egykori lakók életformáját is reprezentálja, tehát a szociológiai rétegződést is. Jól tudta, hogy mi magyarok elkésve kezdtünk hozzá a szabadtéri múzeum létesítéséhez, de ennek a kárnak is megvolt a haszna: figyelembe lehetett venni a nemzetközi tapasztalatokat. Kurucz Albert a Dániában épült Lingby Múzeumot tekintette követendő modellnek. 1986-ban elkészült a Felső-Tiszavidék tájegység harminckét építménye 2500 műtárggyal berendezve, befejezés előtt állt a Kisalföld tájegység és elkezdődött a Nyugat-Dunántúl építése. Igazgatása alatt a szabadtéri múzeum hihetetlenül nagyot fejlődött. Irányítása alatt folyamatosan nőtt az intézmény híre itthon és Európában, amit jól dokumentál, hogy a skanzen 1978-ban megkapta a Schumacher-díj aranyérmét, 1982-ben pedig otthont adott az Európai Szabadtéri Múzeumok Szövetsége konferenciájának. Ez hatalmas megtiszteltetésnek számított, a szakmai koncepció és az ott folyó gyakorlati munka teljes elismerésének. A munkatársai, beosztottjai nagyon szerették. Jellemes, egyenes embernek tartották, kellemes főnöknek, aki hagyta az embereket dolgozni, megbízott bennük. Aki bizonyított, annak a közvetlen munkájába nem szólt bele, sőt támogatta. Jellemző erre a ragaszkodásra, hogy munkatársai 2002. március 8-án, nem sokkal halála után a Szabadtéri Néprajzi Múzeum mándi református templomában istentiszteletet tartottak emlékére. Nagyon megtisztelőnek tartom, hogy Cseri Miklós, a jelenlegi főigazgató úgy fogalmazott, hogy Kurucz Albert nyomán halad, mert ő évtizedekre kijelölte a múzeum útját.

– Ezek szerint a szakma befogadta? A kérdést éppen „szabálytalan” életútja miatt teszem fel. Tudniillik nem rendelkezett kutatói múlttal, magas tudományos fokozattal, csak gyakorlati ismeretekkel.

– Soha nem tapasztaltam jelét annak, hogy a szakma bizalmatlanul fogadta volna, ellenségesen viselkedett volna vele szemben, noha tény, hogy a néprajztudománynak nem volt kiemelkedő képviselője. Tudományos munkásságot nem végezhetett olyan mértékben, mint aki a szakmán belül nevelkedett, de mivel kitűnő szervező volt, a szentendrei skanzent európai hírűvé emelte. Az ő idejében a skanzen becses nemzetközi díjat is kapott. Kiváló nemzetközi kapcsolatokat hozott létre, ami abban az időben nem is volt olyan magától értetődő. Őt tehát a szakma nem mint tudományos tekintélyt, elméleti szakembert becsülte, hanem mint kiváló szervezőt, kapcsolatteremtőt értékelte. Ennek révén ő köztiszteletben álló embere volt a néprajznak. Cseri Miklós és T. Bereczki Ibolya idézi fel Berci szavait. 1988-ban, az első kapavágás huszadik évfordulóján így emlékezett vissza a múzeumban töltött éveire: „Eredeti világomat találtam meg a munkámban. Azt, amit egész életemben éltem. Ezen kívül az egész országot megismertem. A legnagyobb élmény számomra újra látni az áttelepített épületeket, és részt venni ebben a munkában, amíg egy-egy objektum megszületik. A legnagyobb gondom mindig a versenyfutás volt az idővel, pusztulással. Még ott is, ahol a helyiek gondosan védték az épületeket. Egyre sürgetőbb feladattá vált a gyors munka, amihez nem voltak meg a feltételek. Mikor végre ez is kialakult, az anyagi lehetőségek csappantak meg. A legnagyobb öröm számomra, ha minden feltételt együtt látok. Remélem, ez is eljön belátható időn belül.” Kósa László, a magyar Néprajzi Társaság elnöke a temetésére küldött levelében múzeumépítő igazgatónak nevezte. Emlékeztetett rá, hogy abban az időben lett a szentendrei skanzen első számú vezetője, amikor a múzeum saját lábára állt, vagyis végleg elszakadt a Néprajzi Múzeumtól. Ez kétségtelenül nehéz időszak volt mind a múzeum, mind a vezetőés munkatársai részére. Mégis felfeléívelő szakasz vette kezdetét a múzeum életében, ami kimagasló eredményekhez vezetett. A szakma mélyen sajnálta, hogy egészségügyi okokból 1986-ban váratlanul kiesett a munkából, előbb-utóbb új igazgatók álltak a helyébe, akik bevallottan abban a szellemben vezették tovább az intézményt, amelyet Kurucz Albert meghonosított.

– Mit lehet tudni a betegségéről?

– Agyvérzést kapott, talán hatvanéves lehetett. Sajnos, nem tudott belőle felépülni, egészen haláláig ágyhoz, illetőleg mankóhoz, szobához, később tolókocsihoz volt kötve. Betegsége alatt írogatott, emlékeit rendezgette, de nagyobb feladatra nem vállalkozhatott.

– Igen, nekem is írt, mint a Napló főszerkesztőjének, hiszen jól ismertük egymást, hogy néznénk utána egykori cikkeinek, de nem tudott pontos adatokat megjelölni. Ilyen feladatot senkinek nem adhattam ki, ezért magam láttam neki a keresésnek, de nem találtam meg a kért cikkeket.

– Tőlem is, másoktól is kérte ezt a segítséget, de ez nagyon időigényes munka, nem tudom, kinek mit sikerült megtalálnia. Mindig Konyárra vágyott vissza, egykori falusi emlékeit idézgette. De azt kell mondanom, hogy nagy szeretettel vették körül őt nemcsak családtagjai, hanem volt munkatársai is.

Úgy tudom, a felesége ápolta, mégis ő halt meg előbb?

– Igen, sajnos így történt. A felesége valamilyen nem halálos természetű betegséggel kórházba került, s betegtársai mondták el, hogy a fekhely szélén ülve beszélgetett, amikor hirtelen ráborult az ágyra, s meghalt. Nagy valószínűséggel infarktusban. Ez borzasztó nagy veszteség volt Berci számára, mert innentől kezdve magára maradt, illetve a leányfalui református szeretetotthonba került. Lánya ugyanis a gyerekek és a munka mellett nem vállalhatta a gondozását. Tudjuk azonban, hogy az otthonban jól érezte magát.

