Miskolci Egyetem, tanszékvezető, docens

Miskolc 

Dúl Jenő docens.jpgAkit a fémöntöde füstje megcsapott, mindig is vágyni fog a fémolvasztással járó különleges illatokra. Különösen igaz ez, ha az ember iparos családban nő fel, ahol minden a gépekről, szerszámokról és a technikáról szól. Dr. Dúl Jenő egyetemi tanárnak ezek az összetevők már a pályaválasztásnál adottak voltak, szakmájában pedig a csúcsra ért. Egyik képviselője a napjainkban alkalmazott öntészeti csúcstechnológiák kidolgozásának.

A Felvidékről származó Dúl dinasztia egyik ága Kiskőrösön telepedett le, ahol 1947. szeptember 24-én egy hatgyermekes nagycsalád negyedik gyermekeként Dúl Jenő született. Édesapja órás, vasesztergályos és műszerész szakmával Kalocsa város megbecsült vállalkozója és szakoktatója volt, így az alapfokú iskolai évek után neki is iparos pályát választottak. 1962-ben került Dunaújváros kohóipari technikumának öntészeti osztályába. Gyakorlati oktatáson a Dunai Vasmű öntödéjében acél- és nyersvasgyártáshoz használt kokillákat és üstöket, valamint a kreativitást igénylő dísztárgyakat öntötték, ami megmutatta a szakma szépségeit. Egy nyári gyakorlatra Diósgyőrbe küldték, ahol jó benyomásokat szerzett, de Miskolcon végzett tanárai is közrejátszottak abban, hogy az egyetem kohómérnöki karán folytassa tanulmányait. Ott „öntész-szakmai családi körbe” került, Nándori Gyula professzorról máig imádattal beszél. Sok szakmai utat szervezett hallgatóinak és öntödei ipari történetekkel bővítette a fiatalok tudásszintjét. Végzés előtt kiválasztotta Dúl Jenőt a tudományos ösztöndíjas gyakornoki állásra, így máig egyetlen munkahelye a Miskolci Egyetem lett.

Dúl tanár úr egyedülállóan eredményes pályafutása során számtalan technológiai forradalmi változást megélt a gömbgrafitos öntöttvas bevezetésétől a könnyűfémek térnyerésén át az informatika térhódításáig. A szakmai kultúra változásait főként a járműipar „követelte” ki, ahol komoly igény mutatkozik a súlycsökkentésre, ezért a fejlesztések már a magnézium ötvözetekről szólnak.

Az elmúlt 20 év része a virtuális öntészet, ahol a folyékony fém öntését, megszilárdulását és lehűlését számítógépes szimulációval modellezik. Az informatikába 1991-ben kapcsolódott be Commodore számítógéppel. Ugyanakkor egy német nyomdagépgyártó öntöde az egyetem szellemi bázisára alapozva még abban az évben COCOM-listás IBM Unix rendszerű komputert szállított az egyetemre az öntvényekben képződő feszültségek modellezésére. Ezt a mechanikai tanszékkel közösen végezték és 1992-ben Európában első alkalmazói voltak az öntési visszamaradó feszültségek szimulációjának. Ez nagy minőségi ugrást jelentett a szakmában. Az új eljárást átvitték a nyomásos öntészetbe is. Beszereztek egy saját egyetemi szoftvert, majd létrehoztak egy öntészeti kutatólabort, ahol ma három teljes jogosultságú öntészeti szimulációs szoftver-rendszert használnak. Hazánkban öntészeti tanszékkel és öntészeti szimulációs technikával egyedül a Miskolci Egyetem rendelkezik. Az intézmény 2011 decemberében a szoftver hasznosítására nonprofit vállalkozást alapított, amelynek vezetőjévé dr. Dúl Jenő tanszékvezetőt nevezték ki.

Tanuló éveivel együtt 50 évet töltött az öntészeti szakmában, ahol az egyik legnevesebb szakemberré képezte magát, számos technológia- és informatikai fejlesztésben részt vett, ám ennek ellenére nem fűződnek találmányok, szabadalmak a nevéhez. Erre azt mondja: olyan tanítványa volt Nándori professzornak, aki szintén sajnálta az időt a találmányok sok macerával járó bejegyeztetésétől. Helyette inkább publikálták felfedezéseiket, megosztották a kutatási eredményeiket.

Dr. Dúl Jenő 1973-75: MTA kohászati Munkaközösség tagja; 1981 július 1-től egyetemi adjunktus; 1988 július 1-től egyetemi docens, a ME oktatója; 1970-től tagja az OMBKE-nek, az Egyetemi Osztályának 2000-2007 között elnöke, azóta alelnöke; 1993-tól MTA Köztestület tagja, 1986-tól tagja, majd 2012-től titkára az MTA Metallurgiai Tudományos Bizottságának;

Elismerései: 1987: Miniszteri dicséret; 1988: Az oktatásügy kiváló dolgozója; 2003: Mestertanár; 2005: Mikovinyi Sámuel emlékérem; 2008: „Szt. Borbála érem” 2012: a Magyar Öntészeti Szövetség életmű díja, 2012: Miskolci Egyetem SIGNUM AUREUM UNIVERSITATIS. Az egyetem szenátusa 2012. október 1-től címzetes egyetemi tanári címet adományozott dr. Dúl Jenő egyetemi docens részére.

Konzulense három megvédett PhD doktori értekezésnek, sok TDK dolgozatnak (közöttük több országos 1. díjas) és diplomamunkának.

1970-től házas, felesége az egyetem mechanikai technológia tanszékén oktatásszervező. Róbert fiuk  angol szakfordító és szerkezettervező gépészmérnök, saját áramlástani szimulációs vállalkozását vezeti. Két gyermeke, Gergely Viktor (5) és Mira Viktória (3) sok boldog percet szerez a nagyszülőknek. Gábor közgazdász és gépész diplomával egy németországi gépipari üzem fejlesztő mérnöke. Boglárka külkereskedelmi főiskolai diplomával, a spanyolországi Leonban dolgozik. 

(Északkeleti Almanach 28. kötet In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2012.)
Szerző: Napkelet Népe  2012.09.21. 09:32