Polgármester,

Hajdúnánás

hb_4-162_dr_eles_andras.jpgA tizenöt évvel ezelőtt lezajlott rendszerváltás, a társadalmi-gazdasági átalakulás vesztes települései közötti, a 2005-ben ötvenegyedik születésnapját ünneplő polgármester – dr. Éles András – által irányított város Hajdúnánás.

Talán a sors rendezte, hogy egy hányatott sorsú, önálló akaratú, ugyanakkor mindig tanulni vágyó ember legyen a város vezetője. Édesapja korai halála miatt félárván, együtt nevelkedett nővérével. A család életének változásai miatt eleinte nem is gondolhatott a továbbtanulásra, hiszen édesanyjának kenyérkeresőként kellett segítenie. Az iskolában szivacsként szívta magába mindazt, ami az órákon elhangzott, hisz otthon nem igazán maradt ideje a tanulásra.

Az általános iskolát elvégezve villanyszerelőnek jelentkezett, az akkor még 125-ös Számú Szakmunkásképző Intézetbe, ahol arra jött rá, hogy ő mégis szeretne továbbtanulni. A határozott céllal elkezdett tanulás sikert hozott a számára: felvették a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói közé, ahol 1982-ben vehette kézbe diplomáját.

Első munkahelye Hajdúnánáson az akkori állami gazdaság lett. A vállalatnál nyolc éven át jogtanácsosként dolgozott. A helyi politikai közéletben 1990-től kezdődően előbb alpolgármesterként, majd négy múltán a város első embereként vesz részt.

Családi életében is történtek változások az évek során: 1977-ben megnősült. Négy – sportkedvelő és sportszerető – gyermeküket együtt neveli feleségével, aki minden gondjában és bajában osztozik. S ha tud, segít neki megtalálni a megoldáshoz vezető utat. Viktória jogász, Erika újságíró lesz. Edit könyvelő, öccse, András gimnazista.

Dr. Éles Andrásról az eltelt tizenöt év alatt kiderült, hogy nemcsak a politika, de a tollforgatás is érdekli. Élcelődve mondják róla a megyében, hogy a politikusok között a legjobb újságíró, és az újságírók között pedig a legjobb polgármester.

Mindezek ellenére ő azt vallja magáról, hogy valójában igazi lokálpatrióta, aki szeretne többet tenni az emberekért, jobbítani azok sorsán. Az ország sok várossal büszkélkedik, de négyszáz évesnél idősebből már kevesebb található a térképen. Márpedig Hajdúnánás városa ilyen település, s az ott élők igazi hajdúknak vallják magukat.

A polgármester beszél arról, hogy még 1999-ben – az európai uniós tárgyalások beindulásával egy időben – kidolgozták az új helyzethez igazodó Átfogó Fejlesztési Koncepciójukat, amit a város képviselő-testülete egyhangúlag támogatott. Ezt már további végrehajtási elképzelések és konkrét tervek követték.

Elsőbbséget kapott többek között a város idegenforgalmi szerepének az erősítése és az annak következményeként jelentkező gazdasági lehetőségek kiaknázása, valamint a téli-nyári fürdőzésre alkalmas, gyógyvízzel táplált önkormányzati strand teljes rekonstrukciója. Mindezek mellett a városi önkormányzat bázist kívánt teremteni a szálláshelyi vállalkozói szektor kibontakozásának is.

2002-ben a Széchenyi-terv segítségével a városi strand teljes, az EU-s normáknak megfelelő rekonstrukciója megvalósulhatott a 320 millió forintot kitevő támogatással. Két évvel később pedig a vendéglátóegységek épülhettek és szépülhettek olyanná, amilyeneket bárhol, bárki és bármikor szívesen keres fel Európában.

A távlati tervekben szereplő szállodák építéséhez szükséges tervezési és földmérési előkészületeket már elvégezték. Vélhetően az első, minden bizonnyal bármilyen igényt kielégítő szállodát 2006-ra felépítik az egyre inkább európai várossá váló hajdúsági településen. S ez a távlati cél újabb lendületet adhat a kisebbeknek, azaz a magánpanzióknak, amelyek közül az elmúlt három évben öt nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt.

Hajdúnánás fejlődése nem csak az idegenforgalmi fejlesztésekre szorítkozik: a városi önkormányzat jelentősebb beruházásai közül kiemelhető az új általános iskola és a harminckét bérlakás építése, a gyógyfürdő-rekonstrukció, a szomszédos Hajdúdoroggal közösen végzett szennyvízhálózat-fejlesztési program, a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, valamint néhány fontos közút felújítása.

A kommunális hulladék elhelyezésére központi lerakóhelyet létesítenek, amely térségi összefogással Hajdúböszörményben, ISPA-támogatást elnyerve, 2005. január elsejétől működik. A tervek között szerepel a környéken élők ivóvize minőségének a javítása is: ennek érdekében a jelenlegi 50 mg/l arzéntartalmat 10 mg/l alatti értékre kívánják szorítani.

2005. január 11-én a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc személyesen gratulált a polgármesternek, és imponálónak nevezte a város vezetésének az eltelt három év alatt végzett kiemelkedő fejlesztési munkáját. Ezt jelzi, hogy egymilliárd forintos központi támogatást kapnak a városközpont modernizálására.

 (Hajdú-Bihari Almanach 4. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2004.)
Szerző: Napkelet Népe  2012.08.22. 15:45