– Konyáron temették el, kívánsága szerint. Te mondtad a búcsúbeszédet. Mit tapasztaltál, számon tartják-e Bercit szülőfalujában, ápolják-e az emlékét?

– Már csak az idősebb generáció. Ez érthető, hiszen legalább 50 éve odahagyta Konyárt, a fiatalabbak nem ismerték. Azt mindenki tudja, hogy ki volt Kurucz Albert, de személyes emlékek nincsenek róla. A család is kihalt. A temetésen óriási tömeg volt, ami azt mutatta, hogy sokan tisztelték, becsülték. Ez kiderült a lelkész prédikációjából és mások emlékezetéből is. Konyár monográfiáját én szerkesztettem, ennél fogva többször megfordultam a faluban, s mondhatom, hogy sokan szeretettel emlegették.

– A monográfiában megemlékeztetek róla?

– Nem, hiszen amikor hozzákezdtünk a munkához, Berci még élt. Az utolsó pillanatban meg már nem lehetett mit tenni, mert akkor át kellett volna alakítani a kötet szerkezetét, például meg kellett volna emlékezni más, Konyárról elszármazott híres emberről is. Én azt ajánlottam a polgármesternek, hogy adjon ki a község egy kis füzetet Konyár nagyjai vagy jeles személyiségei, vagy valami ilyen címen. Természetesen többen hivatkoznak rá a kötetben, aki a szőlőművelésről írta dolgozatát, lényegében az ő munkájára támaszkodott. Arról tudunk, hogy Kurucz Albert mindig is hangoztatta, Konyár megérdemelne egy falumonográfiát.

 Bakó Endre

***

KURUCZ ALBERT (született 1925. január 16-án Konyáron, elhunyt 2002. február 20-án Leányfalun) a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója. Szegényparaszti családban született, elemi iskoláit Konyáron végezte, tanítói oklevelet szerzett Debrecenben, a Református Tanítóképző Intézetben, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen diplomázott. 1946–1950 között Konyáron és Mikepércsen tanító. 1950-től 1963-ig művelődési osztályvezető-helyettes a debreceni, majd a Hajdú-Bihar megyei tanácsnál, 1963–1975 között a Debreceni Felsőfokú Tanítóképző igazgatóhelyettese. 1963-ban doktorált néprajzból. 1975–1986 között a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója. Tanulmányai szakfolyóiratokban és évkönyvekben jelentek meg. Fő művei: Az Észak-Bihari szőlőművelés és borgazdálkodás (1964), Művelődéspolitika, helytörténet és kulturális munka tervezése (1967). 

UJVÁRY ZOLTÁN (született 1932. január 25-én Hétben) néprajzprofesszor. Egyetemi tanulmányait 1951–1955 között végezte a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1955 óta az egyetem néprajzi intézetének különböző fokozatú munkatársa, 1979-től professzora, a Néprajzi Tanszék vezetője, az MTA-KLTE Néprajzi Tanszéki Kutatócsoport vezetője. A Műveltség és Hagyomány, a Folklór és Etnográfia, a Studia Etnográfia szerkesztője, szerkesztőbizottsági tagja. Kutatási területe: népdalok, népballadák, népi színjátékok, maszkok, agrárrítusok, mitológia. A néprajztudomány akadémiai doktora. Az Ungvári Állami Egyetem díszdoktora. A Pitré-díj, a Győrffy István-emlékérem, a Móra Ferenc-emlékérem, az Ortutay Gyula-emlékérem és a Kölcsey-díj tulajdonosa. Az MTA Néprajzi Bizottságának tagja. Főbb művei: Az agrárkultusz kutatása a magyar és európai folklórban (1969), Varia folkloristica (1975), Gömöri népdalok és népballadák, Játék és maszk I–IV. kötet (1983, 1988).

(Bakó Endre, Hajdu Imre, Marik Sándor: Általuk híres e föld  In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2003. Szerk. Ésik Sándor)

Szerző: Napkelet Népe  2014.09.22. 14:55

Címkék: ü:Kurucz Albert


talált.jpgHa van talált tárgyak osztálya, akkor képzeletben lehet talált szavak osztálya is. Az itt lévő kifejezések alkalmiak, egyediek, és természetesen általában új szavak, azaz neologizmusok. Ezekért ritkán mennek az emberek, mert annyira ritkán szükségesek, de azért vannak olyan érdekesek, hogy egy rövid írást megérjenek.

Az egyik internetes folyóirat úgynevezett Első magyar googlewhackblatt nevű játékában arra kérték az olvasókat, hogy küldjenek olyan magyar szavakat, amelyekre az internetes kereső csak egy találatot hoz ki. Ezek a szavak sem kommunikációs szükségletet nem elégítenek ki, sem stilisztikai célt nem szolgálnak. A következők szerepeltek a nyertesek között: elblogolgat, őzillatú, kikorrumpálta, anyaszú, zsírtigris, űrfő, csóklé, műbőrharisnya, kabalakalap.

Ugyancsak az interneten, egy közösségi portálon, amelyen a bemutatkozáson kívül háziállatunkat is meg kell nevezni, ezt olvastam: kukoricakucu. Első hallásra lehet, nem is mindenki azonosította a rímes, játékos szót, amely nem más, mint a tengerimalac.

Az egyik újság olvasói oldalán pedig Yamahacsárdás címmel jelent meg egy cikk. A jelentés a következő idézetből kiderül:

A lakodalmak zenéit olyan emberek szolgáltatják, néhány kivételtől eltekintve, akik két gombot ismernek a hangszeren: a ki- és bekapcsolót. Indul a zene, megszólal a basszus-, a dobeffekt, és belevágnak a Yamahacsárdásba.

Ragyogó kifejezés a pókkamera, amelyet először a labdarúgó-Európa-bajnokság futballmérkőzéseinek sportriportereitől hallhattunk. Ez nem más, mint a stadion fölé kifeszített drótkötélen távirányítással „szaladgáló” kamera (szaladgál, mint pók a falon), amelynek segítségével teljesen új nézőpontból lehetett szemlélni az eseményeket.

