Igazgató,

Hajdúnánás

hb_4-160_balogh_zsigmond.jpgA három és fél évtizede tanító pedagógus, Balogh Zsigmond igazgatóként huszonhárom éve dolgozik ebbéli munkakörében. A magyarországi viszonyokat ismerők számára ez a tény minden más, meggyőzőbbnek vélt erővel bír. Akit egy jó nevű intézmény értő tantestülete folyamatosan megtisztel a bizalmával, az nem lehet véletlen csupán.

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem – közismertebb nevén a KLTE – hallgatójaként, magyar–történelem szakos tanári diplomát szerzett igazi pedagógus megszakítás nélkül tevékenykedik a Hajdú-Bihar megyei közoktatásban. Elhivatottságát bizonyítja az is, hogy 1989-ben, intenzív továbbképzésben vett részt a KLTE szervezésében. Tanulási vágya azonban nem hagyta nyugodni, így a Budapesti Műszaki Egyetem tanügyigazgatás, iskolavezetés szakértői szakon végzett 1996-ban. S, ha már újból lendületben volt, 1997-ben mindezt „megfejelte” a közoktatás-vezetői szakon szerzett diplomájával. S, hogy ne csak szűkebb hazájában bizonyítsa rátermettségét, 2001-től a Veszprémi Egyetem felnőttoktatási külső munkatársa is.

Szakmai-közéleti tevékenységéről mondja el a következőket: tizennégy éve, 1991 óta vesz részt az alternatív programban tanító pedagógusok szakmai, módszertani felkészítésében. Ezen elfoglaltsága mellett tagja a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak, a Magyar Történelmi Társulatnak. Munkaköréből adódó mindennapi feladatai közt szakított időt arra is, hogy 1999-ben részt vehetett az Oktatási Minisztérium megbízásából a felsős kerettanterv kidolgozásának munkálataiban.

Közoktatási szakértőként számos oktatási intézmény pedagógiai programjáról készített véleményt. A vezetői pályázatok megítéléséhez szakmai értékeléseket mellékelt. Sok oktatási intézmény szakmai és törvényességi ellenőrzésében vett részt az ország különböző részein.

Az önkormányzati és intézményi minőségbiztosítási programok készítése, illetve azok irányítása is a tevékenységi körébe sorolhatók. A Veszprémi Egyetem külső munkatársaként oktat a szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésben. 2004 óta az Oktatási Minisztérium megbízásából, szakértőként, a „Kistérségi közoktatási fejlesztési terv modellezése” című projektben is dolgozik.

Az 1859-ben megalakult hajdúnánási énekkar nemes hagyományait követi a Makláry Lajos nevét viselő Ének Tagozatos Általános, Közép- és Zeneiskola. A névadó Liszt-díjas karnagy volt, aki ötvennégy éven át, óriási munkabírással látta el a kántori teendőket, egyre több énekkar vezetését, miközben tanított a gimnáziumban is. Ő volt az, aki az országban elsőként alkalmazta a Kodály-módszert.

Az iskola és a Makláry Alapítvány gondozásában, tizenöt évvel ezelőtt kiadott, az „Értékek mentén” címet viselő könyvben állítanak méltó emléket az elődöknek, s az őket követőknek egyaránt. Előszó helyett ennyit írtak a kiadvány belső lapjára: „… mindenben, ami szép és finom az emberi életben, van egy árnyalatnyi a kagyló gyöngyöt könnyező isteni betegségéből.” Ezeket a sorokat olvasva érthetjük meg igazán az iskola törekvéseit a mai, mindent azonnal besöpörni, megkapni vágyó, egyre erőszakosabb és gátlástalanabb világban…

Az 1989-ben, a Zsolnai József tanár úr által kimunkált Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programot /ÉKP/ követi ma is az iskola tantestülete. Annak megvalósítása végett megtartják humánpedagógiai elkötelezettségüket, konzervatív, teljesítményorientált személyiségfejlesztésüket, amiben kiemelt szerepet kap a hatékonyság és a minőség jegyében a szabad gondolkodásra és a cselekvésre nevelés egyaránt.

A program megalkotója így vall munkájáról: „Küzdés, küzdelem nélkül, tudásunkkal és teljesítményünkkel való napi szembenézés nélkül nem eshet szó sem tehetségről, sem értékes életvitelről, sem alkotásról.”

Az elgondolást követő eredmények elismeréseként a fenntartó városi önkormányzat 1993. december 16-i határozatával hozzájárult ahhoz, hogy tízosztályos iskolaként működjön tovább a neves oktatási intézmény. Négy évvel később engedélyt kaptak a hatosztályos gimnázium beindítására is. Itt a követendő pedagógusminta az, aki egyforma szeretetteljes szigorral bánik minden tanítványával és a képességeihez mérten követel tőle. A gyerekekről mindig a jót feltételezi és tiszteli őket, azaz emberként bánik velük.

Az országszerte ismert intézmény gondot fordít a kiemelkedően jól teljesítő, illetve a tehetséges tanulók munkájának az elismerésére, az énekkar támogatására, szaktáborok szervezésére. A tárgyi feltételek minőségének javítását igazolja a könyvtár, a számítógépes tanterem fejlesztése, valamint a nyelvi – angol, német, latin – labor kialakítása és bővítése.

A Makláry Lajos nevét viselő iskola diákjai valamennyi tanulmányi versenyen megállták és megállják a helyüket. S az elért eredményekre méltán lehet büszke igazgatójuk: Balogh Zsigmond.

 (Hajdú-Bihari Almanach 4. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2004.)
Szerző: Napkelet Népe  2012.08.26. 16:30