Esterházy Péter egyik könyvének a fülszövegében a következő olvasható:

A Semmi művészet a föltámasztott anya könyve, az anyáé, aki ismeri a lesszabályt, és akinek nyelve, mely által a világhoz való viszonya meghatározódik, a futball nyelve. A fiú csak ehhez képest van, és minden és mindenki más is csak ehhez a futballanyanyelvhez viszonyítva létezik.

Futballnyelv, anyanyelv és futballanyanyelv. A talált szavak osztályán ez a legújabb. Vajon lesz-e más a gazdája? 

***  minya_karoly.jpg

Nyelvünkben élünk

Dr.  Minya Károly rovata

 

Szerző: Napkelet Népe  2014.09.21. 09:06


A Sanipass hágó fentről.jpgSanipass-nak, azaz Sani hágónak hívják a Dél-Afrikai Köztársaságban azt hátborzongató szerpentinen megközelíthető szorost, amely összeköti Lesothoval, a kis hegyi országgal. A nem mindennapi terepjárós hegymászás 2873 méter magasan végződik. Ha nem emelkedne, azt mondanám, a pokolba tartunk, viszont mindvégig olyan fáklyaliliom-mezők kísérnek bennünket, amilyeneknek csak a mennyországban lehet párja.

fáklyaliliom.jpgNéha itthon is feltűnik a drágább és díszesebb csokrok közepén egy-egy a gyönyörű virágból, a világörökség részét képező Sanipass nedves rétjein viszont kárminpiros tőle minden. Olyan sűrű, mint a tavasszal nyírségi laposokon a gólyahír.

Valami nagyobbacska négykerék hajtású katonai terepjáró korlátjába kapaszkodunk, amely lihegve küzd az emelkedővel. Hajtűkanyar csak azért nincs, mert a cikk-cakkban visszafelé tolatunk, aztán ismét előre, megint hátra, és így mindig fel és fel. A Sárkányhegynek is fordítható nevű Drakensberg hegység ormainak kéksége lassacskán zöldre vált. Egy kis határállomáson futólag vízumot kapunk, és kisvártatva Afrika legmagasabban fekvő kávéházában pihenhetjük ki az izgalmakat. Ezzel egyúttal a civilizációnak is vége, mert a ritka levegőben sűrűn pihegve megérkezünk az első sotho faluba.

A fáklyaliliomok völgye.jpgNem fázik a kis sotho.jpgA felföld olyan sima, mintha nem is küzdöttünk volna majd fél napot a felkapaszkodással. Az ég sötétkék, a nap nem süt, hanem szúr. Még sincs talán öt-hat foknál melegebb. A sárkunyhókból álló település nagyon szegényes.
A bennszülöttek vastag takarókból álló öltözékükben óvják magukat a hidegtől, a széltől. Kissé távolabb karcsú szép járású lovakon – csak úgy szőrén megülve őket – nyargalászik néhány siheder. Ösztövér kecskék keresgélik eledelüket a sovány növényzetben. Kristálytiszta folyócska hídján lépdelünk át.
Ebben pedig vizimenta virágzik. Éppolyan, mint otthon, a Túrban. Akkor is hazagondoltam, amikor – még a lenti zöld vidékeken gólyákat láttam sétálni a kaszáló traktor nyomában. Lehet, hogy éppen magyar gólyák voltak, és már a hosszú utazásra táplálkoztak. Istenem, milyen messze kell majd repülniük, néztem vissza a távoli völgybe. A változatosság kedvéért most az volt kék, mint idejövet a hegyek. Kék, mint az a kis füstszalag, amely az egyik kunyhó tetejéből tekeredett az ég felé. Kenyérsütés illatát hozta felőle a szél. 

Egy kis tüzelő a konyhára.jpg

 ***

esiksandor2cm.jpg

Ilyen szép a világ

Szerző: Napkelet Népe  2014.09.20. 14:08

Írta: Ésik Sándor

 

Ésik-fotó.jpgHa bábszínházban játékvonatot játszanék, faleveleket fűznék össze, és elhúznám őket a paraván mögött. Előre egy kéttenyérnyi platán, utána kisebbek… Mulatságosan hullámoztatnám a szerelvény vagonjait, abból is látszódjék – miként a rajzfilmeken –, most éppen a váltókon csattognak át.

Hatalmasat dörrent az ég a Rue Fourier felől, és újabb leveleket vert le a zápor. Pedig hőhullám van. A kerületi hivatal futófényes hirdetőtáblája már a negyedik nyelven írja, mi ilyenkor a teendő.

Az egészséges nyári lombok között ennyi hulló falevél. Kozma párizsi örökzöldjét dúdolom. Senki sem hallja, mert még nagyobb cseppek kelepelnek a gőzölgő aszfalton. Elsuhan egy busz elegánsan kanyarodva a kis parkocska ívén. A Place Laplace irányába tart a homlokán villanó felirat szerint. Ülök a kis kávéház ponyvája alatt, ahová bezavart a zápor. Az út és a járdaszegély között fut a kisvonat. A leveles-vagonos szerelvény. Az összeszaladt víz zübörög alatta, de nem látszik csak a hullámzó, zörgő levelek robogó sora.  A bábszínház…

Szemből Verlaine mellszobra néz rám csepegő bronzsapkája alól. Verlaine park. Akárhová nézek, valami híresség a középiskolás tankönyveimből.

Beállhattam volna a buszmegállóba is, de ott három hajléktalan vert tanyát már az első cseppek után. Clochard – idézem fel a Nyomorultakból megtanult kifejezést. Mellettük a kannás bor, mint otthon. Csendben várták az égiháború végét. Egy motoros ugrott le a gépéről, és átgázolva az én szerelvényemen mellettem telepedett le. Kinyitott bőrmellénye alól olyan bűz áradt, hogy a clochardok közé vágytam. Egyikük felállt, vadonatúj kék botját elővette, de ahelyett, hogy rátámaszkodott volna, peckes léptekkel indult az összekuszált levélcsomóhoz. Amióta a motoros feldúlta, egy helyben kavargott. Mint egy nagy vasúti katasztrófa. Istenem, hányan is haltak meg a minap Spanyolországban?

A hajléktalan megkavarta a botjával a leveleket, és azok lassan eltűntek a csatornában. Jöttek újabb szerelvények, de az első szépségének nyomába sem értek. Mi lesz itt ősszel, néztem fel a dús lombok közé. Követte a tekintetemet az az arab lány, aki harmadiknak érkezett a ponyva alá. Haja kendőben, ám arca erősen kifestve. Ó idők… telefonált, és közben elektromos cigarettát szívott egy fiolából. Mi lesz itt ősszel? Itt sok zörgő levelet sepernek majd a zajos utcaseprők és nagy szél lesz. Mint tudjuk, csak a Szent Mihály útjára érkezik szökve és nesztelen az ősz.  Itt is tiszta már a kockakő. Elvonultak az én szerelvényeim. A felpirkadó ég megmutatta az arab lány fekete pillantását és körötte a széles festés színét. Megszívta a fiolát, és akkor ismét elfutottak előttem a zörgő levélvonatok. Apró kis füstöcske kanyarodott ajkai közül a sötétbíbor szemekhez. Brüll Adél… Zörgő levélvonatok, kis rőzsedalok. Füstösek, furcsák, búsak, bíborak… 

***  2cm user_15153816_1286461986515_tn2.jpg

Próza és piktúra

M. Szlávik Tünde rovata

***

Tetszett az írás? A Megosztás gombra kattintva ajánlja ismerőseinek! 

Olvassa el a szerző további műveit is: Ésik Sándor tárcái

Szerző: Napkelet Népe  2014.09.19. 20:49

Szemelvények Hajdu Imre Regényes Dél-Borsod című művéből

 

img882a.jpgA Tiszaújvároshoz mindössze 20 kilométerre fekvő Berzék egyike térségünk azon településeinek, ahol − neves történelmi személyiségekhez kapcsolódva −, nyomot, emléket hagyva végigvonultak az évszázadok. Következésképp Berzék történelmi múltja rangos, felfedezésre érdemes.

A településen a magyar múltat a tárgyi, az építészeti emlékek éppúgy őrzik, hirdetik, mint történelmünk hús-vér hírességei és a szellemi múlt, a történetek, regék, legendák.

Itt van mindjárt a község neve... A régi öregek szerint a falu Bendegúz vezérről kapta nevét, mivel a hely már a honfoglalás előtt is híres helynek számított. Olyannyira annak, hogy a Hernád túlpartján, hol egykor földvár állott, ott van eltemetve az öregek állítása szerint a rettegett hun fejedelem, az isten ostora, Attila. A hamvai fölé emelték hajdan a várat, melyet IV. Béla királyunk idején a fehér barátok, a pálosok laktak. Amikor híre jött a tatár veszedelemnek, Béla király ösimg882b.jpgszes kincsét e barátokra bízta, akik a vár pincéjébe rejtették el az aranyat, ezüstöt. Ám a tatárok valahonnan hírét vették, hol őrzik a magyar király kincseit. Megtámadták a földvá­rat, a barátok azonban − hűen fogadalmukhoz − életük árán is védelmezték. Amikor pedig végképp nem bírtak a túlerővel, a pincéket elárasztották a Hernád vizével, a várat pedig magukra gyújtották, így a tatárok nem tudták megkaparintani a kincse­ket.

Most pedig ugorjunk néhány évszázadot, s máris a kuruc korban járunk. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelemnek két hadnagya is élt Berzéken, Kiss Gergely és Kovács Gergely. Amikor 1707-ben Rákóczi az ónodi országgyűlésre igyekezett, előtte itt Berzéken, két hadnagyánál mulatott. Ahogy akkor mondták: „dudáltatta magát”.

Rákóczit Kossuth követi... A község határában húzódik egy szép nyárfasor, mely hajdan Palóczy Lilla birtokának határát jelölte. Palóczy Lilla, Palóczy Lászlónak, az1848-49-es országgyűlési korelnökének testvére volt, s egyszer Pozsonyba menet a két államférfi e szép fasornál találkozott. Kossuth e találkozás alkalmával az egyik termetes fához kötötte lovát, mely cselekedetet látva a berzéki nép attól kezdve azt a fát Kossuth fájaként kezdte emlegetni. Az a fa sajnos ma már nem áll, évekkel ezelőtt elég barbár módon kivágták, viszont a nyárfasor néhány termetes darabja máig emlékezteti a berzékieket Kossuth apánk itteni látogatására.

Gyakran megfordult, mitöbb, élt is Berzéken Szemere Miklós, kinek édesanyja e faluban lakott, sőt itt is halt meg. Szemere Miklósnak állítólag nagyon szép felesége volt, s rossz nyelvek szerint Petőfi, kinek tetszett a szépasszony, talán a kelleténél is sűrűbben kereste fel Miklós barátját Berzéken.

Egyébként Szemere Miklós volt az, aki felfedezte az első nagyhírű magyar zsokét. Őt Bonta Ferencnek hívták, berzéki születésű, kis vézna ember volt, ám a lovat nagyszerűen tudta megülni.

Kellér Andor Zöld gyep, zöld asztal című regényében, mely Szemere Miklós éle­téről szól, írja: „Egy nyáron leruccant néhány napra Berzékre, hogy az ősi kúrián tétlenkedve, elgondolkozva pihenhessen... Ott ült az öreg verandán, és teli tüdővel élvezte a levegőt, amelyben a bodza és az akác gyermeki évekre emlékeztető illata keveredett, amikor az udvaron szélsebesen vágtatott át egy kis parasztló, a szőrén egy helyes kis piros képű kölyökkel. A kamarás szeme felvillant: ez igen. A foxi kedvessé­géi apró gyereket rögtön elküldte tatai tréningtelepére és trénerét, Mr. Mawt figyelmez­tette, hogy a gyereket ne tévessze szem elől.”

Ő volt Bonta Ferenc. A legenda szerint Szemere fogadott rá, hogy Bonta sorozat­ban száz versenyt megnyer. Kilencvenkilencet sikerült is neki, ám a századik verse­nyen, Párizsban a lova lábát törte. Bonta két évig tündökölt, akkortól kezdve egyre jobban elhízott. Szemere akkor is törődött vele, pénzt adott neki, melyből Berzéken birtokot vásárolt, sőt, egy ideig ő lett a falu bírója. Ott halt meg szülőfalujában, sírja megtalálható a berzéki temetőben.

Akárcsak a Palóczy Lilla neveltjének számító Tomcsányi Istváné, a magyar rádi­ózás megteremtőjéé, illetve feleségéé, Taubler Margité, aki az első magyar női rádióbemondó volt.

Berzék egy híres betyárral is büszkélkedhet. Cziberének hívták, és állítólag egy gazdag ember gyermeke volt. Egykoron, a falu mellett, az úgynevezett feneketlen tónál vezetett a postaút, s Czibere mindig ott rabolta ki áldozatait.

A falu három értékes épülettel is büszkélkedhet. A református harangláb műem­lék, míg a Potoczky-kastély (ma az önkormányzat székhelye) és a Perczel-kastély műemlék jellegű épület. Kevesen tudják, hogy a Potoczky-kastély felét keresztapjá­tól, Potoczky Bertalantól, a híres primadonna, a 60-as, 70-es évek operett sztárja, Németh Marika örökölte, ám ő erről az örökségéről lemondott a falu javára.

A Perczel-kastély leghíreseimg882c.jpgbb tulajdonosa a legendás Perczel Mór tábornok uno­kája, a híres lovas, Perczel Olivér volt. Az ő felesége Potoczky lány volt, a hosszú életet megélt Adrienn néni, aki 96 éves korában, 1996-ban hunyt el.

Berzéki sétánk során feltétlen keressük fel a falu temetőjét, a már említett híressé­gek, Bonta Ferenc, Toncsányi István, Taubler Margit sírját, de itt található a híres Perczel-Potoczky kripta is, melyben a két történelmi család sok jeles tagja nyugszik. A család élő tagjai hozzájárultak ahhoz, hogy az épületet a község ravatalozóként használja. Szóval békében megfér itt a múlt és a jelen.

Akit érdekel történelmünk, s kíváncsi annak minden apró szeletére, annak aján­lom, hogy látogasson el Berzékre. Élménnyel és ismeretekkel gazdagodik! img882d.jpg

(Szerkesztette M. Szlávik Tünde)

Szerző: Napkelet Népe  2014.09.16. 17:11

úttörő emléklap.jpgA retró napjaink egyik divatszava, a rendszerválás előtti 40 esztendő stílusát, hangulatát közvetíti. Kulcsszó és hívószó. A helyesírással is összefüggésbe hozható. De csak közvetve, a tollbamondásszövegekkel. Valószínűleg senki nem hinné el, hogy szórakoztató olvasmány lehet egy helyesírási segédkönyv. Pedig igaz. Főleg akkor, ha a boldog békeidőben íródott, 1962-ben jelent meg a harmadik kiadása, s olyan didaktikus szövegeket tartalmaz, amelybe belecsempésződött a korábbi hatalom hurráoptimizmusa, világnézete. Így például a biológia-szakkör tagjainak a lelkesedése, akik arról írtak a füzetükbe, hogyan irtja a gyomot az ügyes micsurinista, valamint a felszabadulás nagyszerű élményéről, a hőslelkű munkások életéről és az állami gazdaságokról, ahol szinte gurulnak a hízók a kövérségtől. Nézzünk meg egy részletet bővebben!

Pityu apja és anyja az árubőségért vívott harc élmunkásai. Mikor Pityu a dugattyúk és a zakatoló kerekek világáról hall, büszkén nézi apja domború mellén az ötágú csillagot. Tudja, hogy hősi tettek nemcsak a háborúban születnek, hanem az alkotó munka területén is.

A hosszú ú-ra végződő főnevek és melléknevek helyesírásának tanítása így lehetett népnevelő is egyben. Pillantsunk be a falu életébe is!

Bizony megváltozott a falu arca! Nincsenek már nyaktörő kátyúk, s a házak ablakaiban duzzadó színes ágyneműk arról beszélnek, hogy áru is jut a falu népének.

Mit nem beszél az a dunna! Akkor volt ám a jó világ! Vagy mégsem? Mindettől függetlenül a mondattal kiválóan meg lehetett tanítani a kátyú és az áru szavak helyesírását. És még egy pillantás a falura, ugyanazzal a bizakodó, patetikus optimizmussal.

Még az emberek külseje is megváltozott. Az elnyűtt képű parasztok helyett bizakodó tekintetű, friss járású emberek sietnek a termelőszövetkezeti iroda vagy a földek felé.

Vessünk egy pillantást az iskolába is!

Kipirult arcú tanulók figyelik a derűs tekintetű tanár magyarázatát. A gyengébb képességű tanulók is nagyszerűen megértik. Mindenki feszült figyelemmel követi a gyönyörű kísérleteket.

Ha ez így volt, akkor jó volt. És ebben nincs semmi irónia vagy malícia. Nézzük a hetesek feladatait!

A tanár megérkezéséig biztosítják az osztály fegyelmét. Megakadályozzák, hogy a fiúk a teremben birkózzanak, rugdalózzanak, esetleg a falhoz dülleszkedjenek.

Végül egy igazi szocreál kép a földekről.

Juhász Karcsi a traktorosok között van. Huszár nem ül oly büszkén a pej lován, mint Karcsi az olajos gépen.

S vajon mit csinált Károly barátunk a munka végeztével? Minden bizonnyal megtanulta a j-t és ly-t tartalmazó szavak helyesírását.

Aki tovább akar szórakozni, annak figyelmébe ajánlom a már említett helyesírási segédkönyvet. Lehet nosztalgiázni, szórakozni.

* * *

minya_karoly.jpg

 

 

Nyelvünkben élünk     Dr. Minya Károly rovata

Szerző: Napkelet Népe  2014.09.14. 08:42

Írta: Réti János

 

Roberto Bompiani Római lakoma másolata.jpgAhol alacsonyan szállnak a miniszterek, ott fogadásnak is kell lenni − ujjong a tudósító lelke, miközben a nagy, fellobogózott épület felé egyengeti járását. Igyekszik fesztelennek látszani, nehogy valamelyik tagbaszakadt biztonsági betonfiú vázának nézze és leverje − pusztán a biztonság kedvért − kötelességének teljesítése előtt. Na, ettől olyan hülyén feszélyezetté válik haladtában, amilyen természetellenes nem volt soha azelőtt, és reméli, hogy nem is lesz egyhamar.

Az előtérben is megpróbál a lehető legotthonosabban mozogni: kabáttal felcuccolva tülekedik vagy tíz percig a tömegben, mert szégyelli megkérdezni, hol a ruhatár, és rezzenéstelen arccal fordul ki a vécének hitt helyiség ajtaján, miután észrevette, hogy a partvisok, vödrök és felmosók számára fenntartott kéziraktárba rontott be.

Az esemény színhelyére, a nagyterembe bejutni sem akármi: a délceg ajtónállónak fel kell mutatni mindent, ami felmutatható, kipakolni táskát és zsebeket, majd mélyen a testőr-őrszem szemébe nézni azonosítás végett. És már benn is van! Mi sem egyszerűbb, mint magára drótozni a tolmácskészüléket: fülhallgató a fülre, dugó a lukba, a dobozka meg valahova majd csak....

Még javában teker, dug, csűr-csavar, amikor nyílik az áhítattal átitatott terem megilletődött ajtaja, és a miniszterek − tőle jobbról − csak úgy beáramlanak rajta. Mint a Fekete Sereg és hollói offenzíva idején. Az első megilletődöttséget a fülhallgató utáni kapkodás követi, benne − elég egy nem megfelelő kapcsolás − ha nincs szerencséje, eszkimóul hallható a kölcsönös szívélyesség.

Jegyzetel, mint a motolla, de hamarosan a térdéről csúszni kezd a blokk, füléről a hallgató. Melyik után kapjon nagy hirtelenjében, uram-teremtőm, hogy veszendőbe ne menjenek a magvas gondolatok? Marad a fél térd, fél hallgató megoldás, amitől szakasztott a Szerjózsa, a rémült távírász becsapódáskor a bunkerben pozitúrát veszi fel. Sebaj, megvan minden' Aztán jön a Nagy Megkönnyebbülés: fogadásra invitálják a jelenlévőket. A rutinos profikat és a félénk amatőröket.

A magyar asztalon svédasztal franciás ételei kelletik magukat a hozzájuk tartozó evőeszközökkel együtt. Csak tudná, melyik tartozik mihez, és egyáltalán mi micsoda itten milyen módra? Ezer bocsánatkérés és ezer nyúlkálás, méricskélés, kaparászás következik a tolongásban, majd a finomságok elfogyasztása nem csekély megpróbáltatások közepette: csöpög a ragu leve, gördül a virsli, és a kés csak azért sem nyisszantja el a húst, főleg mert a lehulló villa után való zavarodott kapkodás köti le a figyelmét. Észrevétlenül igyekszik az asztal alá passzolni az elhullajtott borsószemeket, pedig éppen elég baja van a krémessel is. Minden oldalán türemkedik, tolul a sárgaság. de a fedőlap szilárd és megbonthatatlan, akár csak egyes népek barátsága volt. Mindez állva, fél lábon szerencsétlenkedve, minden támasz nélkül. Bezzeg a profik már rég előkelő-unottan kivonultak zsákmányukkal a teremből, most pedig ott terpeszkednek az épület minden hozzáférhető asztala mellett, és tömik a fejüket.

Hazafelé a buszon érzi meg, hogy ingéről pirított máj szaga terjed a térben, és látja, hogy szíve fölött ketchupből kanyarult apró kokárdát visel, ünneplője mandzsettáján porcukor fehérlik. Leszálltában még hallani véli, hogy összesúgnak mögötte az utasok: ez biztos a miniszterektől jön.

***  2cm user_15153816_1286461986515_tn2.jpg

Próza és piktúra

M. Szlávik Tünde rovata

***

Tetszett az írás? A Megosztás gombra kattintva ajánlja ismerőseinek! Olvassa el a szerző további műveit is:

Réti János tárcái

 

Szerző: Napkelet Népe  2014.09.13. 06:53

el minya.jpgGyakran előfordul, hogy két nyelv szavai hangalakjukban véletlenszerűen megegyeznek. Ezek semmiképpen sem szolgálnak bizonyítékul arra, hogy közöttük valamiféle rokonságot lehetne fellelni. Főleg nem akkor, ha a jelentések merőben eltérőek. Azonban érdekességként vegyünk számba néhány ilyen szót, amelyeket magyaros kiejtés szerint közlök, tehát többségében az írásban történik meg az említett egyezés!

Az angolban a hit ütést jelent, a hold fogást, a toll pedig autópályadíjat. Ugyanez a hangsor, tehát a toll a németben nagyszerűt jelent, ugyanakkor a dánban a hold szó csapatot, a nem tagadószavunk pedig a könnyű jelentést hordozza. A spanyol boka c-vel írva egy másik testrészünket, a szájat jelenti, míg a pia egy igeként használatos, mégpedig csipog értelemben. Nézzünk még néhány szót a szlovákból! A hoci azt jelenti, hogy ámbár, a raj pedig azt, hogy paradicsom. Még a valóban rokon finn nyelvvel is vannak ilyen véletlenszerű egyezéseink, azonban a közös eredetünket korántsem ezek bizonyítják. Ha a finnek eljönnek Magyarországra, igen gyakran hallhatják azt a szót nálunk, hogy persze, persze. Esetleg ha ilyenkor elmosolyodnak, ne csodálkozzunk, ugyanis ez a finn nyelvben ez a feneket jelenti, de egy fokkal vulgárisabb stílusárnyalatban. A kuka szónak pedig, mondanom sem kell, semmi köze nincs a szemetes edényhez, hiszen azt jelenti, hogy ki.

Külön érdekesség, amikor egy tulajdonnév egyezik meg a másik nyelv egyik köznevével. Az angol edit azt jelenti, hogy kiad, szerkeszt, a pest pedig azt, hogy dögvész. Az eszperantóban a bori fúrni, a pali pedig elhalványulni értelemben szerepel. A francia mari pedig furcsaság ide vagy oda, férjet jelent.

S ne vegyék személyeskedésnek, de külön érdekesség számomra, hogy vezetéknevem a Minya Minia ejtésformában egy egyiptomi városnévvel egyezik meg. Ezt a Kairótól 250 km-re délre fekvő virágzó kereskedelmi várost az iszlám fundamentalizmus hátországának tartják. Talán a túlzott óvatosság az oka, hogy senkinek nem ajánlják ezt a helyet. A városról egy egyiptológus barátom tájékoztatott idestova 25 éve egy képeslapon, melynek a szövege a következő: 

Üdvözletemet küldöm Egyiptomból. Mindent tudok. Lelepleződtél. Idáig kellett eljönnöm, hogy megtudjam, te itt várost alapítottál El-Minya hangzatos névvel. Aggódom is, hogy a címzés nem fogja-e megtéveszteni az egyiptomi postát. De a huncut, csak hadd járjon pórul! Így elmondhatod: a térképen város őrzi a neved maradandóan. Péter

Nos a Nyíregyházi Főiskolán a hallgatóknak szókincstanórán mindig meg szoktam jegyezni viccesen, hogy ha hinnék a csalfa, véletlen egybeeséseknek, akkor már rég az őseim kincsét kutatnám Kairó fölött…. Azonban nem teszem, mivel egyrészt tudom, hogy a Minya név a Mihály egyik beceneve, másrészt szeretek tanítani. Legfeljebb egy alkalommal turistaként ellátogatok oda, és készíttetek egy fényképet a várostábla mellett.    

* * *

minya_karoly.jpg

 

 

Nyelvünkben élünk     Dr. Minya Károly rovata

 

Szerző: Napkelet Népe  2014.09.07. 16:43

Írta: Seres Ernő

 

Marek Szczepaniak Siedlisko másolata.jpgÉgig érő vadsóskák, labodák és disznóparaj közül mint torzó, felkiáltójelként magasodik a dombon a kútágas. Ott volt a boglyatanyai központ. A kút jó vizet adott, szomjat oltott, a kút körül zajlott a minden településre jellemző nagy betűs élet. Ott volt a bolt, a kocsma, távolabb az iskola, ott voltak a házak, és a házakban éltek az emberek.

A kútágas környéke puszta. Valamire való fa, bokor sem díszíti, színesíti az őszi hervadás rozsdabarnaságát, a kútágas korhadó feketeségét. Érdekel, hogy ha már a házaktól lepusztult a domb, miért áll ott az a kútágas.

Építmény. A 68-as kartonon az ásott kút betongyűrűkkel 43-as leltári számmal szerepel. A láncot és vödröt elvitték, ellopták, de a betongyűrűk a földben vannak, az ágas áll, a gém, ha, erős szél mozdítja, kileng és nyikorog.

A kútágas három politikai és gazdasági korszakot élt át. 1945 előtt volt a Mándi uradalom. Volt nyolclakásos sorház, uradalmi cselédekkel. Egy lakás, egy szoba, konyha. A rengeteg gyermeknek a benti világ szűkösségét a kinti tágas tér, a tanyakörnyék, a környéken túl az erdő, a mező adott életteret, játékot, örömöt. Felnőtteké volt a munka. Volt szeszgyár, a gyár működtetéséhez termelték a répát, rozsot, a burgonyát. A szeszgyári melléktermékeken az istállókban sőréket, hízómarhákat, bikákat neveltek. Voltak magtárak, működött a daráló. A sorházakon kívül, amelyeket szálasnak neveztek, voltak magánházak is, két-három sor (utca), és volt a Bagolyvár. Ott, azon a környéken, ahol a leltárba vett kútágas állt. Markovics Sándorné, aki a Szálláson (szoba-konyha) lakott, most azt mondja:

− 1987-ben költöztünk el innen. Muszáj volt. Én szerettem itt lakni. Vaján vettünk házat, de itt más volt. Jobb volt már a jószágtartás lehetőségének a szempontja miatt is. Most ide kijárok dolgozni, itt akad munkám.

− Visszajönne ide lakni? − Nem is tudom. Itt olyan jó lenni. Ez itt egy nagyon jó hely.

Az uradalmak ideje lejárt. Megszűnt a cselédsors is. Boglyatanyán állami gazdaságot alakítottak. A kút, a kútágas akkor kapott leltári számot, mint építmény, hasonlóan ahhoz, ahogy a szeszgyárat, raktári épületeket, istállókat, az intézői lakás és sok más ingó és ingatlan vagyont leltárba vettek. Csak a lelkeknek nem volt leltári száma.

A tanyán más élet, más világ járta. A tanya még élt ugyan, de sorsa már megpecsételődött. A tanyai iskolába, ahol Antal Zoltán volt a tanító, még jártak a gyerekek. Nemcsak Boglyáról, a Baktalórántházához tartozó Flóratanyáról is. Flóratanyáról a gyerekeket lóvasút szállította Boglyára. A lóvasút nyomvonala még megvan. Gazdasági vasút volt az, az uradalmi terményeket, termékeket szállították rajta a baktai nagyvasúthoz. A Boglyán készüli szesz is a lóvasút által került szerte az országba, ki a világba.

A boglyatanyai iskolánál, iskolában hosszan időzök. Százados öreg hársak állnak az épület előtt. Közel és távol a hideg őszben turkesztáni szil, nyírfa, éger spirálfűz és berkenye is hullatja a levelét. Az iskolában, ahol az évtizedek alatt ezernyi gyermeket oktattak, most csillagfürtöt tárolnak.

Boglyatanyán csillagfürt fajtanemesítéssel, fajtafenntartással kísérleteznek és az R-10 szelektált fajta szárastul kötegelve szárad a volt tanteremben. De van ott még néhány régi iskolapad is cselédgyermekek fenekétől koptatva, bugylibicskával itt-ott megfaragva.

Veres Zoltán azt mondja:

− A három vajai csillagfürt közül ez az R-10-es most ért el odáig, hogy van annyi termés, amelynek alapján német és magyar együttműködéssel Németországban fajtajelölt legyen. Évekig tartó szelektálás volt ez, aprólékos, pepecselő munka, mert száz anyatő közül évről évre válogattuk ki továbbszaporításra azokat az egyedeket, amelyeknek a virága egységesen rózsaszín. Az R tehát a jelölésben rózsaszínt jelent, és a fajtaelismertetésnél az egységes szín követelmény.

Figyelek én a magyarázatra, de mégis az iskola jár az eszemben. A hatvanas években ott még nem volt villany. Az iskolának volt egy aggregátja. A megyei művelődési központnak volt egy tanyajáró mikrobusza, benne egy keskenyfilmes vetítőgép, cserekönyvtár, és ment a busszal egy TIT-előadó is. Ha megérkezett a busz Boglyatanyára, eseménynek számított. A tanító úr boros teával kínálta a kultúra hordozóit a pedagóguslakás konyhájában, és mondta:

− Jönnek majd. Etetnek még az emberek.

Egy kendős néni viszont megkérdezte tőlem, aki a TIT megbízásából 80 forintért beszéltem a magyar történelemről, szóval megkérdezte tőlem:

− Tessék mondani, a moziban szabad magolni vagy nem? − Már miért ne lehetne... Akkor a tanító úr a boros tea mellett elregélte, hogy korábban Bori Zsolt költő volt, szép verseket írt, arról tartott előadást, hogy a makokázás (magolás) mennyire egészségtelen és mennyire nem ildomos. Szóval magoltak az emberek, miközben felidéztem a magyarság történelmét, miközben pergett a film és háromszor is elszakadt. Szép esték voltak azok, mondja most Magyar József.

− Én is kijártam ide moziba, bálozni, udvarolni. Jó bálok voltak itt, a báltermet gázlámpákkal világították.

Jó bálok voltak, szép esték voltak. Ha nem mozi volt, estéztek, szomszédoltak a népek. Csikótűzhely platóján pirult a nagy szemű napraforgómag, és Sipos Balázs bácsi, Isten nyugosztalja, sok mindenről mesélt.

Régen volt. Áll a kútágas, most a tsz-é. Leltári száma van, a házakat földig rombolták, elköltözött a tanya. Elköltöztek az emberek, mert bár Boglyatanyán 40 család élt, és élhetne ott most 60 család is, szóval Boglya, településfejlesztésre nem volt kijelölt hely. A hatóság a szélrózsa minden irányába szétszórta azokat, akiknek születési anyakönyvébe egykor bejegyezték, született: Kántorjánosi, Boglyatanya.

Boglyatanyán ma már csak egy gyerek van. Egy házban egy család él, Nagy Istvánék. Messziről nézve a házat, mert rissz-rossz melléképületek, sertésólak, kukoricagóré, hodályok övezik, kissé riasztó a kép. De közelebb érve a dűlőúton, látszik, hogy az épületet gondos kezű mester építette, a portát rendben tartják. Magyar Istvánné, aki Naményban született és Boglyatanyára ment férjhez, szabadkozik: nagy a rendetlenség.

Dehogy nagy. Rend van a szobában, és meghitten otthonos. Ki hinné, hogy távol a világtól ilyen is van. Ámbár nincs távol a világ, hiszen ott a televízió, a rádió.

Kérdés kérdéseket követ: − Nem rossz itt egyedül?

− Miért lenne rossz? Itt a család, szeretek itt élni. Nem vágyok el innen.

− De nincs bolt, nincs itt semmi.

− Bejárok Vajára biciklivel vásárolni.

− A férje dolgozik?

− Ezt- hogy érti? Dolgozik, javítja a kocsit. Amúgy most munkanélküli.

− Meddig fognak itt lakni? − Már nem sokáig. Építkezünk Vaján a Bégány-dűlőben. Jövőre költözünk.

− Jobb lesz ott? Nem tudom.

A fiatalasszonyt zavarja, hogy vendégei vannak, aztán a hároméves Istvánka is ki-be jár, a mosogatást is be kellene fejezni, másrészt nem tud ő a tanyáról, az egykori tanyáról semmit. Aztán bejön a férj, és oldódik a hangulat. Szóba kerül, hogy nem jó a munkanélküliség, nem jó a tél, mert nincs munka, aztán a 6200 forint munkanélküli segély restellnivaló. Nagy István 31 éves, ő Boglyatanyán született, három osztályt még a tanyai iskolában végzett.

− Aztán Vajára jártunk iskolába. Stráffal. Kecskés Gábor hajtotta a lovakat, ő is tanyai ember volt, volt gyerek bőven, élveztük a dolgot...

Szóval a kútágas áll, és állni fog akkor is, ha már az utolsó család is elköltözik. Csak az emberek mentek el, az ember megy el, minden más marad. Marad például az a természeti csoda, amelyet a Magyarország kistavai című könyv úgy említ, hogy ritkaság, ritka tó, úszólapos szigeteivel. A tó környéke évtizedek alatt víkendházakkal benépesült. Horgászparadicsom, és csak remélni lehet, hogy a horgászok, víkendezők értékelik azt, ami a tó környékén van. Gazdag a növényvilág, a nádasban fészkel a nádiveréb, a bokrokban repked az ökörszem, otthonos ott a fekete- és sárgarigó, de van ott olyan madárritkaság is, mint a kékgalamb, viszont a vadkacsa, búbos vöcsök, vízi csirke, szárcsa, törpegém az mindennapi.

A 945 hektáros területen, ami a vajai termelőszövetkezet birtoka, domb domb hátára gyűrődik, erdő erdőt követ. A dombokon juhnyájak legelnek, az erdőben őzek, fácánok, nyulak tanyáznak, és ami igazán ritkaság, fogolycsapatok is kószálnak a réten és mezőn.

Boglyatanyán gyakran fordulnak meg idegenek: németek, olaszok, osztrákok. És ha már túl vannak az üzleti, a hivatalos ügyeken, el vannak ragadtatva. Micsoda táj! Én is ezt mondanám, de nekem a tanya, amit egy rossz törvény sorvadásra ítélt, nagyon hiányzik. Mintha az élet, a boldogság ment volna el az árva kútágastól világgá, messzire.

1991

***  2cm user_15153816_1286461986515_tn2.jpg

Próza és piktúra

M. Szlávik Tünde rovata

***

Tetszett az írás? A Megosztás gombra kattintva ajánlja ismerőseinek! Olvassa el a szerző további műveit is:

Véred kiontott harmatával   *   Mesélj még Kövérke, fizetek egy fröccsöt!    *   Kutyatörténet   *  Korcsi, feküdj! *

 

Szerző: Napkelet Népe  2014.09.06. 14:09